Nositeljica liste SDP Novo Sarajevo Majda Kalamujić za portal Raport

Novi ljudi za Novo Sarajevo borit će se za bolje društvo kakvo svi zaslužujemo

Iako godinama slušamo sintagmu žene u politici, Bosna i Hercegovina je još daleko od evropskog prosjeka kada je u pitanju broj žena koje su aktivne učesnici u političkom životu.

Na predstojećim lokalnim izborima Socijaldemokratska partija BiH kao nositeljice listi ove stranke za općinska vijeća Novo Sarajevo i Novi Grad delegirala je upravo žene.

Majda Kalamujić u Socijaldemokratskoj partiji djeluje kao predsjednica Foruma žena SDP Novo Sarajevo te članica Kantonalnog odbora SDP-a i OO SDP Novo Sarajevo.

Možete li predstaviti sebe i svoj politički put?

Kalamujić: Vjerujem da je moj politički put tek preda mnom, zajedno sa mojim SDP-om. Veliki i važni ciljevi su dostižni samo timskim radom. Dugo sam se borila doslovno – sama. Kad je počeo rat, umjesto odlaska u sigurnost, 1992. godine izabrala sam borbu. Završila sam medicinsku školu i došla sam raditi u Klinički centar na Koševu, udala se u opkoljenom Sarajevu… Ali, u julu 1993. godine moj muž Zlatko gine na Žuči. Bila sam tad trudna i sin koji je rođen poslije toga nije upoznao oca. Zbog tih žrtava nisam očekivala da će mnoge porodice poput naše tako teško prolaziti kroz život. Poslije rata mi smo nastavili naše borbe… Dovršila sam studij prava započet prije rata i diplomirala. Zatim sam magistrirala komunikologiju. Moj sin je također završio fakultet, a da nikad niti jedno od nas, kao porodica poginulog borca, nismo od ove vlasti dobili ni marku stipendije.

Ulazak na listu SDP-a čiji sam nosilac u Novom Sarajevu doživljavam kao novu fazu borbe za bolje društvo kakvo svi zaslužujemo…

Koji su vaši motivi za politički angažman?

Kalamujić: Ušla sam u politiku zato što se samo učešćem u odlučivanju o pitanjima bitnim za građane zaista može učiniti nešto konkretno da se stanje popravi. Dakle, osnovni motiv je borba za promjene. O pojavama oko sebe uvijek sam imala vlastito, kritičko mišljenje, ali sam shvatila da se stanje ne može promijeniti samo pričom. „Klikanje“ na internetu i neučešće u rješenjima, također, nisu načini. Aktuelna vlast je neosjetljiva na stanje u kojem se većina građana nalazi i neće ništa mijenjati sve dok ih se na to ne natjera.

Koliko je uopće žena zaista aktivno u politici?

Kalamujić: Vidi se po listama da ih je sve više. Razlog je djelimično to što su stranke prisiljene pratiti evropski standard broja žena na listama, ali i shvatanja da je politici potrebna nova energija. Taj stereotip da je politika samo za muškarce mislim da je prevaziđen, bar je tako u SDP-u. Pogledajte naše liste… u Novom Sarajevu je 15 žena među kandidatima, a osim mene i u Novom gradu nosilac liste je – žena. Mi nemamo namjeru biti samo fenirane ikebane. Žene će u budućim općinskim vijećima moći i morati nametnuti teme koje se tiču upravo žena, a to je bolja zdravstvena zaštita žena i materinstva, ravnopravnost u zapošljavanju i administraciji i druge domene gdje su žene dosad bile diskriminirane u korist muškaraca. Želimo izboriti stvarnu, a ne deklarativnu ravnopravnost. Mislim da smo jednako ili bolje obrazovane, sposobne i pametne ili čak pametnije od mnogih muškaraca koji su sada na poziciji. Također, mislim da žene imaju i jedan specifičan kvalitet u odnosu na muškarce – poštenije su i otpornije na korupciju!

Kakav program nudi SDP na lokalnim izborima? Koje su ključne stvari koje komunicirate prema biračima?

Kalamujić: Lokalna politika je stvarni život običnih ljudi i sve što SDP bude radio biće odgovor na zahtjeve građana koje sadašnja vlast nije dovoljno slušala ili nije uvažavala. Program SDP-a u Novom Sarajevu je nastao nakon pažljive analize stanja na terenu, evidentiranja propusta aktuelne vlasti te definisanja hitnih i stvarnih potreba građana. Naš je program razrađen u 10 politika koje obuhvataju sve ključne aspekte života građana, opisuju stanje i konkretna rješenja. Mi imamo spremna rješenja za razvoj investicija i malog biznisa, zapošljavanje mladih, zatim za oblast ekologije i zaštite sredine.

Posebno agresivno ćemo forsirati transparentnost u trošenju javnog novca. Građani će ubuduće znati gdje je potrošena svaka marka njihovog novca. Moram istaći i namjeru SDP-a da promijeni odnos lokalne vlasti prema boračkim porodicama tako da lokalna vlast konačno riješi njihova egzistencijalna pitanja. Nadalje, stanje na terenu ukazuje da je Novom Sarajevu hitno potrebna i bolja socijalna politika i bolja zaštita sugrađana starije dobi. Mjeseci korona-krize pokazali koliko su stari i usamljeni ljudi ranjiva populacija.

Šta biste poručili biračima koji će izaći na lokalne izbore?

Kalamujić: Tokom kampanje ponekad čujem, posebno od mladih, da „…neće glasati, jer se ne može ništa promijeniti“. To nije tako, promjene su moguće i izbori su prvi korak. Molim građane da svakako izađu na izbore, da ne dozvole da njihovim listićima bilo ko manipuliše. Neki kažu „… nemam ili ne znam za koga da glasam!“ Izbor je jednostavan – samo se zapitajte da li ste zadovoljni stanjem oko vas i životom koji živite. Ako niste, promijenite ljude koji sada odlučuju o vašim životima, glasajte za neke druge, a ne za ove aktuelne. Boračke porodice, starija generacija, siromašni, bolesni… zaslužuju bolju brigu lokalne vlasti. Mladi, obrazovani i pametni ljudi zaslužuju bolju šansu da ovdje stvore bolji život vlastitim radom. Bauštel u Njemačkoj nije rješenje! A svi zajedno zaslužujemo pošteniji odnos vlasti, više poštovanja, manje korupcije. To mogu postići samo novi ljudi u vlasti. Neka građani izaberu, ali svakako… izađite na izbore!

Šta su glavni problemi u općinama za koje se kandidirate?

Kalamujić: Kao što sam već objasnila, imam i objektivne i lične razloge što sam posebno osjetljiva na boračke porodice. Dakle, lično sam doživjela sva poniženja vojno-stambenog fonda, udruženja i raznih fondova i organa ove vlasti koja se navodno “brinu“ o porodicama boraca. Nije li sramota da 25 godina poslije rata mnogi bivši borci i porodice poginulih ne samo da nemaju riješena osnovna egzistencijalna pitanja, nego su postali socijalni slučajevi i ponižena kategorija?! Npr. djeca boraca, samo deklarativno imaju prednost u odnosu na ostale kandidate kod stipendiranja ili zapošljavanja. U praksi to nije tako.

Osim ovog problema, mislim da je u Novom Sarajevu prioritet zaustaviti „građevinski urbicid“. Pri tome mislim na megalomansku gradnju koja je dozvoljena radi pogodovanja građevinskim lobijima, a da je interes građana zanemaren. Novo Sarajevo je najvećim dijelom urbani prostor, izgrađen i isprecjecan vrlo frekventnim saobraćajnicama. Zato je bitno sačuvati postojeće zelene površine i ne dozvoliti dalje betoniranje prostora, niti nove višespratnice koje bitno utiču na kvalitet zraka.

Odakle krenuti u rješavanju problema malog čovjeka u Vašoj općini?

Kalamujić: Pa evo, treba krenuti upravo od boračkih porodica. Na primjer, u novom sazivu Općinskog vijeća Novo Sarajevo forsirat ćemo da se članovima boračkih porodica omogući prednost u obavljanju pripravničkog staža. To su djeca boraca, živih i poginulih, koji su danas svršeni studenti na biroima i u potrazi za poslom. Već sam pomenula buduće projekte zapošljavanja i podrške malim biznisima mladih. Neki projekti će biti pokrenuti ciljano za boračku djecu.

Nadalje, konačno se građanima mora vratiti neke devastirane prostore, ali na način da budu u funkciji kvalitetnijeg života. Vrtići, domovi kulture, objekti mjesnih zajednica, mnogi općinski poslovni prostori, sportski tereni i sl. moraju opet biti lako i jeftino dostupni ljudima, posebno mladima, ali ne kao komercijalizirani sadržaji. O tome govori naša politika reafirmacije kulturne i sportske djelatnosti uz finansijsku podršku Općine. U suštini to je borba za povratak mladih zdravom životu, a protiv poroka.

Zatim, za građane je, posebno u uslovima ovakvih kriza, vrlo važno da dobiju bolju zdravstvenu zaštitu primarnog nivoa tj. u Domu zdravlja i područnim ambulantama. To opština može i mora podržati mimo resursa koja se izdvajaju od Kantona i JU Domovi zdravlja. Iz opštinskog budžeta se može finansirati dodatno opremanje ambulanti i kadra Doma zdravlja bez čekanja šta će uraditi Kanton i JU Domovi zdravlja Sarajevo.

Kako ocjenjujete rad trenutne vlasti?

Kalamujić: Mislim da je aktuelna garnitura iscrpila ideje i da su dali koliko su mogli. Činjenica je da je aktuelni načelnik za 13 godina mandata imao vremena da uradi niz poslova. Međutim, u kontaktu s građanima stekli smo dojam da to nije uvijek bio javni interes, da ih se nije pitalo ili uvažilo mišljenje o nekim projektima koji nisu bili usmjereni na zadovoljenje njihovih potreba, nego na zaradu aktera visokoprofitabilnih biznisa.

Građani su frustrirani osjećajem korupcije svuda oko sebe i nemoći da je spriječe. Dakle, kad su u pitanju zaista potrebe građana, nužan je kontinuiran rad, a ne samo predizborno šminkanje trotoara i farbanje staza pred izbore. Za bolje Novo Sarajevo, za nove ideje i okretanje suštinskim problemima građana potrebni su novi ljudi na čelu Općine Novo Sarajevo. SDP i ostale stranke “četvorke“ za to zaista imaju potreban kapacitet… i kadrovski i moralni!

Kakav rezultat Četvorke očekujete na izborima?

Kalamujić: Očekujem vrlo dobar rezultat SDP-a i naravno pobjedu zajedničkog kandidata „Četvorke“ dr. Hasana Tanovića. Dosadašnji tok kampanje pokazuje veliku podršku građana koju on ima, prepoznali su ga kao „dosljednog i sa karakterom“. Realno bi bilo i osvajanje većine u općinskim vijećima, ne samo u Novom Sarajevu. Treba imati na umu da na ovim lokalnim izborima imamo zajednički nastup četiri stranke pa time i objedinjenu podršku glasača i simpatizera SDP-a, Naše stranke, NiP-a i NBL-a. Građani će se opredjeljivati prema afinitetima, ali trebaju znati da će buduća lokalna politika „Četvorke“ biti usaglašavanje partnera na temelju principa – „Sve u korist građana“. A upravo taj princip „u korist građana“ suštinska je razlika između djelovanja „Četvorke“ i sadašnje vlasti.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu