Prlić- Žuljević: Hitno napraviti registar pedofila u Federaciji BiH

Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) jedina u regiji nema registar osuđenih pedofila, dok takav registar postoji u drugom bosanskohercegovačkom entitetu Republici Srpskoj (RS), gdje je Zakon o registru pedofila usvojen 2018. godine.

U Federaciji BiH zakon je predložen, no još nije usvojen, a roditelji peticijom traže da se što prije registruju svi osuđeni pedofili kako bi bila smanjena mogućnost da ponove ovo krivično djelo.

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Lana Prlić bila je predalagač zakona kojim bi registar i u ovom dijelu BiH trebao biti uspostavljen. Prlić u razgovoru za RSE kaže kako se počinioci tih krivičnih djela nakon odslužene kazne često vrate u okruženje gdje imaju jednostavan kontakt s djecom i maloljetnicima, te bi taj registar koji bi bio tajan bio dostupan sudovima i policiji.

Zakon je u formi nacrta usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH prije više od godinu i po dana.

„U tom zakonu sam definirala da svaka organizacija ili ustanova koja se direktno bavi djecom i mladima da li su to vrtići, škole ili bilo kakve omladinske organizacije ili bilo šta što ima veze s djecom i maloljetnicima, ili i muzičke škole, prilikom upošljavanja novog kadra moraju po tom zakonu koji sam predložila da pošalju spisak imena koji su se prijavili na konkursnu proceduru, prema nadležnom MUP-u, prema nadležnoj instituciji kako bi provjerili da li neko od aplikanata ima izrečenu presudu i da li je počinio krivično djelo pedofilije“, objasnila je.

Da bi se zakon o uspostavljaju registra pedofila postao pravosnažan potrebno je i da ga usvoji Dom naroda, drugi dom Parlamenta Federacije BiH.

S tim u vezi, Aner Žuljević delegat SDP BiH u Domu naroda Parlamenta FBiH uputio je urgenciju Predsjedavajućem Doma da iskoristi svoje poslovničko pravo i na prvu narednu sjednicu uvrsti u dnevni red Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, koji je predložila  Lana Prlić.

„Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH je usvojen 29.1.2020.godine na sjednici PD PFBiH. Usvajanje ovog Zakona je međunarodna obaveza na koju se BiH obvezala.

Republika Srpska je uvela registar još 2018.godine, dok se u Federaciji usvajanje Zakona još uvijek čeka. Zakon se odnosi na uvođenje evidencije-registra koji sadrže podatke o osobama koje su osuđene za krivična djela protiv spolne slobode.

Uspostava ovog vida registra je postala međunarodno pravni standard i obaveza zemalja koje su ratificirale Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, a Bosna i Hercegovina je upravo jedna od zemalja koje su ratificirale Konvenciju.

Registar je trajan, te se podaci mogu ustupiti sudu, tužilaštvu, kao i organima i organizacijama i ustanovama koji imaju neposredni kontakt sa djecom, a sve u cilju zaštite prava i interesa djece.

Zamolio bih Vas da iskoristite svoja poslovnička ovlaštenja kao predsjedavajući, te navedeni nacrt zakona uvrstite na prvu narednu sjednicu DN PF BiH“, navodi se u urgenciji Žuljevića.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu