25 oktobar – Dan penzionera

Dan penzionera sa najvećim poniženjem u posljednjih 20 godina

Forum seniora/ki SDP BiH smatra da penzioneri Bosne i Hercegovine ove godine dočekuju 25.oktobar-Dan penzionera,sa najvećim poniženjem u posljednjih 20 godina,bez ikakve nade za poboljšanje materijalnog položaja,te poziva penzionere i njihova udruženja iz oba entiteta da se ujedine u borbi za izlazak iz siromaštva i minimum dostojanstva u starosti i zaustave nakanu entitetskih vlada da reformske procese provode preko njihovih leđa.

Ne samo da zatvaraju oči pred činjenicom što su penzije koje se isplaćuju u RS i Federaciji BiH najniže ili među najnižim u Evropi,entitetske vlade nisu u stanju da kreiraju ambijent za vođenje aktivne politike zapošljavanja,uspješne borbe protiv “rada na crno”,redovnu uplatu doprinosa,

osiguranje dugoročne održivosti penzionog sistema i poduzmu dodatne socijalne mjere na poboljšanju materijalnog položaja penzionera,smanjivanju rasta siromaštva i njihove socijalne isključenosti.

Bez imalo senzibiliteta prema činjenicama o broju penzionera koji sa visinom penzije ispod iznosa minimalne penzije od 330,00 KM žive ispod ili na granici siromaštva ( 61.000 u RS i 235.000 u F BiH) i potrebi poduzimanja mjera efikasne i učinkovite kontrole obračuna i uplate doprinosa prema stvarnim zaradama i načinu raspolaganja tim sredstvima u zakonom predviđene namjene,a suočene sa nepovoljnim odnosom broja zaposlenih i broja penzionera (1,13 u RS i 1,14 u F BiH),stalnim povećanjem broja penzionera i nedostatkom sredstava za isplatu penzija,entitetske vlade nastoje iznači izvor finansiranja penzija u kreditnom zaduženju fondova PIO i obaveze vaćanja kredita prebaciti na sadašnje i buduće generacije penzionera,što je krajnje nepravedno i ponižavajuće.

Prihvatajući neoliberalni koncept razvoja bh društva,entitetske vlade na svaki način nastoje minimizirati značaj iskrenog i poštenog partnerskog odnosa sa udruženjima penzionera i učiniti besmislenim svaki njihov napor za oblikovanje razvojne politike utemeljene na solidarnosti i socijalnoj pravednosti,obezvrjediti princip generacijske solidarnosti i pravo na dostojanstven život u starosti po onovu izdvajanja za doprinose u toku radnog vijeka i navedenu populaciju još više marginalizarati,materijalno ugroziti,osiromašiti i socijalno isključiti.

Forum seniora/ki SDP BiH smatra da je nezadovoljstvo penzionera u BiH potpuno opravdano i da je nedopustivo da umjesto praznovanja,25.oktobar –Dan penzionera, dočekuju bez ikakve nade za bolji vlastiti položaj,te poziva penzionere i njihova udruženja iz oba entiteta da se ujedine u borbi za izlazak iz siromaštva i minimum dostojanstva u starosti i zaustave nakanu entitetskih vlada da reformske procese provode preko njihovih leđa.

FOS SDP BiH

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.