GO SDP Bihać

Pare ljude kvare

Protekle tri godine zajedno sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem, predano smo radili na stabilizaciji Budžeta grada Bihaća i suzdržavali se od bilo kakvih zahtjeva, upravo da bi došli u situaciju da možemo napokon intervenisati sa projektima od kojih će koristi imati isključivo naši građani.

Međutim, očito da je 4.300.000 KM neutrošenih sredstava za kapitalne investicije utjecalo na empatiju Gradonačelnika Bihaća, pa se negdje izgubila ljudskost u koju smo mi, očito uzaludno vjerovali kada smo ga bezrezervno podržavali, jer se poslovica ”Pare ljude kvare”, po ko zna koji put pokazala istinita.

Zadatak politike je zastupanje svih građana u podjednakoj mjeri, i to upravo treba da se vidi u najvažnijem ekonomsko-političkom dokumentu, a to je Budžet Grada Bihaća za 2020.godinu koji je usvojen na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća i iznosi više od 33 miliona KM, ali na žalost, pokazalo se da niti je razvojni, niti socijalni, već predizborno-interesni od čega će najmanje koristi imati građani Bihaća.

Mi u SDP-u za razliku od Gradonačelnika Fazlića i njegovih novih političkih partnera – Stranke demokratske akcije, smatramo da je neophodno značajna sredstva usmjeriti prema efikasnome rješavanju socijalnih potreba građana i provođenja pronatalitetne politike, svjesni činjenice da gradska i prigradska područja ostaju bez ljudi, stopa nataliteta je niska, a mladi se iseljavaju, što zajedno predstavlja poražavajuću i alarmantnu situaciju, na koju je Gradonačelnik zajedno sa svojim partnerima odbio reagirati, ne prihvatajući naše amadmane i Projekt ”Bihać grada djece i mladosti”.

Također, u ovom Budžetu je izostala i socijalna briga za ljude, pogotovo penzionere sa najnižim primanjima, koji su zapostavljeni u našem društvu i osuđeni da žive teško, ispod svakog minimuma.

Penzioner spadaju u najugroženiju, ali i najodgovorniju kategoriju našeg društva i svoje obaveze izvršavaju redovno, a Budžet Grada Bihaća je i njihov budžet i imaju pravo da osjete mogućnosti koje postoje, a ne da budu samo usputna pojava, što očito ne zanima Gradonačelnika jer je odbio i naš drugi amandman i projekt ”Bihać poštuje svoje penzionere”.
Mi ne želimo zaboraviti da su penzioneri žene i muškarci koji su izgradili ovo što danas imamo, a mladi kada vide kako se društvo loše odnosi prema njima, sutra vide sebe i imaju sliku kako će se društvo odnositi i prema njima, i to je sigurno, zajedno sa svim ostalim lošim stvarima i nebrigom prema ljudima, možda i presudan razlog za donošenje odluke o odlasku.

Treći amandman za koji smo se zalagali, je realizacija projekta ”Čista voda” i instaliranje fabrike vode koja će obezbijediti potpunu fizičko-hemijsku i mikrobiološku ispravnost vode za piće u svim izvorištima i dijelovima Grada, bez obzira na uticaje atmosferskih prilika, ali na žalost i ovaj amandman je odbijen, a prokuhavanje vode će još dugo biti preporuka poslije svake kiše.

Budžet grada Bihaća koji je ”skrojio” Gradonačelnik sa svojim partnerima iz SDA, šalje jasnu poruku i u suštini predstavlja koncept i poticaj za daljnji odlazak naših ljudi, te zagarantovanu depresiju građanima koji ostaju, gledajući kako se njihov novac troši na projekte koji ni po čemu nisu prioriteti.

Za razliku od Gradonačelnika mi u SDP-u mislimo da nama trebaju djeca i mladi na kojima svijet i ostaje jer je demografija temelj ekonomskog, društvenog i ukupnog razvoja grada Bihaća, da moramo biti socijalno osjetljivi i razmišljati o dostojanstvu i poštovanju najranjivijih kategorija, a o tome da je prioritet čista i zdrava voda za piće, valjda nikome dobronamjernom ne treba ni objašnjavati.

Amandmani:

Projekt penzioneri i cista voda – foto 2

Projekt grad djece i mladih – foto 1


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu