Beč

Okončano predsjedavanje Bosne i Hercegovine Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav

Zamjenica ministra je u svom oproštajnom govoru istakla „za mene, ali i za moju zemlju, predsjedavanje ICPDR-om je bila velika čast

Slika

Zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, gđa. Ermina Salkičević- Dizdarević, koja je tokom 2013. godine, u ime Bosne i Hercegovine, predsjedavala Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) predala je predsjedavanje na Bugarsku.

Naime, ICPDR je međunarodna organizacija koja se sastoji od 14 država članica i Evropske unije. Od svog osnivanja 1998, ICPDR je izrastao u jedno od najvećih i najaktivnijih međunarodnih tijela za upravljanje slivovima rijeka u Evropi. ICPDR se ne bavi samo Dunavom, već i cijelim slivom rijeke Save, koji uključuje i njene pritoke i podzemne vodne resurse. Postojanje i uloga ICPDR-a su od velike važnosti za BiH jer 40,2 % bazena rijeke Save, koji je drugi po veličini podbazen bazena rijeke Dunav, leži u BiH.

Aktivnosti Bosne i Hercegovine, u okviru ICPDR-a, su usklađeni sa aktivnostima ostalih zemalja članica, čiji je zajednički cilj jačanje integriranog upravljanja vodama i očuvanje životne sredine. Ovo se odnosi na usklađivanje zakonodavstva, izgradnju kapaciteta u svrhu provedbe zakona i drugih propisa, kao i na pripremu osnova za investicije i mobilizaciju resursa za realizaciju projekata, a ove aktivnosti će biti od pomoći BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Tokom BH predsjedavanja usvojena su Vodeća načela o održivom razvoju hidroenergije u slivu rijeke Dunav, čiji je cilj stvaranje zajedničke vizije i razumijevanja o zahtjevima i pitanjima koja treba rješavati kako bi se osiguralo održivo korištenje hidroenergije u slivu rijeke Dunav, te ovaj dokument igra važnu ulogu za koherentno i koordinirano provođenje propisa iz te oblasti, posebno iz područja Direktive EU o obnovljivim izvorima energije, Okvirne direktive o vodama i drugih relevantnih propisa iz okoliša i vodoprivrede.

Jedan od naših prioriteta je bio i uspješno okončanje Joint Danube Survey 3, koja je trenutno najveća istraživačka ekspedicija ove vrste u svijetu i koja pruža uporedive i pouzdane informacije o kvaliteti vode i zagađenja za cijeli Dunav i mnogih od njenih pritoka, sve u jednoj bazi podataka.

Zamjenica ministra je u svom oproštajnom govoru istakla „za mene, ali i za moju zemlju, predsjedavanje ICPDR-om je bila velika čast. Moja namjera je bila da dam svoj puni doprinos u implementaciji Konvencije za zaštitu rijeke Dunav i afirmaciji njenih ciljeva i zadataka, posebno u očuvanju biološke raznolikosti i zaštite naših rijeka od zagađenja“, također je naglasila da „nijedna zemlja na svijetu ne može riješiti teška i izazovna pitanja zaštite okoliša sama, samo u dijalogu svih podunavskih zemalja, kroz regionalne akcije, možemo uspješno uspostaviti jasnu i jaku osnovu zelene ekonomije.“

Čin primopredaje predsjedavanja sa Bosne i Hercegovine na Bugarsku ozvaničen je predajom flaše dunavske vode, kao dio tradicije kojim se obilježava predsjedavanje jedne zemlje.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.