SDP Zenica je godinama upozoravao na probleme s grijanem

Problem grijanja u Zenici može se riješiti za 6 miliona KM

U prostorijama Gradske organizacije Socijaldemokratske partije BiH u Zenici danas je održan sastanak na kojem je razgovarano o trenutnim problemima s kojima se suočavaju građani.

Kako je istakao Mladen Simić, predsjednik Gradske organizacije SDP-a Zenica, ova stranka je godinama upozoravala na probleme s grijanjem.

“Putem naših vjećnika u Gradskom vijeću i brojnih saopštenja, te konferencija za štampu smo tražili da se o problemu grijanja ozbiljno raspravlja. Nebrojeno puta smo tražili posebnu sjednicu GV sa samo jednom tačkom dnevnog reda – problem daljinskog grijanja grada Zenice. Ukazivali smo na pogubnost upornog insistiranja na termoelektrani i toplani na plin. Svaki put kada smo tražili da se građani upoznaju na osnovu čega, na osnovu kojih informacija i pokazatelja, tadašnji gradonačelnik i vladajuća SDA toliko vjeruju u projekat TETO na plin, napadani smo i etiketirani kao protivnici razvoja grada i čak proglašavani izdajnicima. Napadali su nas, provocirali, ali odgovore nikada nisu dali. Bili su ubijeđeni da su nedodirljivi. SDP BiH Zenica ovom prilikom pozdravlja potez gradonačelnika Fuada Kasumovića zbog sazivanja vanredne sjednice Gradskog vijeća na temu grijanja. Ne želimo se sada takmičiti u tome ko je prvi ili ko je više puta tražio o grijanju da se raspravlja. Drago nam je da su i drugi uvidjeli da je ovo problem koji se više ne može odlagati”, kazao je Simić.

Tokom predizborne kampanje, prošle godine, sve političke partije su za temu imale obećanja građanima da će raditi na rješenju problema grijanja Zenice, a gotovo sve stranke su obećavale borbu za bolji okoliš.

SDP BiH Zenica je stalno nastojao da akutni problem grijanja grada riješi na razne načine, a svojevremeno je izrađena studija i o mogućnosti dovođenja toplote iz TE Kakanj.

Predstavnici SDP-a u radu FMOIT-a su predlagali da se iskorištenjem otpadne toplote, koja se generira u procesu proizvodnje gvožđa i čelika, gradu obezbijedi toplota i istovremeno smanji nivo zagađenja manjom emisijom iz Toplane.

Ova stranka je u izbornoj 2014. i 2016. godini putem letaka građanstvu obrazložila opravdanot rješenja grijanja grada otpadnom toplotom sa svim pogodnostima koje bi se na ovaj način trebale ostvariti, a kojom se navodi niža cijena grijanja, prilika da se na sistem grijanja vrate potrošči i time smanji nivo zagađenja malih kućnih ložišta, a da se kompaniji ArcelorMittal omogući veći stepen iskorištenja energije.

FMOIT je za realizaciju pomenutog projekta od strane Fonda za zaštitu okoliša predvidio dodjelu granta u iznosu od 1 milion maraka i obezbjeđenje kreditne linije preko razvojne banke Federacije BiH sa grejs periodom koji je omogućio da se po osnovu niže cijene preuzete toplote obezbjedi dovoljno sredstava za nesmetani povrat sredstava.

Tadašnje gradske vlasti su odbile takav prijedlog za račun projekta KTG-a.

KTG je prvobitno predviđen da proizvedenu struju proda u inostranstvu, te da se toplota za grijanje predvidi gradu.

Raspoloživost zemnog plina je takva da se ne može graditi takvo postrojenje na postojećoj instalaciji zemnog plina. Cijena energije iz gasnih postrojenja je ekstremno visoka, kao i cijena toplote koja se tako generira.

Poznavanje ovih podataka je bio osnova da predstavnici SDP-a, koji su radili u Federalnom ministartsvu okoliša, po predlože zaključivanje dobrovoljsnog sporazuma unošenjem obaveze u novu okolinsku dozvolu konvertorske čeličane.

Ovaj prijedlog je bio sa obostranim interesom, čime bi ArcelorMittal dobio priliku da isporukom toplote smanji svoje troškove poslovanja, te da otpadnu toplotu koju donedavno nije koristio prodaje.

Tokom raznih sastanaka između FMOIT-a i kompanije ArcelorMittal pokrenute su aktivnosti što se tiče iskorištenja toplote iz konvertorske čeličane.

Rezultat ovih nastojanja je da je sezona grijanja 2015/16 bila sa bitno manje problema, a ovaj način rada se koristi i ovoj u sezoni grijanja.

“Sada imamo situaciju da je u zimskom periodu u radu jedan kotao Toplane, da se dio toplote iz kotlova utilizatora Čeličane koristi za tehnološke potrebe metalurške proizvodnje, manji je nivo zagađenja iz pogona Toplane, te radi samo jedan kotao br.2. Kotao broj 1 koji je problematičan se gotovo ne uključuje u rad”, ističu iz SDP-a.

Prijedlog SDP-a je da se postulat iz prošlog vijeka, koji se pokazao uspješnim i kojeg koriste sve razvijene zemlje, koristi i ubuduće.

“Za grijanje treba koristiti otpadnu toplotu, ne graditi nova postrojenja pored postojećih i ne nabavljati energente, spaljivati ih i zagađivati okolinu dok se god toplota bespotrebno baca u okoliš. Cijena toplote mora biti jednaka cijeni koju TE iz Tuzle daje gradu Tuzli. Građani Zenice trebaju da dobiju nižu cijenu za grijanje, omogućiti da se na sistem grijanja vrate potrošači iz uže jezgre grada i priključe novi potrošači sa periferije i time doprinese manjem zagađenju”, kažu u SDP-u.

Članovi ove stranke su rukovodstvu Federalnog ministarstva okoliša i turizma inicirali aktivnost koja omogućuje istovremeno sniženje cijene grijanja koju plaćaju građani Zenice i smanjenje niva zagađenja u zimskom periodu,
korištenjem otpadne toplote iz Čeličane, tako da se u zimskom periodu reducira/obustavlja rad kotlova Toplane.

“Usaglašeni su stavovi i interesi ArcelorMittala, JP Grijanje i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Planirana je izrada Studije na osnovu koje bi se krenulo u realizaciju ovog projekta. Preliminarna računica govori da se projekat može, u kratkom periodu, realizovati za 4-6 miliona maraka. ArcelorMittal je dao pristanak na subvencioniranje cijene toplote koju predaje Grijanju iz ovog izvora toplote, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma je po osnovu značaja ove problematike obećalo finansiranje projekta iz Fonda za zaštitu okoliša i korištenje sredstava iz Razvojne banke”, navode iz SDP-a.

Grad Zenica za sezonu grijanja utroši 250.000 MWh toplote, a ono što je bio SDP-ov minimum je da se cijena iste iz Čeličane svede na cijenu koja se plaća u Tuzli ili Kaknju.

Sadašnja cijena toplote u Zenici je 45 KM/MWh, dok cijena toplote u Tuzli iznosi 24 KM/MWh.

Razlika u cijeni 250.000*(45-24) omogućava godišnju uštedu od 6 miliona maraka.

“Za proteklih 7 godina, od kada je u radu Čeličana, građani Zenice su za grijanje platili cca 30 miliona maraka više uz istovremeno veći nivo zagađenja. Rješenjem koje smo ponudili omogućava se godišnja ušteda građanima od 288 KM za stan veličine 60 m2, manji nivo zagađenja, reduciranjem i isključenjem rada kotla Toplane za 2.800 tona sumpor oksida, 1.000 tona azotnih oksida, te 100 tona emitovane prašine”, ističu iz ove stranke.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.