Emina Abrahamsdotter

Radnici su ključ razvoja Bosne i Hercegovine

Svjetski dan dostojanstvenog rada obilježava se danas, već osmu godinu zaredom. Na ovaj dan Međunarodna konfederacija sindikata okuplja i mobilizuje predstavnike radnika, sindikate širom svijeta u cilju ukazivanja na nedostake u ispunjenju ciljeva agende dostojanstvenog rada koju je lansirala Međunarodna organizacija rada. Nažalost, takvih je nedostataka u Bosni i Hercegovini pregršt i marginalizacija, eksploatacija i ugnjetavanje radnika i radnica već predugo traje, do granice kada neizdrživo prelazi u apatiju i pasivnost, piše Emina Abrahamsdotter, predsjednica Foruma sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH:

Danas se, već osam godina zaredom, obilježava Svjetski dan dostojanstvenog rada. Na ovaj dan Međunarodna konfederacija sindikata okuplja i mobilizuje predstavnike radnika, sindikate širom svijeta u cilju ukazivanja na nedostake u ispunjenju ciljeva agende dostojanstvenog rada koju je lansirala Međunarodna organizacija rada. Nažalost, takvih je nedostataka u Bosni i Hercegovini pregršt i marginalizacija, eksploatacija i ugnjetavanje radnika i radnica već predugo traje, do granice kada neizdrživo prelazi u apatiju i pasivnost.

Demokratija i tržišna ekonomija nisu radnicima donijeli obećani prosperitet

Radnici i radnice Bosne i Hercegovine su platili najveću cijenu tranzicijskog perioda i nepravedne i pljačkaške privatizacije, a sve pod izgovorom jačanja konkuretnosti, privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta. Danas znamo da ta obećanja nisu urodila plodom kao što se nisu ni desile prijeko potrebne i očekivane ekonomske i društvene promjene. Mnoge žene i muškarci ove zemlje izgubili su radna mjesta i sigurnost, kao i bilo kakav smisaon utjecaj nad svojim privatnim i radnim životom. Nije zato čudo da je opšte povjerenje ljudi kod nas (10%) daleko ispod ionako niskog svjetskog prosjeka (26%) ili što četvero od pet mladih ljudi želi napustiti Bosnu i Hercegovinu.

Potezi trenutne federalne Vlade vezani za tek usvojeni Zakon o radu, odnos Vlade RS-a prema radnicima, kao i Reformska agenda za BiH za period 2015-2018 koja se odnosi na sve nivoe vlasti svjedoče da niti u narednom periodu nećemo vidjeti promjenu u odnosu vlasti prema radnicima, njihovom društvenom statusu i uslovima pod kojim žive i rade. Motivi su, kaže se često, otvaranje novih radnih mjesta i pokretanje ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. Ali, moramo se pitati, da li su i zašto ovi potezi drugačiji od onih ranijih koji su obećavali isto. Vrlo jednostavno, jer u tim potezima nema radnika i radnica, nema njihovog glasa niti strateških interesa. Nema volje za jačanjem njihovih prava i položaja moći. Naprotiv, ti potezi otkrivaju već poznati odnos u kojem su radnici nevažni, nevidljvi i isključeni. Njih se ponovo ne čuje, niti ih se sluša!

Kako onda da očekujemo održiv ekonomski razvoj i rast Bosne i Hercegovine?

Jačanje ekonomije zahtjeva jačanja ekonomske demokratije i radničkih standarda

Ekonomskog properiteta nema bez dostojanstvenog rada za sve. To je prije svega pravo na posao, ali kvalitetan posao, onaj koji će radnicima i radnicama osigurati dostojanstven rad i život. Nadalje, to znači prosperitet i razvoj društva, ali prosperitet i razvoj za sve a ne samo privilegovane grupe. To uključuje eliminisanje svih oblika siromaštva i društvene isključenosti, smanjenje rastućih nejednakosti, pristup znanju i učenju za sve itd. Također, to znači platu od koje se može dostojanstveno živjeti i obezbjediti humana egizistecnija svojoj porodici, kao i sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. Ovoj listi se mora dodati i značaj sindikalnog udruživanja i organizovanja (posebno u privatnom sektoru), razvijena kultura kolektivnog pregovaranja, radnička participacija i socijalni dijalog. Primjeri razvijenih zemalja poput nordijskih zemalja nam dokazuju da visoki radnički standardi nisu prepreka, već jedan od ključnih razloga pozitivnog ekonomskog rasta u ovim zemljama. Drugi zanimljiv primjer je status naših radnika u razvijenim zemljama, gdje uživaju ugled dobrih, vrijednih i posvećenih radnika. Zašto? Pa, jednostavno jer su motivisani zbog dostojanstvene plate i uslova rada i poštivanja visokih radničkih standardi kao što su sindikalno oragnizovanje, kolektivno pregovaranje i radničko suodlučivanje.

Zašto se onda u Bosni i Hercegovni misli da ćemo pokrenuti društveni i ekonomski razvoj kroz smanjivanje radničkih standarda i dodatno obespravljivanje i osiromašenje radničke klase?

U fokusu javnih politika održivog ekonomskog razvoja mora biti kreiranje pozitivnog ambijenta za realizaciju dostojanstvenog rada i prosperiteta za sve, ali i jačanje moći radnika u odnosu na moć poslodavaca kako bi se uspostavila ravnoteža. To znači jačanje ekonomske demokratije kao ključnog segmenta društvenog i ekonomskog razvoja koji će osigurati razgovor i dogovor između dvije jednako važne strane na tržištu rada. Jer, kako možemo očekivati ekonomski razvoj i rast ako radnici žive u siromaštvu ili su stalno na granici siromaštva. Kako možemo očekivati motivaciju, kreativnost, predanost i poduzetnost na radu ako radnike i radnice ugnjetavamo i isključujemo, ili, ako im uskraćujemo osnovno ljudsko pravo, pravo na sindikalno ujedinjavanje i organizovanje, a sve u cilju da se razbije njihova solidarnost i oslabi njihov društveni položaj moći. Kako da očekujemo efikasnost na radu kada osiromašena i obespravljena radnička klasa živi u konstantnoj agnoji i strahu za vlastitu egzistenciju.

Bez radnika ne možemo ništa postići, sa radnicima možemo sve!

Vizija održivog razvoja Bosne i Hercegovine mora u centru svog djelovanja imati najveći resurs i njihovo dostojanstvo, a to su radnice i radnici svih dobi, koji žele ovdje živjeti, raditi i graditi budućnost ove zemlje. Bez radnika ne možemo ništa postići, sa radnicima možemo sve! Svako od njih ima potencijal koji se može ostvariti za dobrobit i društva i njih pojedinačno.

Prepreke eknomskom razvoju nisu toboža lijenost radnika, kolektivni ugovori ili sindikati. Prepreke su strukturalnog karaktera i nalaze se u neefikasnom provođenju zakona, u sistemu u kojem je kršenje i nepoštivanje radničkhi standarda prihvaćeno, u neodgovornom društvenom poslovanju firmi, lošem menadžmetnu i liderstvu, nedostatku podrške poduzetništvu i inovacijama i politikama koje generairaju korupciju, neodgovornost i nizak nivo indvidualnog i organizacijskog integriteta donosioca odluka.

Zato vjerujem da su dobrobit i dostojanstvo svakog radnika i radnice ključ za održiv ekonomski razvoj, i da javne politike i programi koji se baziraju na daljnjoj marginalizaciji radnika i radnica i koje ih guraju u dalju isključenost neće uroditi željenim ekonomskim razvojem. Potrebne su nam javne politike i programi u kojima će radnici i radnice biti vidljivi i koje odražavaju njihove interese i potrebe, politike koje jačaju dostojanstven rad, radničku participaciju i solidarnost nadilazeći etničke, entiteske i bilo koje druge granice.

Dominirajući svjetski ekonomski model uništava radna mjesta i planetu. To slabi demokratiju, jača nejednakosti i podriva društvenu pravdu. Javne politike u Bosni i Hercegovini su refleksija ovog globalnog trenda, a trenutna vlast nema viziju, znanje niti hrabrost da krenu u drugačijem smjeru. Zasigurno joj to nije ni u interesu! Radnici i radnice, putem organizovanih sindikalnih i političkih predstavnika i svih drugih aktera koji štite, jačaju i promovišu njihova prava i interese, su jedina potencijalna društvena snaga koja tok zbivanja može preokrenuti u korist demokratije i održivog društvenog i ekonomskog razvoja zasnovanog na prinicipima slobode, jednakosti, solidarnosti i društvene pravde. Jedinog puta koji će svima donijeti dugo čekani prosperitet i dostojanstvo.

 Emina Abrahamsdotter

Predsjednica Foruma sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BiH

 

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.