Osvrt na dvanaestu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno

Nakon više od sedam mjeseci u ponedjeljak, 10.12.2018. godine, održana je sjednica Općinskog vijeća Bugojno i to tek dvanaesta po redu, a napominjemo da smo ušli u treću godinu mandata.
Za to krivimo vladajuću većinu i načelnika Općine Bugojno koji nisu našli za shodno da za ovih sedam mjeseci zakažu sjednicu na kojoj bi se rješavali problemi u našoj lokalnoj zajednici.
Klub SDP-a je skupa sa Klubom SBB-a i Klubom samostalnih vijećnika tražio održavanje iste još u julu, ali zahtjevi koje smo uputili nisu usvojeni ni od strane predsjedavajućeg ni zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
Za ovu sjednicu Klub SDP-a je imao i dopunu dnevnog reda koja se odnosila na nekoliko tačaka koje se tiču izvještaja o izvršenju budžeta kojeg nemamo već godinama, zatim izvještaji o poslovanju javnih preduzeća i ustanova kojima je Općina osnivač za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu. Ukoliko su vladajuća struktura i načelnik Općine zaboravili, napominjemo da su izvještaji zakonska obaveza. Također, jedna od tačaka dnevnog reda koju smo predložili je i očitovanje načelnika o stanju u upravi općine Bugojno, budući da su vijećnici u nekoliko navrata primili pisma pomoćnika načelnika za privredu i društvene djelatnosti Seada Karahodžića koji argumentovano skreće pažnju na nelegalnosti koje se dešavaju u Općini Bugojno. Smatrali smo da je vrlo bitno da se načelnik očituje o ovoj tački, budući da je na vrlo ozbiljnu problematiku ukazao upravo njegov najbliži saradnik po funkciji. I ovaj naš prijedlog nije dobio potrebnu većinu.
Klub SDP-a je na sjednici postavio nekoliko vijećničkih pitanja i uputio nekoliko inicijativa koja se odnose na rješavanje problematike grijanja, davanje obrazloženja za premještanje umjetničkog djela koje se godinama nalazilo ispred KSC-a, Izvještaj o radu Agencije za lokalni razvoj, zatim olakšice za mlade bračne parove, uvođenje noćne smjene u apoteci, postavljanje radara u gradskim sredinama, kako bi se preventivno djelovalo protiv nesavjesnih vozača, te informacije o internatima u našem gradu i uključivanju Centra za socijalni rad u ovu problematiku.
Primijetili smo da na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća kao tačke nisu ubrojani imovinsko-pravni poslovi naših sugrađana, te se s pravom pitamo da li je moguće da nijedan zahtjev o ovoj problematici nije dospio na dnevni red ili je neko uzeo sebi za pravo da zloupotrijebi ovlasti Općinskog vijeća.
Osim što nemamo izvještaje o radu Općinskog vijeća ni načelnika za 2017. godinu, na sjednici smo kao tačke dnevnog reda imali nacrte programa rada Općinskog vijeća i načelnika za 2019. godinu. S obzirom da je u nacrtima oba programa sve jako lijepo i detaljno opisano, mišljenja smo da bi za realizaciju istih trebalo barem jednom mjesečno održavati sjednicu, što do sada, nažalost, nije bio slučaj.
Također, kao tačka dnevnog reda našla se i Odluka o raspisivanju konkursa za stipendije za dvije akademske godine 2017/2018. i 2018/2019. godine. Samo sat vremena prije održavanja sjednice smo primili pismo od Seada Karahodžića, pomoćnika načelnika za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu u vezi sa ovom tačkom, budući da je isti najavljen u dnevnom redu kao izvjestilac za ovu tačku. Budući da je pomoćnik načelnika naveo niz nepravilnosti u vezi sa ovom tačkom, mi smo pročitali dio pisma, tražeći očitovanje načelnika u vezi sa ovom tačkom, no nismo dobili nikakvo obrazloženje.
Na dnevnom redu jedna od tačaka je bila i Nacrt budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu. Iako smo već nebrojeno puta tražili izvještaje o utrošku budžetskih sredstava, napominjući da je to zakonska obaveza, nikad nam isti nisu prezentovani. Još u martu, kada se usvajao Nacrt budžeta za 2018. godine, skrenuli smo pažnju predlagaču na nepostojanje udruženja koja su bila predviđena budžetom, te smo razočarani činjenicom da su ista i ovaj put uvrštena u Nacrt, dok će neka vrlo aktivna udruženja u budžetu biti prepoznata simboličnim ciframa.
Da načelnik ne sluša struku i ne poštuje zakone, već se prema Općini Bugojno ponaša kao prema svojoj privatnoj svojini dovoljno govori činjenica je uspio obmanuti vijećnike da izglasaju odluku o zakupu bivše kasarne uprkos upozorenjima pomoćnika načelnika za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove koji je ukazao da to ne bi bilo u skladu sa zakonskim propisima.
Nažalost, nagomilani problemi u Općini Bugojno i dalje čekaju na svoje rješavanje, dok vladajuća većina nastavlja podržavati načelnika u njegovim kršenjima zakonskih propisa i dovođenju Općine Bugojno pred bankrot.

KLUB VIJEĆNIKA SDP-a U OPĆINSKOM VIJEĆU BUGOJNO


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu