PRESS

Održana press konferencija OO SDP BiH Brčko distrikta BiH

U kancelarijama OO SDP BiH Brčko distrikta Bih danas je održana press konferencija na temu trenutne političke situacije u Brčko distriktu BiH.
Već duži period SDP Brčko distrikta BiH upozorava kako vladajuće strukture u Brčko distriktu čine vođenje koje neminovno vode u propast ovaj grad,stvaraju pretpostavke političke diktature malog broja ljudi koji trenutno obnašaju najviše pozicije u Vladi i Skupštini Brčko distrikta BiH.
Čini nam se da se dešavanja na zadnjem zasjedanju Skupštine stavila tačku na taj proces i da raspolaganje ogromnim finansijskim sredstvima budžeta Brčko distrikta BiH prelazi nezakonito u ruke tih pojedinaca.
Da bi pojasnili o ćemu se radi moramo istaći nestatutarno usvajanje budžeta za 2015.godinu koje je utvrđeno presudom od strane Apelacionog suda Brčko distrikta BiH.
Krajem marta 2015. godine i pored brojnih upozorenja od strane opozicionih stranaka, skupštinska većina je usvojila Budžet bez dovoljnog broja prisutnih predstavnika poslanika iz reda hrvatskog naroda.
To je čin koji je bez presedana i čin koji je učinjen sa predumišljajem što nas dovodi u situaciju da potvrdimo sve naše sumnje da postoje određeni politički krugovi koji žele da finansijski upropaste Brčko distrikt BiH.
Zbog toga pozivamo Pravobranilaštvo da postupi u skladu sa čl.79 stav 2 Statuta Brčko distrikta BiH te pokrene radnje protiv institucija i pojedinaca zbog utvrđenog kršenja Statuta Brčko distrikta BiH.
Druga stvar koja potvrđuje naše navode o sistematskom urušavanju distrikta desilo se na zadnjem zasjedanju Skupštine Brčko distrikta BiH kada je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, koji je u potpunosti suprotan sa državnim Zakonom koji reguliše navedene oblasti.
Naime, vladajuća oligarhija je rukovodeći se navodnim usaglašavanjem postojećeg Zakona o budžetu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, potpuno svjesno i namjerno ispustilo ključne odredbe ovog Zakona i omogućilo da privremeno finansiranje u Brčko distriktu BiH postane trajno finansiranje koje bi bilo legalizovano do mjere i usvajanja Odluke o privremenom finansiranju, i to na nivou visine budžeta iz 2014. Godine, odnosno više od 250 miliona KM.
Time se omogućava da Gradonačelnik i mali broj ljudi oko njega politički i sami i bez nadzora troše javna sredstva.
Podsjećamo da državni Zakon o finansiranju institucija BiH reguliše ovu materiju na način da Odluka o privremenom finansiranju nema ograničenja ali ima drugo ograničenje i to u stavu 6.člana 11 Zakona o finansiranju institucija BiH nalaže se da se Budžet mora usvojiti do 31.marta a ako se ne usvoji onda se rashodi u bilo koju svrhu neće realizovati sve dok se budžet ponovo ne usvoji.
Zbog svega ovoga, podsjećamo da je Statut Brčko distrikta BiH i drugim aktima kao što su nalozi Supervizora određeno da su svi Zakoni BiH direktno primjenjivi na teritoriji Brčko distrikta BiH i da su postojeći zakoni Brčko distrikta BiH moraju biti usaglašeni sa Zakonima Bosne i Hercegovine.
Pozivamo Direkciju za finansije da shodno odredbama člana 48 stav 2 Statuta brčko distrikta BiH koji kaže da je „ Trezor odgovoran za budžet „ poduzmu sve aktivnosti na poništenju usvojenih izmjena Zakona o budžetu , te da se trošenje javnih sredstava uvede u sistem, a vladajuća oligarhija da izradi rješenje koje će biti zakonito i na zadovoljstvo svih građana Brčko distrikta BiH.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.