Forum žena SDP BiH

Pedeset posto žena na izbornim listama SDP BiH je ravnopravnost na djelu

Bosna i Hercegovina se konstantno suočava sa problemom nedovoljne zastupljenosti žena u politici. Usklađenost sa izbornim Zakonom BiH koji propisuje kvote od minimalno 40 posto za nedovoljno zastupljeni spol na kadidatskim listama političkih stranaka, očigledno nije dovoljna. U iznalaženju rješenja za poboljšanje aktuelnog stanja vezanog za zastupljenost žena i muškaraca na izbornim listama, u SDP-u BiH se otišlo korak dalje.

Naime, na posljednjoj sjednici Glavnog odbora SDP BiH, koja je održana 14. maja, na dnevnom redu se našao Pravilnik o kriterijima i načinu kandidiranja na lokalnim izborima 2020. U nizu amandmana koji su predloženi na predmetni Pravilnik, jedan je ipak zaslužio posebnu pažnju. U članu 13. u kojem se govori o sastavu kandidatskih listi formulacija koja je glasila “imati minimalno 40% kandidata iz reda manje zastupljenog spola” promijenjena je i usvojena nova: “imati ravnomjerno zastupljene muškarce i žene 50% : 50 %”

Riječ je o amandmanu drugarice Besime Borić koji je dobio većinsku podršku članica i članova Glavnog odbora. Riječ je o kruni na višegodišnji napor i upornost borkinje za ženska prava i ravnopravnost spolova, Besime Borić: “Vrlo sam ponosna na nas. Žene SDP BiH su više od dvadeset godina u borbi za veću zastupljenost žena u političkom životu i njihov veći uticaj na donošenje odluka.

Prva smo politička partija u BiH koja je već 2005. u svoj Statut unijela kvotu manje zastupljenog spola u organe i koja je u svoj Program integrirala pitanja od posebnog značaja za žene. Opredjeljujući se za zastupljenost 50%: 50% za svoje žene i muškarce, SDP BIH ne šalje samo poruku o ravnopravnoj šansi za sve, nego i da samo zajedničkim snagama i poštovanjem rada i rezultata možemo popravljati svijet.”

Jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na spol, puna ravnopravnost spolova u svim oblastima društva, samo su neki od zahtjeva koje proklamira Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH. Stoga iz SDP-a Bosne i Hercegovine ovih dana jasna poruka – Učinimo dodatni korak i posložimo liste u skladu sa osnovnim postulatima socijaldemokratije.

Djelujmo konkretno i pravedno i sa riječi pređimo na djela. Ravnopravnost spolova prikazana kroz zakonski okvir, na ovaj način pretočena u dokumenta socijaldemokratske partije, predstavlja stvaranje jasnih pretpostavki za veću mogućnost participacije žena u političkom životu BiH.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu