Sarajevo

Prihvaćena inicijativa Kluba vijećnika SDP-a u Centru

Izražavajući svoju zabrinutost nakon donošenja Zakona o zakupu stana Kantona Sarajevo, kojim je zaštićena kategorija stanara u statusu nosilaca stanarskog prava dovedena u pravni vakum, Klub vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću Centar podnio je inicijativu za izmjenu ovoga propisa. Zakonom o zakupu stana Kantona Sarajevo propisano je da nosilac stanarskog prava na stanu u privatnom vlasništvu postaje zakupac stana (što je veoma čudno jer se radi o zaštićenoj kategoriji), a vlasnik stana je zakupodavac.

Upoznati smo sa nekoliko slučajeva u kojima vlasnici stana nude nosiocima stanarskog prava zaključivanje ugovora o zakupu koji nisu u potpunosti usklađeni sa odredbama Zakona. Građani koji su se našli u sasvim novom pravnom odnosu imaju bojazan da potpišu ponuđene ugovore. Očito je kako oni koji sebe smatraju »izvornim vlasnicima« koji su stanove većinom stekli pod čudnim okolnostima, na još čudniji i nezakonit način vrše pritisak na stotine građana koji u tim stanovima žive 50 i više godine da se prisilno isele.

Posljedica koju Zakon propisuje je da se nosilac stanarskog prava, ako ne zaključi ugovor o zakupu, smatra nezakonitim korisnikom stana i treba iseliti.

Zabrinutost i bojazan ove kategorije građana potpuno je opravdana (slučaj porodice Jokić i sl.). Smatramo da bi bilo vrlo cjelishodno i praktično da Kanton Sarajevo donese obavezni obrazac Ugovora o zakupu stana, koji bi vlasnik stana i nosilac stanarskog prava zaključivali jednostavnim potpisivanjem ugovora, čime bi se izbjegla svaka mogućnost zloupotrebe u ovoj vrlo osjetljivoj oblasti. Time bi se pravna sigurnost građana bar malo povećala. Zato je predloženo i usvojeno da Skupština Kantona Sarajevo, putem nadležnog Ministarstva stambene politike, uputi inicijativa za dopunu Zakona o zakupu stana.

„ U članu 7. Zakona o zakupu stana dodaje se stav (3) koji glasi:
Ministar stambenih poslova propisuje obavezni obrazac ugovora o zakupu stana.“
Na ovaj način bi se barem u maloj mjeri pomoglo nosiocima stanarskog prava.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.