Općinska organizacija SDP BiH Kakanj u punom sastavu nastavlja svoj put na osnovnim vrijednostima socijaldemokratije.

Općinska organizacija OO SDP BiH Kakanj je u ponedjeljak, 18.09.2017. godine,  održala konstituirajuću sjednicu Općinskog odbora na kojoj su usvojeni najviši akti organizacije. Usvojena je Odluka o organizovanju i radu Općinske organizacije Kakanj kojom se uređuje konstituiranje i organizovanje, način rada, izbori, nadležnosti, prava i obaveze organa Općinske organizacije SDP BiH Kakanj. Usvojen je i Poslovnik o radu Općinskog odbora SDP BiH Kakanj.

Sjednicu je sazvao i predsjedavao dr. Ahmed Begić koji je, u maju ove godine na unutarpartijskim izborima, po principu jedan član – jedan glas,  dobio povjerenje članstva i izabran za predsjednika OO SDP BiH Kakanj.

Sjednici je prisustvovao Senaid Begić u svojstvu predsjednika KO SDP BiH Kakanj  i svojim punim angažmanom dao doprinos u toku same sjednice, te član GO SDP BiH drug Irfan Imamović koji se također u par navrata obratio prisutnim. Ozbiljnost i značaj sjednice pokazala je i prisutnost od 43 člana Općinskog odbora.

Na sjednici odbora, u skladu sa odredbama Statuta SDP BiH, a vodeći računa o nacionalnoj, spolnoj, starosnoj strukturi izabrano je Predsjedništvo u sljedećem sastavu:

Tri potpredsjednika: Lukić Edina, Piljug Enes i Aletović Vinka. Sekretar: Jusupović Tarik. Članovi Predsjedništva: Andrijević Igor,  Obralija Jasna,  Pirić Almir,  Čaušević Hasan,  Mijoč Eldin,  Bilalović Zorica, Šabanović Sanel i Krličević Prkić Andrea.

Nakon perioda stagniranja organizacije u toku posljednje godine, uvođenja Povjereništva zbog slabih izbornih rezultata na Lokalnim izborima 2016. godine, Općinska organizacija SDP Kakanj je, ojačana iskustvom iz proteklog perioda,  zbila redove i  ponovo u punom sastavu na čelu sa predsjednikom  Ahmedom Begićem, odlučno i sigurno nastavlja svoj put zasnovan na osnovnim vrijednostima socijaldemokratije, put slobodnih,  ravnopravnih i odgovornih članova koji će svojim radom i zalaganjem dati puni doprinos u jačanju i afirmaciji kakanjskog SDP-a.

 

OO SDP BiH Kakanj


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu