Prihvaćen zaključak BH bloka o potrebi izmjene Zakona o VSTV BiH

Na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH usvojen je Zaključak o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji su u parlamentarnu proceduru uputili lideri BH bloka Nermin Nikšić i Predrag Kojović.

Ovim zaključkom je predviđeno da se Vijeću ministara BiH naloži da dostavi izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Izmjene bi trebale sadržavati sve preporuke sadržane u Izvještaju Evropske komisije i Pribeovom izvještaju.

Također, predviđeno je da se ovim izmjenama razdvoji VSTV na zasebna tijela: Visoko sudsko vijeće i Visoko tužilačko vijeće.

Izmjenama bi trebalo da članove, koje trenutno imenuju nadležne advokatske komore, zamijene univerzitetski profesori pravnih nauka koje, na osnovu javnog konkursa, imenuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Također, glavne tužioce na svim nivoima vlasti trebala bi imenovati nadležna zakonodavna tijela па prijedlog Visokog tužilačkog vijeća s liste više kvalificiranih kandidata, dvotrećinskom većinom izabranih članova datog zakonodavnog tijela.

Zamjenike glavnih tužilaca na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou, uključujući i Brčko Distrikt BiH, bi trebao imenovati glavni tužilac osnovnog nivoa s liste više uspješnih kandidata koje utvrđuje Visoko tužilačko vijeće.

Izmjenama je također predviđeno da tužioce na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou, uključujući i Brčko Distrikt BiH na prijedlog Visokog tužilačkog vijeća, imenuje glavni tužilac osnovnog nivoa.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu