Neophodna je racionalizacija zdravstvenog sistema u FBiH

U prostorijama Socijaldemokratske partije BiH održan je sastanak na kojem su, osim predstavnika SDP-a BiH, prisustvovali i predstavnici akademske zajednice. Tema je bila aktuelna situacija u BiH, sa posebnim osvrtom na teške zdravstvene, ekonomske i socijalne posljedice pandemije.

Na sastanku je bilo riječi o tome kako sve države okruženja trpe ovakve posljedice, ali je naglašeno kako će građani i zdravstveni radnici Bosne i Hercegovine trpjeti mnogo teže posljedice, zbog nefunkcionalnog sistema zdravstvene zaštite.

Ovo se naročito odnosi na Federaciju BiH, u kojoj postoji čak 11 zavoda zdravstvenog osiguranja, čiji upravni odbori imaju ukupno 101 člana, 11 direktora…Javne nabavke lijekova i opreme vrše se sa 11 mjesta, te je skoro nemoguće uspostaviti koordinaciju, nadzor, kontrolu zakonitosti, efikasnost i ekonomičnost.

Svi građani FBiH za zdravstvo izdvajaju jednake iznose, ali se niko nema pravo liječiti izvan kantona u kojem živi, neki za život važni i skupi lijekovi su u nekim kantonima besplatni, a u drugima ih se mora kupiti. Neki zdravstveni radnici za isti rad i izlaganje istim rizicima imaju nedopustivo male plate, a neki ih nikako i nemaju, liste besplatnih lijekova u nekim kantonima su duplo duže nego u drugim, te vlada neravnopravnost građana i zdravstvenih radnika.

Npr. prema podacima iz 2019. godine, prosječna potrošnja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, po osiguranom licu u Srednjobosanskom kantonu je 545 KM, a u Kantonu Sarajevo je 967 KM. Nije cilj da se u Sarajevu smanje davanja po jednom pacijentu, nego je cilj da u svim kantonima prosječna potrošnja po pacijentu bude kao u Sarajevu.

Taj cilj moguće je ostvariti samo izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, po uzoru na penzijsko i invalidsko osiguranje. Tako bismo umjesto 11 imali jedan Zavod zdravstvenog osiguranja, u kojem bi morali biti zastupljeni predstavnici svih deset kantona Federacije BiH.

Postojeći kantonalni zavodi bili bi pretvoreni u službe ovog Zavoda. Formiranjem jednog umjesto sadašnjih 11 zavoda, poboljšalo bi se prikupljanje, raspodjela i kontrola finansijskih sredstava, čime bi se ostvarila ušteda koja bi omogućila ostvarenje našeg cilja.

SDP BiH dovršava tekst novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji će poslužiti kao platforma za pregovore i usaglašavanje sa svim strankama koje participiraju u Parlamentu Federacije BiH.

Ovo će biti jedna u nizu inicijativa SDP-a BiH, usmjerenih na racionalizaciju pravnog sistema u BiH.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu