Saša Magazinović za portal Cyber Bosanka

Politička scena u BiH vapi za ženama koje će se baviti najsloženijim političkim pitanjima

Često razmišljam o tome zašto tako malo žena kod nas ulazi u politiku. Često pričam s ljudima o tome. Upravo iz toga je nastala ideja da sa nekoliko političarki i političara iz BiH ovdje na blogu porazgovaram o tome.

U nastavku pročitajte šta na tu temu kaže Saša Magazinović, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH. A ostale razgovore iz ovog serijala možete pročitati na “Žene u politici”.

Šta je po vašem mišljenju najveći uzrok malog / nedovoljnog broja žena u politici u BiH?

U 2020. godini još uvijek smo patrijarhalno društvo čija “pravila” i norme koje se vežu za rodne uloge jednako i bez propitivanja prihvata veliki broj i muškaraca i žena. Postoji još jedan problem – žene koje se bave politikom puno su šešće izložene komentarima koje se tiču svega osim njihovog političkog angažmana nego muškarci. Pitanja poput “kako stižete biti i zastupnica i majka” adresirana su nužno uvijek ženama, a impliciraju da je nemoguće obavljati sve uloge jednako kvalitetno.

Ovakve stvari rezultiraju i drugačijim odnosom žena prema politici – ne samo da se bojažljivo uključuju u politički život prihvatajući postojeće stereotipe, nego i nerijetko pristaju da se bave samo određenim i veoma malim brojem tema koje su najčešće socijalnog karaktera ili se tiču ravnopravnosti spolova.

Izuzetci koji praktikuju drugačiji pristup pokazuju da politička scena u Bosni i Hercegovini vapi za ženama koje će se baviti najsloženijim političkim pitanjima, jer iskustva iz svijeta – poput primjera premijerke Novog Zelanda koja je pokazala da postoji poseban ženski senzibilitet i odvažnost u obavljanju svog posla, svjedoče o važnosti angažmana žena.

Da li se slažete s tim da je ženama političarkama teže jer trpe veće pritiske i kritike i javnosti, ali i samih kolega političara? Koliko smo kao društvo spremni prihvatiti žene političarke?

Postoji dimenzija bavljenja politikom u kojoj su žene izloženije u odnosu na muškarce. Ali složiti se s tom tvrdnjom, mislim, doprinijelo bi hranjenju stereotipa i straha žena od javnog angažmana.

Tvrdim da je naše društvo spremno prihvatiti političarke na odlučujućim funkcijama. U tom smislu, naše se društvo ne razlikuje od hrvatskog koje je izabralo ženu za predsjednicu ili onog u Srbiji gdje je žena premijerka. A upravo su to i primjeri da kvalitetne politike i upravljanje ne dolaze sa spolom – jednako kao što ne moramo ići u susjedstvo da potražimo nekvalitetne muškarce u politici.

Šta vi mislite o “kubovima žena” unutar stranaka, često se zovu i “forumi žena”? Meni je to uvijek djelovalo kao da muškarci u stranci kažu “hajde da damo ženama mjesto gdje će se kao nešto baviti politikom dok mi rješavamo bitne stvari”. Da li je moj utisak pogrešan ili sam u pravu da možda muške kolege na taj način umanjuju ženski uticaj unutar stranke?

Grupe, forumi, klubovi žena unutar političkih stranaka primarno za cilj imaju osnaživanje i ohrabrivanje žena za politički angažman. Na taj način gledajući postojanje takvih organizacionih struktura je veoma pozitivno. S druge strane, da li konzervativni i patrijarhalni političari smatraju da je to “sasvim dovoljan” prostor za djelovanje žena, mladih i ostalih koji se na sličan način organizuju unutar stranaka, vjerovatno da. Ali zbog čega prihvatiti takva mišljenja kao konačna i relevantna?

Ne znam kako je u drugim strankama, ali u SDP-u su upravo ovi forumi, zajedno sa kvotama propisanim u Statutu, velika pomoć i alat da se u rukovodnim strukturama stranke postigne struktura koja postuje polnu, dobnu i sve ostale kriterije. Glavni odbor SDP je nedavno donio odluku da na listama zastupljenost spolova bude 50%/50% što jeste nešto za šta se Forum žena dugo vremena zalagao. Da li je to samo po sebi dovoljno da dobijemo žene liderke u različitim sredinama, ne. Da li je od pomoći, jeste.

Da li nam treba više žena u politici? I kako motivisati žene da se angažuju u većem broju?

U politici nam treba što više kapacitiranih osoba koje svojim vještinama izlaze iz slike o tome da ovom državom i njenim institucijama treba da rukovodi jednocifren broj osoba, a da su svi drugi samo vojska koja slijedi upute. Politika treba ljude koji pitaju i propituju, predlažu i ozbiljno rade na svojim prijedlozima, ali prije svega one koji se ne plaše i nemaju razloga da se plaše bilo koga. Odlično bi bilo da se u ovaj ram za sliku poželjnog političara odluči uklopiti što više žena, prostora itekako ima, ljudi fali.

Šta je ono što biste iz svog iskustva poručili ženama koje možda razmišljaju o tome da se eventualno angažuju politički i tako probaju napraviti neke promjene u društvu u kojem žive?

Prije svega da donesu odluku, znajući da nije lako i da je politika trenutno u BiH jako prljava. Kada već donesu odluku, onda da koračaju hrabro ne pristajući na stereotipe i nametnute okvire po kojima postoje “teme kojima se bave žene”. Neka se bave nasloženijim i politički najosjetljivijim pitanjima i tako grade kredibilitet i politički integritet. I da nikada ne pristaju na ideju da nešto ne mogu ili da nešto moraju jer su žene.

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu