Socijaldemokratski odgovor na reformu PIO

Prava svih penzionera pod jednakim uslovima

Aktuelni penzioneri ne smiju biti kolateralna šteta reforme PIO,te se Zakonom moraju  osigurati  prava i dostojanstvo života po osnovu uplaćenih doprinosa pod jednakim uslovima i na principima slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti i za buduće i aktuelne penzionere,poruka je Javne tribine, sinoć održane u organizaciji Foruma seniora SDP BiH,u prepunoj  sali  Hotela „Bristol“ u Mostaru, kojoj su pored predsjednika Gradskog i Kantonalnog odbora SDP BiH,prisustvovali zastupnici u Skupštini HNK i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

 Naime,nakon što je predsjednica FOS/ki Suada Hadžović, prisutnim prezentirala sadržinu Nacrta zakona sa posebnim osvrtom na odredbe koje se tiču provođenja smjernica iz Strategije refome PIO i neke socijaldemokratske poglede na predloženu penzionu politiku predsjednika Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH prof.dr.Ante Domazeta, uslijedila su brojna pitanja i komentari učesnika Javne tribine, te izražen jasan stav da se penzionim i invalidskim sistemom moraju eliminisati razlike u pravima i uskladiti ineresi sadašnjih i budućih penzionera na principima slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti te iznači adekvatna rješenja za ostvarivanje prava srazmjerno uplaćenim doprinosima.

Aktuelni penzioneri sa punim penzijskim stažom su  s pravom očekivali da će njihov doprinos novim-reformskim zakonom,biti adekvatno valoriziran i da će se prema njima ispraviti dugogodišnja nepravda koja im je nanesena parametrijskom reformom 1999. i 2000.godine,te da će implementirati opredjeljenje Strategije u pogledu osiguranja adekvatnosti penzija i  bolje socijalne i materijalne sigurnosti aktuelnih i budućih penzionera.

Zakon se prvenstveno odnosi na promjenu  načina obračuna penzijskog osnova u budućnosti kroz bodovni sistem,dok se aktuelnim penzionerima prava  obezbjeđuju i dalje u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije i neće se ponovo određivati, čime se kreira nejednak položaj penzionera u sistemu PIO.

Nadalje,ekonomski osnov sistema PIO nije zasnovan na jasno preciziranim izvorima finansiranja svih penzija (penzije pod povoljnim uslovima i tzv.“socijalne“penzije),niti je osigurana veća participacija budžeta Federacije u finansiranju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,te se sve penzije dominantno finansiraju iz doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje,odnosno na teret aktuelnih penzionera.

Aktuelni penzioneri ne smiju biti kolateralna šteta reforme PIO,te se Zakonom moraju  osigurati  prava i dostojanstvo života po osnovu uplaćenih doprinosa pod jednakim uslovima i za buduće i aktuelne penzionere,poruka je Javne tribine u Mostaru.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.