Forum seniora SDP

Penzionerima se jedino garantuje neizvjesnost i siromaštvo

Euforičnim prenaglašavanjem značaja „reformskog koraka“ kojim će se od 1. januara 2020. godine svi prihodi po osnovu doprinosa, uplaćivati na Jedinstveni račun trezora budžeta Federacije BiH, a isplata penzija vršiti iz budžeta kao drugi prioritet „odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga“, parlamentarna većina u Federaciji BiH (SDA i HDZ), stavlja u izgled garanciju Vlade Federacije BiH za redovnost isplata penzija i finansijsku stabilnost Federalnog zavoda za PIO/MIO, a da pri tome nije obezbijedila realne predpostavke da se garancija osigurava u kontinuitetu, ne samo za isplatu dostignutog nivoa penzija i naknada, nego i za usklađivanje penzija sa rastom plaća, rečeno je danas na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva, izabranog na Petoj konveniji Foruma seniora SDP BiH, održanoj 16. decembra prošle godine.

Usvajanjem, po hitnom postupku, izmjena Zakon o trezoru u Federaciji BiH, Zakon o doprinosima, Zakona o izvršenju budžeta i Prijedloga budžeta za 2020.godinu, bez provođenja postupka javnih konsultacija sa socijalnim partnerima, sadašnjim i budućim penzionerima se jedino garantuje neizvjesnost osvarivanja prava na penziju, kao stečenog imovinskog prava, zadržavanje dostignutog nivoa penzija i naknada i ovisnost isplate od dinamike servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga Federacije BiH.

Neizvjesno je da li će se isplata penzija vršiti do 5-tog u mjesecu za protekli mjesec, tim prije što je ostvarivanje prihoda bužeta, po riječima premijera Novalića, uslovljen rastom prihoda od indirektnih, direktnih poreza i doprinosa, odnosno „jačanjem ekonomskog rasta po stopama od 3,5, 3,9 i 4,1 posto, te uvećanim stepenom fiskalne discipline“.Nema garancije za isplatu penzija ni u slučaju kada se budžet Federacije za narednu godinu, ne usvoji na vrijeme.

Sa druge strane, kontinuirano se povećava broj penzionera (u decembru 2019 povećan za 7000 u odnosu na isti period prošle godine), smanjuje broj radno aktivnog stanovništva, tendencija odlaska mladih iz zemlje je sve izraženija, povećava se broj korisnika najniže penzije u iznosu od 371,00 KM koja je na granici siromaštava, što govori da još uvijek aktuelna Vlada Federacije marginalizira pitanje materijalnog položaja penzionera i da je Strategija o sprećavanju siromaštva, ostala na papiru.

Kao Partija koja se zalaže za društvo socijalne pravde, Predsjedništvo Foruma seniora je usvojilo Program rada, kojim je prioritet djelovanja usmjeren na promociju „Plana za pravedno društvo“, aktivno i programirano uključivanje u aktivnosti organa i organizacija u pripremu i provođenje Općinskih/opštinskih izbora 2020.godine, zatim na organizaciono i kadrovsko jačanje foruma seniora na svim nivoima organizovanja SDP BiH, praćenje provođenja zakona o PIO/MIO i reformu socijalne politike u korist starih osoba bez materijalnih sredstava za život, a kvartalnim operativnim planovima će se utvrditi dinamika, nosioci i učesnici u provoženju programiranih aktivnosti.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu