Mikulić

Neophodno donijeti novi zakon o sudskoj policiji

Osnovni razlog za donošenje novog zakona je nužnost da se na cjelovit način reguliraju položaj, mjesto i uloga Sudske policije FBiH i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom na osnovu Ustava FBiH.

Slika

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu odobrio je Nacrt zakona o sudskoj policiji, kojim se uređuju nadležnost, ovlaštenja, organizacija, sredstva za rad, rukovođenje, prava i obaveze zaposlenih, radni odnosi, disciplinska i materijalna odgovornost, Odbor Sudske policije i druga pitanja od značaja za njeno ustrojstvo i rad. 

Osnovni razlog za donošenje novog zakona je nužnost da se na cjelovit način reguliraju položaj, mjesto i uloga Sudske policije FBiH i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom na osnovu Ustava FBiH. 

Regulirani su status i vršenje javnih ovlaštenja službenika Sudske policije, a nakon što je od 1. augusta 2003. godine u FBiH izvršena reforma krivičnog pravosuđa u okviru reforme krivičnog zakonodavstva u BiH. 

– S druge strane, bitno je naglasiti da od 1. augusta 2003. godine u FBiH kantonalna tužilaštva vode istragu, nakon što je iz krivične procedure eliminiran istražni sudija, a što nameće nužnost da Sudska policija pomaže kantonalnim tužilaštvima i Federalnom tužilaštvu FBiH – rekao je danas federalni ministar pravde Zoran Mikulić u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. 

S obzirom na to da je Sudska policija direktno nadležna za pružanje pomoći sudovima i tužilaštvima, Mikulić smatra da je neophodno donijeti novi zakon kojim će „kroz novopredložena pravna rješenja biti poboljšan rad Sudske policije, uz očuvanje principa neovisnosti, nepristrasnosti i efikasnosti sudova i tužilaštava, kao i nosilaca pravosudnih funkcija u FBiH“. 

Potreba za unapređenjem organizacije i rada Sudske policije, pored ostalog, proizilazi i iz činjenica koje se ogledaju u novim pojavnim oblicima kriminaliteta, te samim tim povećanja stepena ugroženosti pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija, te svjedoka u krivičnim postupcima koji se vode u pravosudnim institucijama FBiH. 

U Federaciji BiH postoje personalni i drugi kapaciteti za provedbu novog zakona, a njime će, uz određena povećanja kapaciteta, biti poboljšani operativnost i funkcionalnost Sudske policije FBiH, te stvoreni sigurnosni i drugi preduvjeti za nesmetan rad i funkcioniranje pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija. 

Nacrt zakona o Sudskoj policiji treba da odobri i Dom naroda Federalnog parlamenta.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.