Stalno radno tijelo Predsjedništva SDP BiH

Osnovan Odbor za afirmaciju i zaštitu vrijednosti antifašističke borbe

Rukovodeći se prijedlozima mjera Savjeta za razvoj SDP BiH za efikasnu borbu protiv svih oblika fašizma i neofašizma u Bosni i Hercegovini i šire, podržanim na osmoj sjednici Glavnog odbora SDP BiH, Predsjedništvo SDP BiH je na svojoj 25.sjednici, usvojilo odluku o obrazovanju Odbora za afirmaciju i zaštitu vrijednosti antifašističke borbe naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, kao svoje stalno radno tijelo.
Naime, polazeći od činjenice da živimo u državi u kojoj nema ni jasne politike ni dovoljno sposobnih mehanizama za efikasno suprotstavljanje svenarastajućem ispoljavanju nacionalizma i neofašizma u Bosni i Hercegovini i šire, gore navedeni organi su prihvatili ocjenu Savjeta za razvoj SDP BiH, da dnevno-političke reakcije SDP BiH, SABNOR-a i drugih progresivnih dijelova društva, nisu dovoljne i da borbi protiv strategija i ideologija usmjerenih protiv antifašističkih vrijednosti naroda i narodnosti BiH, treba pristupiti dobro osmišljeno, programirano, organizovano i kontinuirano.
Osnovu za takav pristup daje nam Program SDP BiH, kojim je naglašeno da SDP ima istorijsku ulogu da proširi tumačenje fašizma u njegovoj savremenosti i da borbu protiv njega formulira prema njegovoj pojavnosti i opasnosti.Posebno je važna borba protiv nacionalizma i poricanja genocida u Srebrenici, naglašeno je u programu SDP BiH.
Pored toga što ostvarivanje istorijske uloge SDP BiH zahtijeva političko djelovanje svakog njegovog čana, organizacije i organa svih nivoa organizovanja, Predsjedništvo SDP BiH je, u skladu za zaključcima Glavnog odbora, donijelo odluku o obrazovanju Odbora za afirmaciju i zaštitu vrijednosti antifašističke borbe naroda i narodnosti BiH, kao svog stalnog radnog tijela.
Odbor će pripremiti cjelovit i razrađen program političkog djelovanja organizacija, organa i članova SDP na jačanju svijesti o potrebi snažnijeg i organiziranog djelovanja u stvaranju pretpostavki za osnivanje Narodnog antifašističkog fronta, pravilno tumačenje ciljeva formiranja, kreiranje uvjerenja u ispravnost ciljeva i stvaralačko djelovanje na njihovom ostvarenju, reafirmaciju odluka i Preporuka ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a i očuvanje vrijednosti antifašističke borbe,te lika i djela J.B.Tita.
Za predsjednika Odbora imenovan je Muzafer Šehović, koji je zadužen da za jednu od narednih sjednica Predsjedništva SDP BiH, dostavi prijedlog sastava Odbora od 11-15 članova.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.