Nermin Nikšić

Predsjednika SDP BiH biraju članovi SDP BiH na principu “jedan član-jedan glas”. Predsjednik SDP BiH rukovodi SDP BiH i stara se o sprovođenju odluka Kongresa SDP BiH. Predsjednik SDP BiH upravlja SDP BiH između dvije sjednice Predsjedništva SDP BiH.

Nikšić Nermin, rođen 1960. godine u Konjicu, diplomirani pravnik po zanimanju. Na Općim izborima u BiH 2014. godine, je izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Obavljao je različite funkcije u opštini Konjic od 1988. do 2000. godine: referent za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne poslove, tržišno-ugostiteljski inspektor, pomoćnik sekretara za inspekcijske poslove, sekretar za opštu upravu, stambeno-komunalne i inspekcijeke poslove, potpredsjednik Izvršnog odbora Opštine Konjic, načelnika za opštu upravu, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove, zamjenik načelnika opštine; u periodu od 1992. do 1995. godine bio je pomoćnik komandanta 7 .bbr za pravne poslove i pomoćnik komandanta 43. bbr za moral. Od 2000. godine je poslanik SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U mandatu od 2002. do 2006. godine je bio dopredsjednik Kluba poslanika SDP BiH, a od novembra 2006. godine obnaša dužnost predsjednika Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu PFBiH.

Od 1994. do 2004. godine bio je na funkciji predsjednika Opštinske organizacije SDP BiH Konjic, a od 2004. do 2007. godine obavljao je dužnost predsjednika Kantonalne organizacije SDP BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izabran je za generalnog sekretara SDP BiH u januaru 2007. godine.

2011. godine izabran za premijera Federacije BiH.

Na Općim izborima u BiH 2014. godine, izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

2014. godine izabran za predsjednika SDP BiH na 3. Vanrednom kongresu SDP BiH.

2015. godine na prvim unutarpartijskim izborima SDP BiH po principu “jedan član-jedan glas” glasovima 12.883 članova SDP BiH izabran za predsjednika partije.

Na Općim izborima u BiH 2018. godine, izabran je za poslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Na drugim unutarpartijskim izborima SDP BiH po principu “jedan član-jedan glas” 2019. godine glasovima 12.668 članova SDP BiH ponovo je izabran za predsjednika partije.

Bračni status: oženjen, otac dvoje djece.

Aktivno se bavio rukometom kao igrač, a potom i trener u RK „Igman“ Konjic.

Kontakt

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu