Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović

Pristup problemu nasilja u školama podrazumijeva cjelovitu analizu obrazovnog sistema u BiH

Nakon današnjeg slučaja nasilja u školi u Lukavcu, u kojem je učenik teško ranio zamjenika direktora škole, iz ureda člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića podsjećaju da je na njegov prijedlog, upućen 5. maja, nakon masovnog ubistva u školi u Beogradu, usvojen zaključak Predsjedništva BiH 24. maja o normiranju i implementaciji konkretnih mjera za prevenciju i kažnjavanje vršnjačkog nasilja.

Bećirović je tada istakao da se problem vršnjačkog nasilja ne može prevenirati i rješavati parcijalnim pristupom u Bosni i Hercegovini. Stoga je neophodno zajedničko djelovanje organa vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, kako bismo spriječili neželjene posljedice i povećali sigurnost djece.

On je naglasio da su posebno značajni pravni akti kojima se uređuju pitanja odgovornosti i obaveza provođenja mjera prevencije nasilja i adekvatnog postupanja: Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Ustav Republike Srpske, Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, Krivični zakon BiH, Zakon o zabrani diskriminacije BiH, Zakon o krivičnom postupku BiH, Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i brojni drugi relevantni pravni akti.

Konvencija o pravima djeteta iz 1989. godine predstavlja jedan od dodatnih sporazuma o ljudskim pravima koji se, na osnovu odredaba Ustava BiH, direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Spomenuti međunarodni ugovor obavezuje države potpisnice na zaštitu djece od svih oblika nasilja, prevenciju i odgovor na nasilje te osiguranje potpore djeci žrtvama nasilja.

Na osnovu člana 19. Konvencije o pravima djeteta, država je dužna da poduzme sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštiti dijete od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zloupotreba, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje, dok o njemu brine roditelj(i), zakonski skrbnik(ci) ili neka druga odgovorna osoba kojoj je skrb djeteta povjerena.

Nadalje, članom 29. Konvencije normirano je da se obrazovanje djeteta, između ostalog, usmjerava prema: „pripremi djeteta za odgovoran život u slobodnoj zajednici u duhu razumijevanja, mira, snošljivosti, ravnopravnosti spolova i prijateljstva među svim narodima, etničkim, nacionalnim i vjerskim grupama te osobama starosjedilačkog podrijetla“.

Škola je mjesto gdje djeca organizirano provode veliki dio vremena tokom dana, stoga treba preuzeti značajnu ulogu u prevenciji i zaštiti od svih oblika nasilja. Nasilje u školi nije nova pojava, međutim, nedovoljna informiranost o primjećivanju znakova, analiziranju profila učesnika i proučavanju faktora rizika za pojavu nasilja u školi, kao i nedostatak jedinstvenog odnosa škola prema nasilju upućuju na ozbiljno djelovanje svih nivoa vlasti s ciljem normiranja i implementacije sistematskog pristupa u rješavanju problema nasilja u školama.

Današnja djeca i mladi odrastaju u kompetitivnom sistemu u kojem se gotovo izgubio pojam saradnje, a zamijenio ga je sistem stalnoga nadmetanja koji je doveo do sve veće pojave vršnjačkoga nasilja, pri čemu su uglavnom oni „slabiji” žrtve maltretiranja i sistemskog zlostavljanja.

Problem vršnjačkog nasilja koji se u današnje vrijeme javlja u školama vrlo je kompleksan te zahtijeva blagovremeno multidisciplinarni pristup i preventivno djelovanje, a ako do nasilja dođe tad je važna brza i blagovremena reakcija svih iz okruženja djeteta žrtve nasilja, ali i onoga djeteta koje nasilje vrši. Da bi prosvjetni radnici mogli na odgovarajući način reagirati kad primijete incidentalnu situaciju nasilja, trebali bi biti dovoljno educirani u tom području, kako bi na vrijeme spriječili nasilje među učenicima.

– Svjedoci smo da je u osnovnim i srednjim školama sve zastupljenije međuvršnjačko nasilje. Pod međuvršnjačkim nasiljem podrazumijevaju se događanja u širem okviru škole u kojim pojedini učenici ili, još češće, grupe učenika, izvode trajno nasilje nad svojim vršnjakom ili mlađim djetetom kojim se tom djetetu-žrtvi nasilja nanose povrede ili pričinjavaju bol i neprijatnost. Postoji mnogo klasifikacija oblika nasilja među djecom: fizičko nasilje, verbalno ili emocionalno nasilje, ekonomska manipulacija i socijalno nasilje – navodi Bećirović.

Pristup problemu nasilja nad i među djecom u školama podrazumijeva procjenu i cjelovitu analizu obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, rizičnih faktora, kao i sistemskih mjera kojima bi se povećala sigurnost djece.

– Osim porodice, koja ima primarnu ulogu u prevenciji nasilničkog ponašanja djece, veoma važnu ulogu imaju školske zajednice, vršnjaci, šira društvena zajednica, mediji i organi vlasti na svim nivoima – zaključio je u svom obrazloženju član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.