KO SDP Tuzla

Odgovornost i transparentnost u primjeni zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

Transparentnost

Poučeni krajnje nemoralnom Odlukom Vlade Federacije o podjeli finansijskih sredstava opštinama i kantonima u Federaciji BiH za borbu protiv korona virusa, u kojoj su se pogubili svi racionalni kriteriji za raspodjelu sredstava, Kantonalna organizacija SDPBiH Tuzla traži od Vlade TK da za primjenu interventnog zakona o ekonomskom paketu „Korona“ hitno utvrdi kriterije djelovanja ovog Zakona na području Tuzlanskog kantona.

Tako postignutom transparetnošću bi se spriječilo da federalni model segregacije među opštinama i kantonima Federaciji BiH bude primjenjen u pomoći realnom sektoru. Kao što su se u Odluci Vlade FBiH našle „neke opštine važnije od drugog“ i „neki kantoni važniji od drugih“ (a među „nevažnim“ kantonima se našao i Tuzlanski kanton) tako bi se mogao desiti i slučaj „nekih važnijih preduzeća od drugih.“ Također tražimo od zastupnika, svih političkih stranaka, sa Tuzlanskog kantona izabranih u Zastupnički dom Parlamenta Federacije i u Federalni Dom naroda da prilikom usvajanja Zakona insistiraju na zaključku koji bi osigurao transparentnu i pravednu primjenu Zakona.

Transparentnost podrazumijeva način utvrđivanja listi i stavljanja spiska na javni uvid „privrednika i kompanija koji imaju pravo na pomoć“, i to:

1. Kompanija kojima je, po utvrđenom kvantifikacijama od strane Vlade FBiH, predviđeno ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit i dohodak, subvencioniranje doprinosa, kao i ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti;
2. Raspodjele sredstva Stabilizacijskog fonda i Garancijskog fonda, kojim će upravljati Razvojna banka, s obzirom da je broj pretedenata na subvencije za poslovnu aktivnost nejasan;
3. Umanjivanja naknada za komunalne takse i porez na imovinu kao i svih drugih naknade koje se plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu.

Poljoprivredni poticaji

Kantonalna organizacija SDP BiH Tuzla konstatuje da je Vlada TK zakasnila u pravljenju programa poticaja proljetne sjetve, s čijom realizacijom su se mogle znatno izdašnije obezbjediti potrebe stanovništva sa domaćim, uz to i jeftinijim poljoprivrednim proizvodima. Zbog toga KO SDP BiH Tuzla traži od vlade Tuzlanskog kantona da hitno sačini program efikasnih poticaja kultura koje su još uvijek moguće u režimu proljetne sjetve, i kompletiranje programa jesenje sjetve na području Kantona.

Propust Vlade TK sa zakašnjelom proljetnom sjetvom mogla bi se ispraviti dodatnim poticajem u proizvodnji merkantilnog i silaznog kukuruza i jarih kultura (zob i ječam) čime bi se pospješila proizvodnja i tov junadi, mljekarstva i peradarstva a sve u roku od narednih sedam dana kako bi se pristigli proljetni agro rokovi. Trazimo da se podrška za ove programe, uz sredstva iz budžetske strukture, obezbjede još iz dopunskih sredstva od promjene namjene (taksi) građevinskog u poljoprivredno zemljište i sredstava koja su kantonu uplaćivana od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Malverzacije oko finansijskih tranši poticaja spriječile bi se naturalnim poticajima u obliku sjemenskog materijala i nafte.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu