Mikulić

Neophodno donijeti novi zakon o sudskoj policiji

Osnovni razlog za donošenje novog zakona je nužnost da se na cjelovit način reguliraju položaj, mjesto i uloga Sudske policije FBiH i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom na osnovu Ustava FBiH.

Slika

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu odobrio je Nacrt zakona o sudskoj policiji, kojim se uređuju nadležnost, ovlaštenja, organizacija, sredstva za rad, rukovođenje, prava i obaveze zaposlenih, radni odnosi, disciplinska i materijalna odgovornost, Odbor Sudske policije i druga pitanja od značaja za njeno ustrojstvo i rad. 

Osnovni razlog za donošenje novog zakona je nužnost da se na cjelovit način reguliraju položaj, mjesto i uloga Sudske policije FBiH i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom na osnovu Ustava FBiH. 

Regulirani su status i vršenje javnih ovlaštenja službenika Sudske policije, a nakon što je od 1. augusta 2003. godine u FBiH izvršena reforma krivičnog pravosuđa u okviru reforme krivičnog zakonodavstva u BiH. 

– S druge strane, bitno je naglasiti da od 1. augusta 2003. godine u FBiH kantonalna tužilaštva vode istragu, nakon što je iz krivične procedure eliminiran istražni sudija, a što nameće nužnost da Sudska policija pomaže kantonalnim tužilaštvima i Federalnom tužilaštvu FBiH – rekao je danas federalni ministar pravde Zoran Mikulić u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. 

S obzirom na to da je Sudska policija direktno nadležna za pružanje pomoći sudovima i tužilaštvima, Mikulić smatra da je neophodno donijeti novi zakon kojim će „kroz novopredložena pravna rješenja biti poboljšan rad Sudske policije, uz očuvanje principa neovisnosti, nepristrasnosti i efikasnosti sudova i tužilaštava, kao i nosilaca pravosudnih funkcija u FBiH“. 

Potreba za unapređenjem organizacije i rada Sudske policije, pored ostalog, proizilazi i iz činjenica koje se ogledaju u novim pojavnim oblicima kriminaliteta, te samim tim povećanja stepena ugroženosti pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija, te svjedoka u krivičnim postupcima koji se vode u pravosudnim institucijama FBiH. 

U Federaciji BiH postoje personalni i drugi kapaciteti za provedbu novog zakona, a njime će, uz određena povećanja kapaciteta, biti poboljšani operativnost i funkcionalnost Sudske policije FBiH, te stvoreni sigurnosni i drugi preduvjeti za nesmetan rad i funkcioniranje pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija. 

Nacrt zakona o Sudskoj policiji treba da odobri i Dom naroda Federalnog parlamenta.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.