Nermin Nikšić

Ne postoji društvena opravdanost za novi privatni fakultet

Hajriz Bećirović namjerava osnovati univerzitet u Sarajevu te je već podnio i određeni zahtjev/dokumentaciju nadležnim organima Kantona Sarajevo. Riječ je, prema informacijama, o Fakultetu pravnih nauka, Fakultetu ekonomskih nauka, Medicinskom fakultetu, Stomatološkom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu, Zdravstvenom fakultetu, Fakultetu filoloških nauka.

„Nevjerovatna ambicija, zapravo – šokantna u našim uvjetima“, primijetio je akademik Esad Duraković.

Kao i Sindikat UNSA-e i Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a smatra da u Kantonu Sarajevo ne postoji društvena opravdanost otvaranja privatnih univerziteta iza kojih stoje pojedinci i organizacije koje nisu respektabilni i nemaju iskustva u vođenju i organiziranju kvalitetnih fakulteta.

„To uključuje i činjenicu da takvi fakulteti nemaju niti potrebnog vlastitog nastavničkog i saradničkog kadra,  što bi u konačnici značilo da imamo loše obrazovanje. Ako vam nema ko prenijeti to znanje, onda se stvaraju kadrovi podobni za različite mahinacije koje u konačnici odgovaraju vladajućima. Znanje je moć i bogatstvo jedne zemlje, tako da ne smije biti kompromisa kada je riječ o obrazovanju“, kaže Nikšić.

Dodaje da bi otvaranje nerespektabilnih privatnih univerziteta u Kantonu Sarajevo, ali i u drugim kantonima narušilo kvalitetu visokog obrazovanja, proizvelo nezdravu konkurenciju i smanjenje budžeta za finansiranje Univerziteta u Sarajevu usljed smanjenja upisnina i školarina studenata koje se uplaćuju u budžet KS.

„Sindikat, kao i ugledni akademici i profesori su i više nego kompetentni da kažu svoje mišljenje o tome. Dali su ga i svakako ih treba poslušati. Ukoliko ne postoji društvena opravdanost za takve poteze, nema potrebe da se to čini. Vlada KS odnosno ministar za obrazovanje, nauku i mlade mora posebno voditi računa i obratiti pažnju pri davanju dozvola za otvaranje novih Univerziteta u KS s naglaskom na društveno-ekonomsku opravdanost takvih poteza.

Isto tako neophodno je voditi računa o renomiranosti, ugledu i akademskim referencama onih koji traže odobrenja za otvaranje visokoškolskih ustanova“, dodao je Nikšić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu