Zastupničko pitanje Segmedine Srne-Bajramović

Pacijentima u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo nikad nije bilo gore

Segmedina Srna-Bajramović, zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini Kantona Sarajevo, na posljednoj sjednici Skupštine, postavila je zastupničko pitanje u vezi pogoršane situacije u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo.

„Kada možemo očekivati poduzimanje urgentnih mjera od strane Vlade, Ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova, odnosno, izdavanje pismenih naredbi od strane nadležnih organa u Kantonu Sarajevo (KS), a u cilju sređivanja aktuelne situacije u pogledu zbrinjavnja bolesnika na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u KS, odnosno uspostavu adekvatne organizacije zbrinjavanja redovnih i urgentnih bolesnika u KS?

Ljekarska/liječnička komora KS je na svojoj sjednici održanoj 16.05.2016. godine razmatrala aktuelnu situaciju u oblasti zdravstva KS, te tom prilikom  upozorila da su ugroženi život i zdravlje pacijenata u KS zbog neadekvatne organizacije zbrinjavanja redovnih i urgentnih bolesnika u KS.

Napominjem da je u javnosti plasirana vijest da se svi urgentni pacijenti u KS ponedjeljkom i petkom upućuju u Opću bolnicu „Prim dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo, a ostalim danima u KCUS. Veliki broj pacijenata koji se upućuju u Opću bolnicu „Prim dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo nije adekvatno zbrinut na nivou primarne zdravstvene zaštite ili se pak sa nivoa KCUS upućuju u navedenu Opću bolnicu, prema uspostavljenom sedmičnom kalendaru (ponedjeljak i petak Opća bolnica, ostali dani KCUS), ne vodeći računa da li je u pitanju pacijent koji se objektivno treba zbrinuti na nivou tercijarne zdravstvene zaštite.

Kada je riječ o Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS, sad je isti samo besplatna  transportna služba za najveći broj pacijenata koji to koriste i ne žele da idu svom izabranom liječniku porodične medicine. Osim toga, bespotrebno se usmjeravaju pacijenti i u urgentne centre bolnica. Ponekad je to iz razloga jer pacijenti u bolnicama za vrijeme radnog vremena ne dobiju potrebne usluge ili pak postoje liste čekanja za te usluge. Hitna služba dobro radi reanimacije i to im je prvi zadatak-spašavanje života.

Ovih dana u javnosti se oglašava i KCUS navodeći da isti obavlja samo zdravstvene usluge tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, za što posjeduju rješenje izdato od ranijeg federalnog ministra zdravstva,  od 24.03.2014. godine. Međutim, zanemaruju da su dana 17.03. 2014. godine od ranijeg federalnog ministra zdravstva,  dobili i rješenje o ispunjavanju uvjeta za sekundarnu zdravstvenu zaštitu koje datira od 17.03.2014. godine.

Iz izloženog slijedi da je KCUS verificiran za obavljanje i sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, a da sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima KS, bez navođenje nivoa zdravstvene zaštite.

Posebno treba navesti da se početak, završetak i raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove  uređuje kantonalnim propisiom, a uz prethodno mišljenje nadležne komore, i to sve u skladu sa članom 181. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Stoga me interesuje da li je donijet bilo kakav pisani akt, naredba, uputstvo o rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova, u što se uključuje i dežurstvo, a koje se odnosi na zbrinjavnje redovnih i urgentnih bolesnika u KS?!

Ovo što se sad trenutno radi sa pacijentima u KS je najgore za pacijenta ponaosob, jer  isti prolazi kroz tri “ruke”: primarni, sekundarni i tercijarni nivo, svi troše sredstva namijenjena za liječenje pacijenta iz Zavoda zdravstvenog osiguranja,  a pacijent najgore prođe u zdravstvenom sistemu u KS!!!”, kaže se pitanju zastupnice Srna-Bajramović.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.