1.oktobar-Međunarodni dan starih osoba

Politike i programe temeljiti na pravima i potrebama starih osoba

U povodu obilježavanja 1.oktobra – Međunarodnog dana starijih osoba, Forum seniora/ki SDP BiH ukazuje cjelokupnoj javnosti na važnost osiguranja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika starije dobi i poziva vlade i parlamente svih nivoa vlasti u BiH, da na principima Rezolucije UN-a 46/91 osiguraju adekvatne politike “aktivnog starenja” i programe koji poboljšavaju njihovo zdravlje,na temelju njihovih prava,potreba i mogućnosti,sa posebnim akcentom na reformske politike socijalnog,penzionog i zdravstvenog sistema .

Forum seniora SDP BiH smatra da su stare osobe u Bosni i Hercegovini zanemarene i uskraćene u ostvarivanju punog obima ljudskih prava i da nedostaje potrebna društvena pažnja u odnosu na proklavana prava starijih ljudi.

Nedostatak strateških dokumenata i odgovorajuće regulative isključivo namijenjene reguliranju prava starih osoba ukazuje na neispunjavanje obaveza organa i institucija u državi i entitetima utvrđenih Evropskom socijalnom poveljom koju je BiH prihvatila,a prema kojoj svaka starija osoba Ima pravo na socijalnu zaštitu. Tu je i nedostatak vizije o tome kakav život treba da bude za starije osobe u BiH i entitetima iz koje bi se definirale konkretne aktivnosti u različitim oblastima potreba starijih osoba.

Ono što posebno zabrinjava je nepostojanje usredsrijeđene i planirane brige u skladu sa specifičnim potrebama starijih osoba, a posebno u vezi s pravom na zdravstvenu zaštitu, pravom na socijalnu i medicinsku pomoć i pravom na socijalno osiguranje.

Penzije i druga primanja koja dobijaju od države nisu dovoljna da omoguće starijim osobama da vode pristojan i dostojanstven život, da mogu aktivno učestvovati u javnom, društvenom i kulturnom životu. Ogromni ljudski potencijal starih osoba u BiH je još uvijek daleko od “nove snage za razvoj”jer najvećim dijelom živi u zoni ili na granici siromaštva i socijalno je isključen iz svih društvenih tokova. Prema podacima Agencije za statistiku iz 2010 godine, osobe iznad 65 godina starosti čine 15,5 posto stanovništva Bosne i Hercegovine,a čak 40 posto osoba njih živi u ekstremnom siromaštvu. Položaj penzionera u društvu ponižavajući je. Svjedoci smo da penzioneri svakodnevno tragaju po kontejnerima, ili čak prose na ulicama,bez adekvatne zdravstvene i socijalne zaštite.

Zato Forum seniora poziva vlade i i parlamente svih nivoa vlasti u BiH, da na principima Rezolucije UN-a 46/91 osiguraju adekvatne politike “aktivnog starenja” i programe koji poboljšavaju njihovo zdravlje, na temelju njihovih prava, potreba i mogućnosti,sa posebnim akcentom na reformske politike socijalnog, penzionog i zdravstvenog sistema.

FOS SDP BiH

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.