Mahmut Alagić

Rasprava, pa nacrt novog ustava

Nadam se da ćemo uspjeti naći zajednički imenitelj za reformu, ali na način da ne povrijedimo interese niti jednog konstitutivnog naroda, niti jednog građanina koji živi u Federaciji BiH, kaže u intervjuu za Oslobođenje Mahmut Alagić, predsjednik Ustavne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Slika

• Odavno se najavljuje sjednica Predstavničkog doma o ustavnoj reformi. Kada će konačno biti održana?

– Ta sjednica bi trebala biti održana 15. ovog mjeseca i mislim da je Kolegij u tom smislu postigao suglasnost.

• Na jednoj od proteklih sjednica Predstavničkog doma šef Kluba poslanika HDZ-a BiH Marinko Čavara problematizovao je i naziv tačke dnevnog reda za tu sjednicu. Šta će ustvari biti tema predstojeće rasprave?

– Tema rasprave jeste ustavna reforma Federacije BiH sa materijalima koje smo mi tokom proteklih godinu,dvije dobili i oko kojih smo se usaglasili na Ustavnoj komisiji i koji bi trebali proći parlamentarnu proceduru. Znate da je ovo prvi put u povijesti jednog parlamenta u BiH da se raspravlja praktično o cjelovitoj reformi Ustava.

Reforma je imperativ

Sadašnja situacija u Federaciji ne može se nastaviti. Mislim da je strukturalna reforma u FBiH imperativ iz prostog razloga jer u RS-u ne možemo očekivati da se desi isti proces, a i pored zaključka Odbora za vanjsku politiku Evropskog parlamenta da je nužno regulisati i Dayton, u ovom trenutku i sa ovakvom strukturom vlasti na to ne možemo čekati. Mi imamo 11 vlada, federalnu i kantonalne vlasti, od kojih svaka ima birokratiju, 50 posto domaćeg bruto proizvoda u FBiH ide na finansiranje te birokratije, a samo manji dio na ulaganja ili usluge stanovništvu. Građani u principu očekuju od nas da se to promijeni, čemu mi, bar što se tiče Ustavne komisije, i težimo i što naglašavamo.

• Zvanična priča o ustavnoj reformi u FBiH počela je u junu 2013, kad su oba doma Parlamenta FBiH odlučila krenuti u takav proces. Šta je urađeno od tada do danas?

– Uspjeli smo da u tom periodu od svih zainteresovanih subjekata, prije svega političkih partija, nevladinog sektora, zainteresiranih lica, dobijemo materijale. Na tome je radila i ekspertna grupa formirana pri američkoj ambasadi u BiH od koje smo dobili i prijedlog cjelovitog teksta ustava, a što je samo jedan od materijala koje smo mi na Komisiji i tretirali.

• Šta će se konkretno dešavati na najavljenoj sjednici?

– Ta sjednica Predstavničkog doma bit će prva rasprava u poslaničkim klupama o potrebi promjene Ustava FBiH, gdje ćemo vidjeti iza kojih stavova stoje politički subjekti. Na sjednici ćemo pokušati objediniti sve materijale koje sad imamo kako bi Ustavna komisija kasnije Parlamentu vratila materijal koji će imati jedan zajednički imenitelj i sukus svega što bi u konačnici moglo proći Parlament. Najradikalnija reforma u FBiH bila bi ukidanje kantona, ali u ovoj situaciji sad je to praktično veoma teško izvodivo. Pokušat ćemo da zakonodavstvo FBiH što više ide ka FBiH, a da kantonima prebacimo dio izvršne vlasti, ne dirajući teritorijalnu strukturu FBiH, jer je ukidanje kantona osjetljivo pitanje za Hrvate.

• Osim materijala koji je pripremila ekspertna grupa, ko je još Komisiji  dostavio amandmane, prijedloge ili sugestije vezane za ustavne promjene?

– Sve političke partije koje participiraju u federalnom Parlamentu, ima tu nekih prijedloga i od prije nekoliko godina, a tu su i materijali Ustavnog suda FBiH, Vrhovnog suda FBiH, Sudske policije FBiH, Privredne komore KS-a… Nema nijednog političkog subjekta koji nije zainteresiran za ustavne promjene. Dosta je tu materijala.

• Da li će Ustavna komisija predložiti neke zaključke Predstavničkom domu na najavljenoj sjednici?

– Ustavna komisija će predložiti zaključak kojim se ta komisija zadužuje da na osnovu rasprave sa te sjednice obradi materijale i pripremi nacrt ustava FBiH.

Prohodna Federacija

Već sam nagovijestio da bi koncentraciju zakonodavne nadležnosti trebalo što više fokusirati na FBiH, da kantonima prebacimo što više izvršnih nadležnosti i tako što više ojačamo lokalnu samoupravu, a puno prijedloga iz dostavljenih materijala ide baš u tom pravcu. Ono što je nužno, a na šta, nažalost, ne možemo uticati jeste da se ovim pokrenu i aktivnosti ustavne reforme na državnom nivou.

• Da li će se kroz planiranu ustavnu reformu FBiH postići i ravnopravnost svih građana u ovom entitetu?

– Naravno, ali u kapacitetu kojim mi u federalnom Parlamentu raspolažemo.

• Šta očekujete u konačnici od ove prve sjednice o ustavnoj reformi?

– Velika je stvar da smo uspjeli doći do Parlamenta i da smo animirali veliki  broj političkih subjekata da učestvuju u ovoj pretparlamentarnoj raspravi i diskusiji i da je na kraju krajeva sazrela potreba za ustavnom reformom u Federaciji BiH. Nadam se da ćemo uspjeti naći zajednički imenitelj za reformu, ali na način da ne povrijedimo interese niti jednog konstitutivnog naroda, niti jednog građanina koji živi u Federaciji BiH.

• Da li je sad realno očekivati da se dođe do tog zajedničkog imenitelja?

– Mislim da jeste, jer nam je cilj dobiti materijal koji će ići u javnu raspravu u trajanju najmanje tri mjeseca, a u koju će biti uključena i stručna i najšira javnost, svi zainteresirani građani. Svima nam je cilj Federaciju BiH učiniti efikasnijom, racionalnijom i prohodnijom u budućem periodu.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.