Domazet

Prijedlog zakona o javnim nabavkama je korak naprijed

Član Komisije Anto Domazet, koji je i jedan od predlagača amandmana, kazao je novinarima da su se u SDP-u najviše zalagali za poboljšanje položaja domaćih proizvođača u postupku javnih nabavk

Slika

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je na sjednici podržala Prijedlog zakona o javnim nabavkama sa amandmanima usvojenim na Komisiji.

Prije izjašnjavanja o tekstu zakona, članovi Komisije su razmotrili oko 90 uloženih amandmana, od kojih su prihvatili njih 25.

Amandmane na predloženi zakon uložili su poslanici Niko Lozančić, Anto Domazet, Nermina Zaimović-Uzunović, Emir Kabil i Klub poslanika SBB-a BiH.

Član Komisije Anto Domazet, koji je i jedan od predlagača amandmana, kazao je novinarima da su se u SDP-u najviše zalagali za poboljšanje položaja domaćih proizvođača u postupku javnih nabavki.

– Dakle, rokovi za dokazivanje referenci u mnogim oblastima predviđeni su zakonom na tri odnosno pet godina. Mi smo se zalagali da se taj rok produži. Jer u situaciji kad nemate visoku ekonomsku aktivnost, reference koje ste stekli prije četiri godine u nekoj oblasti po ovom zakonu ne bi važile, jer se ograničava na rok od tri godine. Mi smo tražili produženje tih rokova kako bi domaći proizvođači bili mnogo konkurentiniji, kompetentniji u podnošenju ponuda – kazao je Domazet.

Mi smo takođe, dodao je on, predlagali da ponuđači koji su u postupku reprogramiranja svojih obaveza prema poreznim upravama, također mogu biti kvalificirani kao ponuđači sa dokazom da izmiruju obaveze koje su reprogramirane u postupcima izmirenja obaveza prema poreznim upravama.

 Ocjenjujemo, naveo je on, da je ovaj zakon veliki korak naprijed, da je on prvo element poboljšanja poslovnog okruženja jer će domaćim kompanijama pružiti mnogo povoljnije uvjete konkuriranja.

Također istaknuo je da se radi o zakonu koji omogućava veću transparentnost, ukida mnoga područja i elemente korupcije.

Na primjer, kazao je Domazet, nema obnavljanja postupaka, nema „miniranja“ pojedinih postupaka, izbor se može izvršiti ako ima samo jedan ponuđač koji je relevantan…

– Mislimo da je ovo zakon koji će omogućiti mnogo brže, efikasnije realiziranje projekata i investicija u javnom sektoru i osigurati mnogo efikasnije trošenje javnog novca – kazao je Domazet.

U tom smislu, dodao je on, ne možemo se složiti s mišljenjem nekih nevladinih organizacija da je ovo korak nazad, iako visoko cijenimo njihovu ulogu u ovom području.

– Mi u SDP-u se zalažemo i za to da Agencija za javne nabavke na kraju godine napravi izvještaj o javnim nabavkama i da na taj način otklonimo prostor za razne spekulacije o tome šta su javne nabavke, a šta nisu – kazao je Domazet.

Član Komisije Niko Lozančić kazao je novinarima da mu je drago što je najveći broj njegovih amandmana usvojen, dodajući da se većina njih odnosi na pravno-tehnička poboljšanja i pojašnjenja određenih normi.

Dodao je kako misli da je ovaj zakon u svakom slučaju poboljšanje u odnosu na postojeći.

– Iako mislim da nismo iskoristili šansu da ga poboljšamo u većoj mjeri – kazao je Lozančić.

Član Komisije Boško Tomić je kazao da se kroz nedavno održanu javnu raspravu pokazalo da je ovaj zakon dosta kvalitetan i dobro napravljen.

Tomić navodi da je ovaj zakon, u odnosu na prethodni, značajnije poboljšanje.

Predsjedavajući Komisije Emir Kabil je kazao kako nije očekivako da se neće naći dobre volje da se neki amandmani usvoje, a koji su isključivo na fonu želja i intencija raznih udruga, nevladinog sektora, pa i poslodavaca, ljudi koji su svakodnevno u ovom poslu.

– Bojim se da će na kraju vrlo mali broj, neznatan, biti usvojen što će imati negative reperkusije na realni sektor. Mislim da će realni sektor vrlo brzo ukazati na svoje nezadovoljstvo i još više potaknuti one priče da ovaj zakon nije savremen, da nije transparentan, da nije konkurentan i da je podložan korupciji – kazao je Kabil.

Član Komisije Salko Sokolović je kazao da su u Klubu SDA mišljenja da ovaj zakon nije poboljšanje, ali u jednom dijelu.

– Razdvojili smo ga na dvije suštinske stvari. Članovi zakona od 1 do 90 govore o usklađivanju bh. zakonodavstva o javnim nabavkama sa direktivama EU. Taj dio za nas nije sporan – kazao je Sokolović.

Dodao je da ono što jeste sporno za njih jesu institucije koje vrše praćenje i primjenu zakona o javnim nabavkama i „to nije definisano unutar direktiva EU već je ostavljeno nacionalnom zakonodavstvu da to reguliše“.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.