Ministarstvo odbrane BiH

Rad tokom vjerskih praznika ima zakonsko uporište

Pomenutom Odlukom reguliše se način obilježavanja značajnih vjerskih blagdana i praznika u MO i OS BiH do donošenja jedinstvenih zakonskih rješenja vezanih za ovu oblast na nivou Bosne i Hercegovine

Slika

Povodom netačnih natpisa u pojedinim sredstvima informiranja o zabrani proslave vjerskih praznika pravoslavnim vjernicima u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a u cilju objektivnog informisanja javnosti, saopćavamo sljedeće:

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine je na osnovu Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 88/05), Zakona o službi u OS BiH (Službeni glasnik BiH“, broj 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 i 42/12), Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04) i Članu 7. Pravilnika o utvrđivanju načina i kriterija za korištenje godišnjeg odmora i odsustva profesionalnih vojnih lica na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine broj:13-02-3-1628/10 od 01.04.2010. godine donio Odluku o obilježavanju značajnih datuma u vjerskim kalendarima u MO i OS BiH.

Pomenutom Odlukom reguliše se način obilježavanja značajnih vjerskih blagdana i praznika u MO i OS BiH do donošenja jedinstvenih zakonskih rješenja vezanih za ovu oblast na nivou Bosne i Hercegovine.

U Odluci o obilježavanju značajnih datuma u vjerskim kalendarima u MO i OS BiH je navedeno da u skladu sa zakonskim odredbama, pripadnici MO i OS BiH za potrebe obilježavanja značajnih datuma u vjerskom kalendaru mogu koristiti plaćeno odsustvo u trajanju od 2 (dva) radna dana u toku kalendarske godine i 4 (četiri) radna dana u toku kalendarske godine u statusu neplaćenog odsustva i to po sopstvenom izboru.

Pomenutom odlukom Ministar odbrane BiH ni na koji način nije sugerirao koji od datuma ili dana su praznični ili radni dani za pripadnike MO i OS BiH.

Odlukom o obilježavanju Vaskrsa, pravoslavnim vjernicima omogućeno je upražnjavanje vjerskih prava i sloboda u skladu sa odredbama naprijed navedene Odluke.

Ministarstvo pravde BiH je, po zahtjevu Ministarstva odbrane BiH, dana 04.11.2010. godine dalo mišljenje, u kojem je pojašnjeno da je radi zadovoljavanja vjerskih, tradicijskih ili drugih potreba zaposlenika predviđeno odsustvo do šest radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. To odsustvo je predviđeno kao obavezno, ali se samo dva radna dana koriste uz naknadu plaće (plaćeno odsustvo), a ostala četiri dana koriste se kao neplaćeno odsustvo.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.