Nermin Nikšić za Oslobođenje

Ova Vlada je preživjela sve oblike kriza

Nova vlada će imati gotov pravni okvir da dovrši brojne reforme koje smo započeli i za koje smo izgubili godine kako bismo došli do potrebnih zakona

Slika

Saziv Vaše vlade je u odlasku, a puno je posla i redovno zasjedate. Šta će biti sa budžetom za narednu godinu? Kakve su šanse da bude usvojen do kraja godine?

– Vlada mora raditi bez obzira na sve. Čude me izjave pojedinih političkih dužnosnika koji se, eto, šokiraju što Vlada radi, jer bi mi sad prema njihovom mišljenju valjda svi trebali otići kući i pustiti da sve stane, da nema penzija, invalidnina, plaća dok se neko ne dogovori oko nove koalicije… Naravno, svjestan sam političkih odnosa i neke stvari ne stavljam na dnevni red, jer ne želim nametati bilo kakvu politiku novoj vladi. Podsjetio bih da smo prema ocjeni misije MMF-a, bili Vlada koja je vodila odgovornu fiskalnu politiku i tako ćemo se ponašati sve do izbora nove vlade. Kada je u pitanju budžet, Vlada FBiH je svoj posao uradila i budžet se nalazi u Parlamentu.

Imenovanje i(li) igra

Teško je sada reći kada će Parlament FBiH biti konstituisan, a tu prije svega mislim na Dom naroda, te hoće li biti volje da se budžet usvoji. U svakom slučaju, budžet je temeljni akt za djelovanje svake vlade i nadam se da će neka nova vlada biti formirana što prije kako bi eventualno mogla uraditi korekcije budžeta u skladu sa nekom svojom vizijom. Međutim, teško da ima prostora za neke radikalnije izmjene tako da će budžet za 2015. biti sigurno jako sličan ovome što je predloženo bez obzira na to kada bio usvojen, a najbolje bi bilo da to bude što prije. 

• Prije odlaska će ovoj Vladi stići i prijedlog za imenovanje Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije, hoće li on biti imenovan?

– Vlada FBiH će o tome tek raspravljati. Evidentno je da tu postoje određene pravne nedoumice. Da odmah budem jasan. Ovdje se ne radi o Draganu Lukaču, već o poštivanju zakona. Činjenica je da imamo na snazi zakon koji Vladi daje šira ovlaštenja kada je u pitanju izbor direktora policije, jer propisuje da se Vlada odlučuje za jednog od tri kandidata, a da ćemo mi imati prijedlog samo jednog kandidata, što je bilo propisano zakonom koji više nije na snazi i koji kaže da je taj kandidat direktor čak i ako se Vlada s tim ne složi! Na taj način Vlada se faktički "igra" imenovanja. Ovdje se radi, po mom mišljenju, o svjesnom derogiranju zakonskih ovlaštenja Vlade i to je jako ozbiljno pitanje, kao što je i ozbiljno pitanje postupanje po zakonu koji više nije na snazi. Ne možemo zanemariti činjenicu da je novi zakon više od tri mjeseca stajao i čekao potpis kod predsjednika FBiH Budimira, koji je taj potpis stavio, nekim čudom, tek kad je objavljen konkurs za izbor direktora po starom zakonu. U sve to je itekako uključen i OHR, koji je bio pun pohvala za novi zakon o unutrašnjim poslovima, koji se sada očito pokušava derogirati u jednom bitnom dijelu i očekujem da i OHR da neki stav u vezi sa svim. Dakle, nekako se puno slučajnosti desilo koje idu u prilog svjesnom izigravanju i izbjegavanju primjene novih zakonskih rješenja, upravo od onih koji su pozvani da rade na otkrivanju onih koji krše zakone. U svakom slučaju, ne bi bilo dobro da izbor direktora FUP-a prate bilo kakve hipoteke i ovu situaciju treba probati razriješiti kako se ne bi desilo da se policija u vremenu koje slijedi bavi sama sobom, kad ima itekako pametnijeg posla. 

• Postoje li i koji su to poslovi koje ste htjeli da Vlada uradi u proteklom mandatu, a niste?

– Ova Vlada je preživjela sve oblike kriza koje se mogu zamisliti. Od političkih, do onih koje su prouzrokovale prirodne nesreće. U takvim uvjetima ima dosta toga što nismo uspjeli dovesti do kraja, ali sam ja zadovoljan onim što smo uradili. Pravi efekti brojnih stvari će se tek vidjeti. Žao mi je, recimo, što nismo imali potrebnu političku stabilnost da završimo pravni okvir za uvezivanje radnog staža radnicima koji su pošteno radili, ali je država omogućila njihovim poslodavcima da naprave ogromne dugove po osnovu doprinosa za PIO, bilo da se radi o državnim ili privatnim kompanijama. To je bolno i teško pitanje koje zahtijeva neke teške odluke kako bi se osigurao potrebni novac za uvezivanje staža. To mi je bila velika želja da uradimo. Također, žalim i što nismo uspjeli usvojiti novi zakon o državnoj službi kako bismo pokrenuli reformu u ovom sektoru, ne toliko zbog ušteda, koje su svakako potrebne, koliko zbog povećanja stepena odgovornosti državne službe koja je uveliko u nekoj fazi atrofije, što ima negativan utjecaj na brojne oblasti. To smo pokušali nekoliko puta, ali zakon nije dobio podršku u Parlamentu jer nema spremnosti da se u tu reformu krene, a bez te reforme ni brojne druge jednostavno nisu moguće. 

• Ima li ih i koji su to poslovi za koje smatrate da ih nova vlada treba odmah nastaviti?

– Već sam rekao da ne želim nametati bilo kakvu politiku novoj vladi. Međutim, ona će imati veliku mogućnost kakvu nijedna federalna vlada prije nje nije imala. Imat će gotov pravni okvir da dovrši brojne reforme koje smo započeli i za koje smo izgubili godine kako bismo došli do potrebnih zakona. Istovremeno, neće imati bilo kakvih dugova prema demobilisanim borcima, RVI, porodicama šehida i poginulih boraca, neratnim invalidima i neće morati novac usmjeravati da to riješi, kao što smo mi morali raditi, već će moći ta sredstva usmjeravati ka nekim razvojnim projektima. Neće biti novog duga prema penzionerima, a trećinu onog od 180 miliona KM koji smo naslijedili, već smo vratili.

Iz petog pokušaja

Podsjetit ću vas da je nama trebalo pet pokušaja da usvojimo novi zakon o prekršajima koji je stupio nedavno na snagu. Praktično cijeli mandat je taj zakon usvajan u Parlamentu. Sada je potrebno izmijeniti brojne druge zakone u dijelu koji se odnosi na visinu sankcija i ti zakoni su u velikom dijelu spremni i mogu vrlo brzo biti na Parlamentu. Kada se to uradi, primjerice, država će konačno imati instrumente da se zaista odlučno obračuna sa radom na crno i brojnim drugim oblicima kršenja radničkih prava ali i drugih oblika nedozvoljenog djelovanja. To ako se desi, imat ćemo vrlo brzo veliki broj novoprijavljenih radnika, što automatski stvara uvjete za neke druge reforme u pogledu rasterećenja privrede. Nadam se da će i nova vlada nastaviti sa ulaganjima u namjensku industriju, izgradnju autoceste i drugih infrastrukturnih objekata, te da će nastaviti sa racionalizacijom javne potrošnje i vođenjem odgovorne fiskalne politike. Siguran sam kako ostavljamo bolju ekonomsku situaciju i ambijent nego što smo zatekli. Hoće li i kako nova vlada to iskoristiti, ostaje da svi vidimo. Ja im iskreno želim uspjeh.

• Šta je to što je ovaj saziv Vlade uradio, a rezultat će se vidjeti tek u narednom periodu? Borba protiv korupcije? Autoput?

– Kada je u pitanju gradnja autocesta, to se već vidi i zahvaljujući tim investicijama od 1,2 milijarde KM u manje od tri godine, FBiH više nije u recesiji, a bila je kada smo mi imenovani. Osigurali smo i novi investicioni ciklus za gradnju autoceste. Kada je u pitanju borba protiv korupcije, tu smo također cijeli mandat vodili bitku da usvojimo set antikorupcijskih zakona i to smo uspjeli učiniti tek sredinom ove godine, s tim da se zakoni počinju primjenjivati od početka naredne. U budžetu FBiH za 2015. planirana su sredstva dovoljna za početak rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva i Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH, dakle neke vrste bh. USKOK-a koji će imati zakonske osnove da zaista uđe u odlučan obračun sa svim oblicima korupcije i organiziranog kriminala, jer je evidentno da u FBiH kantonalna tužilaštva to ne mogu uraditi i valjda je to svima više jasno. Sada je do VSTV-a da imenuje zaista stručne, hrabre i odlučne tužioce i sudije, a nova vlada treba nastaviti pružati podršku uspostavi ovih tijela i njihovom jačanju. Osim ovoga, tek u idućoj godini vidjet će se efekti niza reformskih zakona iz oblasti energetike, zdravstva, privrede koji su također usvajani po nekoliko godina u proteklom mandatu, ali su ipak usvojeni i odnedavno se počinju primjenjivati. Sve to, uz adekvatan odnos buduće vlade, može osigurati značajan rast zaposlenosti, bolje uvjete za poslovanje i jedan ozbiljniji ekonomski rast. Mi već ove u odnosu na prošlu godinu imamo 10.000 više zaposlenih i to je sve rezultat mjera koje smo provodili i reformi koje će se tek osjetiti, naravno uz adekvatnu politiku koja to mora pratiti.

• Vraćate se u poslaničke klupe kao opozicionar. Bili ste odlični kad ste to bili prošlih puta, za šta ćete se boriti u Parlamentu FBiH?

– Borit ću se da se projekti o kojim sam govorio i koje nismo doveli do kraja kao Vlada, nametnu kao dio programa nove vlade uz podršku Parlamenta. Zalagat ću se da se osigura puna primjena zakona koje sam spomenuo, a tu prije svega mislim na set antikorupcijskih zakona. Zajedno sa svojim kolegama u Parlamentu suprotstavit ću se rušenju projekata koje smo radili, a koje dio nove većine već najavljuje da će poništavati. Tu prije svega mislim na reviziju korisnika boračkih naknada jer neko očito opet želi omogućiti hiljadama dezertera i profitera da se ponovo provuku u redove istinskih boraca kako bi nastavili pustošiti budžet. To je kriminal i tome se treba suprotstaviti. Također, to se ne bi smjelo dozvoliti jer bi to moglo ugroziti stabilnost fonda PIO ali i ukupnog budžeta FBiH. Nastojat ću da Parlament FBiH bude odgovorniji nego je bio u proteklom mandatu i da se zaista posveti svom radu, a ne da se opet pretvori u mjesto za smišljanje blokada i paralizu svih procesa. To je vrlo lako raditi i to smo vidjeli u proteklim godinama. Ta politika blokada kojoj smo svjedočili je nešto protiv čega ću se boriti bez obzira na to što neću biti dio parlamentarne većine. Blokiranje procesa iz političkog hira je brojne probleme koji su mogli biti završeni i riješeni vratilo na početak i napravilo još većim. Cijenu tih blokada plaćaju građani, a ne političke snage koje se na taj način navodno bore za neke više interese. Koliko će opozicija u tome uspjeti, ostaje da se vidi. Bojim se da će takvi kočničari najviše dolaziti iz same parlamentarne većine koja se ovih dana kristalizira jer se radi mahom o strankama koje samo tako znaju funkcionirati i to će se vidjeti vrlo brzo kada se bude odlučivalo o budžetu.

• Jedan ste od kandidata za predsjednika SDP-a BiH. Kakve su šanse da Vas izaberu i koga vidite kao najozbiljnijeg suparnika u toj trci?

– O tome kakve su i kolike šanse bilo kojeg od kandidata, pa i moje, odlučuju delegati Kongresa SDP-a BiH 6. decembra ove godine. Imam apsolutno povjerenje da će delegati izabrati najboljeg kandidata za predsjednika. Sigurno niko od kandidata, pa tako ni ja, ne ulazi u kandidaturu da bi izgubio. Jedno je neupitno, ostajem član SDP-a BiH i ako ne budem izabran. Sretan sam da će biti više kandidata, pa i jedna kandidatkinja. To su moji dragi prijatelji, drugarice i drugovi i svakoga ponaosob jako cijenim i uvažavam. Zato mislim kako smo svi ozbiljni kandidati i međusobno najozbiljniji suparnici.

• Jeste li iznenađeni što je SDP iz HNK-a predložio Svetozara Pudarića, a ne Vas?

– Ovih dana bilo je jako puno špekulacija i izjava u medijima, na koje nisam reagovao. Vi ste prvi koji bar konkretno pitate iako je tvrdnja koju ste iznijeli samo djelimično tačna. Ne vidim zašto bih bio iznenađen bilo čijom kandidaturom, a najmanje kada neka organizacija predloži predsjednika GO SDP-a BiH, mog druga Svetu, za predsjednika SDP-a BiH. Kad sam rekao da je vaša tvrdnja djelimično tačna, mislio sam na to da ovako kada kažete, dobije se utisak kako je Sveto jedini kandidat predložen od SDP-a iz HNK-a, što nije tačno.

Unutarstranačko pospremanje

Njega je predložio Gradski odbor Mostara i tačno je da je to također jedna od organizacija iz HNK-a. Vjerovatno ima još nekih organizacija iz HNK-a koje su predložile i Svetu i još neke kandidate. Također je tačno da sam i ja dobio kandidature iz svih ostalih organizacija SDP-a iz HNK-a. Dakle moja sujeta, ako ste na to mislili, nije povrijeđena. Broj kandidatura, moram reći, ne treba biti mjerilo na osnovu kojeg bilo ko crpi svoj legitimitet jer se svaki član SDP-a BiH može i samokandidirati i biti ravnopravan kandidat na Kongresu.

• Ukoliko budete izabrani za lidera svoje partije, šta ćete prvo uraditi?

– Prvo ću zahvaliti delegatima Kongresa na ukazanom povjerenju… (smijeh) Znam da niste to pitali. Ovo je specifičan Kongres i ograničen mandat. Biramo rukovodstvo na nepunu godinu. Jedno je sigurno, ko god bude predsjednik, čeka ga težak rad na stabilizaciji partije i vraćanju povjerenja prvo članova i simpatizera, a onda i građana BiH. Moj rad neće biti posvećen slijedećem Kongresu, jer bi to bilo nepovratno izgubljena godina, jer se mi u sljedećoj godini moramo posvetiti borbi za SDP, a ne borbi za to ko će biti predsjednik. Treba se vratiti radu na terenu i ustrojavanju organizacija SDP-a kao faktora u odlučivanju i kreiranju politika partije. Treba se vratiti politici okrupnjavanja SDP-a i generalno svih ljudi koji se osjećaju kao dio nekog lijevog političkog spektra. Radeći kao generalni sekretar, ali i premijer u Vladi FBiH, mislim da sam pokazao kako mi nije problem i hoću saslušati prijedloge onih koji su spremni dati doprinos u rješavanju otvorenih pitanja i problema. SDP će sigurno biti potpuno otvoren naročito prema mladim ljudima i interesnim organizacijama poput sindikata. Svakako da je puno toga što će se raditi uslovljeno i zaključcima Kongresa, pogotovo kad je u pitanju provođenje javne rasprave u vezi s daljnjim promjenama Statuta. Cijenim kako je vrijeme za jedan novi SDP. Čvrsto vjerujem da je BiH kakvu želimo jedino moguća na idejama koje baštini SDP, to su ideje ZAVNOBiH-a, ideje jednakosti i pravde, ideje socijaldemokratije. Ljudi iz SDP-a moraju se opet početi osjećati kao dio jednog tima, jednog procesa, jedne borbe za sretniju i uspješniju BiH, a ne samo kao neka glasačka mašinerija. Nažalost, puno se toga desilo u protekle četiri godine i dosta je grešaka napravljeno prema ljudima iz SDP-a, ali je puno i laži, manipulacija o našim ljudima. Zato se treba posvetiti unutarstranačkom pospremanju kako bi se ljudi ponovo ujedinili oko ideje SDP-a, jer ta ideja garantuje jedinstvenu BiH, domovinu u kojoj smo svi jednaki, zemlju u kojoj živimo zajedno i koja je po mjeri svih. Nema više mjesta za bilo kakve lobije, uske grupe i nekakve prljave kampanje. Ja ne pripadam bilo kakvim lobijima i jedini lobi koji me zanima jeste SDP. Bez jakog SDP-a sigurno je da smo sve dalje od vizije države koju sam naveo i to moramo znati objasniti građanima ove zemlje i to će biti glavni zadatak svakog esdepeovca bez obzira na to ko bio novi predsjednik. Vjerujem da imamo i snage i pameti to uraditi i SDP će, ako ovo uradimo, vrlo brzo postati snažniji nego je ikada bio.

Traka: Nema više mjesta za bilo kakve lobije, uske grupe i nekakve prljave kampanje. Ja ne pripadam bilo kakvim lobijima i jedini lobi koji me zanima jeste SDP

REVIZIJA I KRIMINAL

Zajedno sa svojim kolegama u Parlamentu suprotstavit ću se rušenju projekata koje smo radili, a koje dio nove većine već najavljuje da će poništavati. Tu prije svega mislim na reviziju korisnika boračkih naknada jer neko očito opet želi omogućiti hiljadama dezertera i profitera da se ponovo provuku u redove istinskih boraca kako bi nastavili pustošiti budžet. To je kriminal

SDPBiH

Ovo je specifičan Kongres i ograničen mandat. Biramo rukovodstvo na nepunu godinu. Jedno je sigurno, ko god bude predsjednik, čeka ga težak rad na stabilizaciji partije i vraćanju povjerenja prvo članova i simpatizera, a onda i građana BiH

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.