Novo rukovodstvo FSA u Sarajevu

Na konvenciji Foruma sindikalnih aktivista SDP BiH Kanton Sarajevo izabrano je novo rukovodstvo ovog interesnog oblika u Sarajevu. Novo rukovodstvo je najavilo veći i ozbiljniji obim
aktivnosti, te zbližavanje socijaldemokrata i sindikalaca u Sarajevu. Za predsjednika je izabran Adnan Jusić, a za članove predsjedništva Belma Kapo, Nermin Derlić, Zoran Mijić,  Adis Salan, Enisa Ramić, Bajro Šljivo, Smail Hondo i Bajram Dokara.

Novi predsjednik FSA KS je Adnan Jusić, vlasnik obrtničke limarske radnje. Ovaj dugogodišnji aktivista SDP BiH do sada je izvan partije obnašao i važne pozicije u obrtničkim udruženjima, te se snažno zalagao za zaštitu radnika u obrtu i zaštitu starih zanata. Istakao je kako će se zalagati za tješnju saradnju FSA sa granskim sindikatima komunalne privrede, trgovine, medicine, tekstila i drugim istaknutim aktivnim granskim i lokalnim sindikalnim organizacijama.

„Imperativ rada FSA u Kantonu Sarajevo će biti uspostavljanje uske saradnje između SDP BiH kao organizacije koja zastupa politička prava radnika i sindikata kao organizacija koje brane ekonomska prava radnika. Predano ćemo raditi na gradnji mostova, na gradnji obostranog povjerenja i na otvaranju mogućnosti za razmjenu informacija, ideja, te za otvaranje prilika za zajednički rad i djelovanje, što će biti od naročite važnosti u periodu prije i nakon izbora. Radnička prava i probleme radnika ću nastojati istaći u prvi plan, donositi u partiju i zagovarati u radu partije. Raditi ću predano na tome da organi SDP BiH i zastupnici SDP BiH postanu megafon radnika Kantona Sarajevo“, naglasio je Jusić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu