Vlada USK i sindikati obrazovanja potpisali Sporazum

Povećane plate radnicima u obrazovanju

Sporazum su potpisali resorni kantonalni ministar Dario Jurić i predstavnici sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Zehra Hadžić i Samir Fajić

SlikaU Bihaću je danas ( 25.april), u organizaciji Ministarstva obrazovanja Vlade USK  upriličeno potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju visine plata i naknada koje nemaju karakter plata zaposlenih u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Sporazum su potpisali resorni kantonalni ministar Dario Jurić i predstavnici sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Zehra Hadžić i Samir Fajić.

Ovim su, nakon 20 godina, plate zaposlenih u obrazovanju povećane i izjednačene sa platama ostalih budžetskih korisnika.

Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju visine plata i naknada koje nemaju karakter plata zaposlenih u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i Odluka o visini osnovice i koeficijenta za zaposlene u obrazovanju utvrđen je na 168. sjednici Vlade USK, čime je, kako naglašavaju Hamdija Lipovača, premijer USK i ministar obrazovanja Jurić,   ispunjeno  obećanje koje je Vlada USK dala na sastancima sa predstavnicima sindikata, u vrijeme pripreme Budžeta za 2014. godinu, u čemu su sindikati aktivno sudjelovali kao socijalni partneri.

–          Ovo je značajan dan za sve zaposlene u oblasti obrazovanja i konkretan rezultat socijalnog partnerstva vlasti i sindikata, kazali su potpisnici Sporazuma.

Ovim Sporazumom je utvrđeno da osnovna plata zaposlenika čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova pomnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću.Visina osnovice za obračun plaće iznosi 315 KM. Obračun plate vršit će se tako da se osnovica za obračun plate pomnoži sa koeficijentom složenosti poslova,a onda se dobijeni iznos poveća po osnovu radnog staža zaposlenika. Koeficijenti za obračun plaća zaposlenika predškolskog,osnovnog i srednjeg obrazovanja utvrđeni su  u sljedećim iznosima:

–           VII stepen                                                                              3,05

–           I ciklus visokog obrazovanja(240/180 ECTS)                      3,05

–           VI stepen – nastavnik praktične nastave                               2,64

–           V stepen –nastavno osoblje                                                   2,53

–           V stepen(VKV)                                                                      2,41

–           IV stepen(sekretar,bibliotekar,knjigovođa,med.sestra)        2,18

–           III stepen (KV)                                                                      2,18

–           NK                                                                                         1,68

–           Direktor-stepen stručne spreme  

+ 10% (škola do 500 učenika)                                                                     +15% (škola od 501 do 1.000 učenika)                                                      +20% (škola preko 1.001 učenika

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.