Forum žena SDP BiH

Puna podrškama ženama u vrijeme pandemije

Foruma žena SDP BiH se aktivno uključio u analizu položaja žena u vrijeme pandemije, te je kroz zaključke Glavnog odbora SDP BIH ukazao na povećano porodično nasilje I potrebu aktivnijeg odnosa svih odgovornih subjekata ,a nedavn oje održana i on-line diskusija na temu “Problemi žena u malom biznisu u vrijeme pandemije korona virusa” .

U uvodnim izlaganjima, kao i u diskusiji, sagledan je položaj žena iz ugla vlasnica biznisa, radnica, posebno onih koje su ostale bez posla, a hraniteljice su svojih porodica , kao i iz ugla poduzetih mjera od strane izvršne I zakonodavne vlasti.

Uvodna izlaganja su imale Šejla Džanan, Jasmina Zubić, Azra Okić, Olgica Tešić Milojević, Amna Popovac, Ifeta Ćesir Škoro, a diskusiju je moderirala Besima Borić.

Nakon diskusije ponuđen je niz zaključaka koji će postati podloga za organiziranje aktivnosti koje će Forum žena SDP BIH na svim nivoima organiziranja provoditi u narednom periodu.
Uz konstataciju da su poduzete mjere prilično kasnile, nisu sveobuhvatne i nisu upućene svima kojima su potrebne, konstatovano je da nisu rodno osjetljive.

Data je puna podrška ženama koje su sve vrijeme radile na prvim linijama u zdravstvu, trgovinama, uslužnin djelatnostima, proizvodnji, poljoprivredi, zatim psihologinjama i socijalnim radnicama koje rade u sigurnim kućama, javnim ustanovama poput centara za socijalni rad, ženama u NVO sektoru, frilenserkama i sl. Također je data puna podrška našim zastupnicima i zastupnicama da istraju u traženju poduzimanja onih mjera koje će biti okrenute radnicima i radnicama, te imati integriranu rodnu dimenziju .

Ukazano je na to da ova kriza može biti i šansa za žene u narednom periodu, s obzirom na različite djelatnosti I vještine kojih je u ovom periodu nedostajalo, a za koje su žene i kvalificirane i obučene.

Učesnice su podržale akciju Kupujmo domaće, ukazujući na potrebu da u narednom periodu podupremo sve one koji svojim radom obezbjeđuju egzistenciju svojih porodica, frizerke, pekare, prodavačice povrća na pijaci ,prodavače štampe na ulici, vlasnice malih obrta i slično, te tako pomognemo njihov oporavak i preživljavanje.

FOŽ SDP BIH će u narednim aktivnostima na lokalnom nivou također afirmirati one poduzetnike koji nisu otpuštali radnike i radnice, one koji su pronašli način da sačuvaju radna mjesta I tako solidarno podijele krizu u kojoj su se svi našli.

Zahvaljujemo se i Forumu lijeve inicijative koja je podržala realizaciju ove diskusije putem zoom platforme.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu