Općinska vijeća bi trebala snositi odgovornost za neuspjele referendume o opozivu načelnika

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine će uskoro u parlamentarnu proceduru uputiti Zakon o dopunama Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, najavljeno je na današnjoj press konferenciji. Socijaldemokrati predlažu da dođe do raspuštanja općinskog vijeća i raspisivanja prijevremenih izbora za vijeće, ukoliko se na referendumu o opozivu načelnika, kojeg je izglasalo općinsko vijeće, desi da građani odluče podržati svog načelnika.

Prema riječima Zorana Mikulića, člana Predsjedništva SDP BiH, ovakvo zakonsko rješenje nije novina, jer već postoji u manjem bh. entitetu Republika Srpska.

„Prije svega, moramo reći da ovaj Zakon ne upućujemo u proceduru zbog trenutne situacije u Općini Lukavac, jer će se referendum o opozivu načelnika svakako održati. Međutim, ovaj slučaj nije jedini referendum o opozivu u FBiH, što nam je i bio povod da napravimo novo zakonsko rješenje, koje bi dugoročno značilo stabilniju vlast na lokalnom nivou. Smatramo da je trenutni Zakon nedorečen, iako propisuje način opoziva načelnika, međutim, ne propisuje pravne posljedice takvog postupka. Činjenica je da neuspjeh opoziva načelnika ostavlja trajnu posljedicu na odnos načelnika i općinskog vijeća. Taj odnos je potreban za protočnost rada općinskog vijeća te osiguranje ispunjavanja svih obaveza vijeća prema građanima.

Prema trenutnom Zakonu, 10 posto građana sa biračkih spiskova ili jedna trećina vijećnika u vijeću imaju pravo pokrenuti inicijativu za smjenu načelnika, te se nakon toga donosi odluka o pokretanju postupka opoziva natpolovičnom većinom u vijeću. Ako dođe do takve situacije, onda je evidentno da je došlo do narušenih odnosa između načelnika i vijećnika, a tada općinsko vijeće ne može funkcionisati na pravi način. Ukoliko se na referendumu o opozivu ne smijeni načelnik, onda je to potvrda da građani vjeruju svom načelniku. Zato ovim zakonskim rješenjem tražimo da se, nakon neuspjeha referenduma o opozivu načelnika, raspusti općinsko vijeće i donose odluka o raspisivanju prijevrermenih izbora. Smatramo da je to u skladu sa demokratskim interesima građana. Neuspješna odluka o smjeni načelnika je dokaz da građani ne vjeruju takvom vijeću i njihovoj inicijativi o opozivu, što bi trebalo dovesti do raspisivanja prijevremenih izbora. Mislimo da je takvo rješenje najprihvatljivije i da rješava situaciju nepovjerenja na relaciji načelnik – općinsko vijeće“, objasnio je Mikulić.

Edin Delić, načelnik Općine Lukavac, ponovo je naglasio kako se ovo zakonsko rješenje ne traži zbog najavljenog referenduma o njegovom opozivu.

„Mi se tog referenduma ne bojimo, on je već raspisan i desit će se 13. maja. Već imam veliku podršku građana koji su prepoznali moj rad, koji je od početka mandata podređen upravo interesima građana. SDP, kao predlagač zakona, ne bježi od potrebe provjere načelnika i kada se izgubi većina u vijeću ili kada je nema. Ovo zakonsko rješenje treba posmatrati striktno kao rješenje koje je u interesu građana, jer kako načelnika direktno biraju građani, on bi njima trebao i biti na raspolaganju. Moje mišljenje je da nije logično da načelnik samo mora slušati općinsko vijeće, umjesto građana koji su ga izabrali.

Pravni osnov za donošenje ovog Zakona postoji u Izbornom zakon BiH i u Zakonu o principima lokalne samouprave, te bi se njime omogućilo načelnicima da lakše obavljaju svoj posao. To se posebno odnosi na nezavisne načelnike, koji često nemaju nikakvu podršku u vijećima. Nije isto kada načelnik mora raditi na stvaranju većine u vijećima ili kada radi direktno za interes građana. Tokom mog mandata radio sam više za interese građana, a manje sam radio za interes sklapanja većine u vijeću. Zato je referndum za opoziv i raspisan od strane većine u vijeću. Ovim zakonskim rješenjem za svoje odluke odgovornost zajedno moraju snositi i načelnik i općinsko vijeće, a ne da vijeće može raditi šta god želi, bez ikakvih posljedica“, smatra Delić.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.