Sarajevo

Pred Federalnim poslanicima set antikoruptivnih zakona, evropska i podrška sindikata

Radi se o antikoruptivnom setu zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ili prekršajem, o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, o prekršajima, o izmjenama Zakona o krivičnom postupku, te dopuni Zakona o sudovima u Federaciji BiH, koje je Federalna vlada po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru

Slika

Predstavnički dom Federalnog parlamenta BiH na današnjoj  sjednici će razmatrati, između ostalog, set antikoruptivnih zakona, koji je Vlada Federacije jednoglasno usvojila na sjednici 2. aprila, te o amandmanima na Ustav Federacije BiH.

Radi se o antikoruptivnom setu zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ili prekršajem, o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, o prekršajima, o izmjenama Zakona o krivičnom postupku, te dopuni Zakona o sudovima u Federaciji BiH, koje je Federalna vlada po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru.

Osnovni razlog za donošenje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji BiH jeste stvaranje normativnih preduvjeta za nesmetanu primjenu odredaba Prijedloga Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, odnosno usklađivanje odredaba ova dva buduća propisa.

Također to je i osnovni razlog za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku FBiH, koji sadrži i rješenja iz oblasti krivičnog postupka kojima se osigurava ekspeditivnost, ekonomičnost i efikasnost postupka, usaglašavanje odredaba ovog zakona sa stvarnom i funkcionalnom nadležnošću prvostepenih sudova, kao i odredbe kojima se otklanja različita primjena ovog zakona u praksi, a sve radi jasnosti zakonskih odredaba.

Poslanici bi se trebali danas izjašnjavati o amandmanima Vlade Federacije BiH, po kojima ne zastarijevaju krivična djela iz oblasti privatizacije, te se omogućava smanjenje vrsta krivičnih djela za koje je osuđenicima moguće dati pomilovanje.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) podržava utvrđeni prijedlog amandmana na Ustav FBiH, o kojem će se izjašnjavati danasra poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a gdje je predloženo rješenje po kojem ne zastarijevaju kaznena djela iz procesa privatizacije, organiziranog i privrednog kriminala propisana zakonom, dok će imovinska korist ostvarena tim djelima ili povezana s njima biti oduzeta.

Predsjednik SSSBiH Ismet Bajramović podsjetio je da je ovaj savez još ranije u stavovima koje je poslao Vladi i svim političkim partijama u drugom stavu rekao: "Realizirati stav Sindikata o oduzimanju nezakonito stečene imovine u procesu privatizacije i nezastarijevanje krivičnih djela počinjenih u procesu privatizacije".

– Mi smo uvijek cijenili da su najveće pljačke napravljene u privatizaciji i na to je ukazivano i na protestima i zahtijevali smo donošenje zakona o reviziji privatizacije.Taj zakon je ova vlada donijela. Država je opustošena upravo privatizacijom. Najgori vid privatizacije je bio javnim upisom dionica i tu je najviše opljačkana privreda, a veliki dio radnika je ostao bez povezanog staža i bez mogućnosti za liječenje – kazao je Bajramović.

Prema važećem Ustavu FBiH krivična djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida po Ustavu Federacije BiH nisu propisana kao djela koja ne zastarijevaju.

Po međunarodnom pravu ta djela su označena kao djela koja ne mogu zastarjeti, te Vlada Federacije BiH smatra potrebnim pojačati tu činjenicu ugradnjom izričite norme u Ustav Federacije BiH.

– Prvi amandman CX na Ustav Federacije BiH odnosi se na nezastarijevanje nekih krivičnih djela iz oblasti privatizacije u BiH, a drugi amandman CXI je proširivanje člana 3. Zakona o pomilovanjima – da se Zakonom o pomilovanjima ne može samo amnestirati, odnosno pomilovati krivična djela ratnog zločina i genocida, nego i druga djela koja su propisana drugim zakonom – rekao je ranije za Agenciju FENA pomoćnik federalnog ministra pravde Hidajet Halilović.

Za izmjenu ove odredbe Ustava FBiH Vlada FBiH se opredijelila, između ostalog, jer postoje situacije da su osobe dobile pomilovanje za najteža djela, a da ni dana nisu provele u zatvoru.

Propisivanjem, odnosno ugradnjom jedne ovakve norme u Ustav Federacije BiH stvaraju se pretpostavke za detaljnije uređenje ove oblasti bilo izmjenom postojećih zakonskih propisa koji normiraju zastaru bilo donošenjem potpuno novog zakonskog propisa kojim bi se ova pitanja uredila.

Dakle, intencija ove nove odredbe u Ustavu jest da se donošenjem izmjena ili novog zakona produže rokovi zastare za djela za koja još nisu istekli i da se zastara ukine za djela za koja je već nastupila.

Naime, procesi privatizacije nisu nikad bili adekvatno propisani zakonskim normama, koje bi garantirale nemogućnost mahinacija i kriminalnih ponašanja grupa i pojedinaca.

– Postupci vođeni za određene nepravilnosti su trajali predugo i neki od njih završavali su negativnim odlukama sudova. Budući da pojedini slučajevi padaju u zastaru, dojam javnosti je da se tu više ništa ne može učiniti, a isto tako s formalnopravne strane činjenica je da se neki postupci ne mogu više otvarati upravo zbog zastare – stoji u obrazloženju Vlade FBiH.

U modernim pravnim sistemima preovladava mišljenje da zastara nije nikakav privilegij za počinioca, nego institut donesen zbog oportuniteta. Počinilac krivičnog djela ima pravo znati hoće li za nešto biti kažnjen i kojom kaznom, ali ne i kako se dugo nakon počinjenog djela može skrivati. Ukratko on ne može kalkulirati s nastupom zastare.

Također, Federalna vlada smatra bitnim ustavnom odredbom pojačati i propisati opredjeljenje društva u cjelini da se imovina, odnosno imovinska korist stečena krivičnim djelima mora oduzeti.

Zastara krivičnog gonjenja i izvršenja krivičnih sankcija, mjera sigurnosti i oduzimanja imovinske koristi su univerzalni principi koji su prvenstveno namijenjeni stvaranju pretpostavki pravne sigurnosti u jednoj demokratskoj državi koja počiva na zakonu (Ustav Bosne i Hercegovine, čl. I.2).

Podsjetimo da je set antikoruptivnih zakona Vlade FBiH Vanjskopolitički odbor Evropskog parlamenta u sklopu Rezolucije o Bosni i Hercegovini početkom januara ove godine ocjenio kao jedan od rijetkih pozitivnih primjera u prošloj godini.

– Evropski parlament pozdravlja jednoglasnu odluku Vlade Federacije BiH da u parlamentarnu proceduru uputi set zakona o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i žali što ovaj paket zakona nije dobio većinu glasova u Parlamentu Federacije BiH te naglašava značaj vođenja borbe protiv korupcije kao apsolutnog prioriteta i poziva na jedan inkluzivan proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama kako bi se ažurirao prijedlog zakona i pozdravlja u tom pogledu tehničku podršku EU Delegacije u BiH -navodi se u amandmanu 15a usvojene Rezolucije o BiH.

Podsjećamo, prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala i prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine svojevremeno nije dobio podršku Parlamenta Federacije BiH, nakon čega su premijer FBiH Nermin Nikšić i Vlada na čijem je čelu ove zakone ponovo uputili u proceduru usvajanja.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.