OKRUGLI STO „PRISTUP PRAVDI I RODNA RAVNOPRAVNOST“

Okrugli sto “Pristup pravdi i rodna ravnopravnost”

U partnerstvu Foruma lijeve incijative i Foruma žena SDP BiH OO Novo Sarajevo, a uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, dana 10.09.2018. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo održana je javna tribina „Pristup pravdi i rodna ravnopravnost.“

Tribinu je otvorila i pozdravila sve prisutne predsjednica Foruma žena SDP BiH OO Novo Sarajevo Naida Ferizović.

Uvodna izlaganja na temu iznijeli su Predrag Puharić, Fakultet za kriminalističke studije, Univerziteta u Sarajevu i Zinaida Ibrahimović, NVO „Vaša Prava.“

Tribini su, pored zastupnika i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine, građana, članica Foruma žena svih Općinskih organizacija sa područja Kantona Sarajevo, prisustvovali i predstavnici NVO koje se bave ovom problematikom.

Javna tribina je bila od izuzetnog značaja za prisutne jer smatramo da je jednak pristup pravdi temeljno zagarantovano pravo Ustavom Bosne i Hercegovine i suštinski element funkcionalnog sistema vladavine prava.

Tribina je polučila konkretne zaključke i potrebe, a neki od njih su:

 • Zagovaranje na dosljednoj primjeni međunarodnih dokumenata koje obavezuju BiH a koje ženama garantuju izvjesna prava kojima se poboljšava njihov položaj.
 • Zagovaranje na uspostavljanju efikasnog i svima dostupnog sistema besplatne pravne pomoći.
 • Usvajanje ili izmjena propisa u pogledu admistrativnih i sudskih taksi za socijalno najugroženije kategorije žena.
 • Jačanje kapaciteta službi socijalne zaštite/centara za socijalni rad kao važne karike kod prvog obraćanja žena kada su njihova prava ugrožena.
 • Jačanje kapaciteta sudova kada su u pitanju porodični i radni sporovi.
 • Potreba za većom educiranosti stručnih osoba (policija, socijalni radnici, sudovi) koji direktno ili indirektno učestvuju u sprečavanju porodičnog nasilja nad ženama
 • Zagovaranje na dosljednoj primjeni Zakona o zabrani diskriminacije žena u BiH.
 • Alimentacioni fond i pravo na izdržavanje jednoroditeljskih porodica. Potrebno je da se ozbiljno pozabavi ovim problemom, kako bi se pitanje Alimentacionog fonda u BiH vratilo na dnevni red onih koji imaju moć donošenja odluka.
 • Neophodna je što veća zastupljenost žena u Parlamentu čime bi se stvorila kritična masa.
 • Izmjena porodičnog zakona FBiH, koji apsolutno nije naklonjen vanbračnim zajednicama. Ono što je problem je da se vanbračna zajednica teže dokazuje pa prilikom potražnje određenih usluga ili prava pred državom kada se trebaju ustanoviti porodični odnosi, proces koji bi se mogao riješiti uvođenjem dokaznog dokumenta odugovlači ili postaje čak neizvodljiv.
 • Izmjena Zakona Pio/MIO koji je trenutno na snazi, a nasljedno pravo priznaje isključivo bračnim partnerima, što je još jedna vrsta diskriminacije. Na podneseni Prijedlog o izmjeni i dopuni Zakona PIO/MIO u ovom segmentu, Vlada nije reagovala.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.