Selma Lučkin

Naš pogled na svjetski Dan zdravlja

Sedmi april 1948. godine, pod okriljem UN-a, osnovana je Svjetska zdravstvena organizacija sa sjedištem u Ženevi (Švicarska). Odlukom Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije, 7 april je određen za Svjetski dan zdravlja i počinje se obilježavati od 1950 godine.

Svake godine se izabere ključni globalni problem i organizuju međunarodne, regionalne i lokalne manifestacije. U svakodnevnom životu pojam zdravlja podrazumijeva odsustvo bolesti.
Razumijevanje zdravlja proširuje se i konceptom unapređivanja zdravlja, kao procesa osnaživanja pojedinca da preuzme kontrolu nad svojim zdravljem i determinantama zdravlja, da bi ga unapređivao.

Ovogodišnja centralna zdravstvena tema je: „zdravi stilovi života djece i odraslih “. Tema i cilj predmeta su da učenici prošire prethodna i steknu nova funkcionalna znanja iz oblasti zdravlja i zdravih stilova života; razumiju uzroke i posljedice najčešćih rizika po zdravlje u adolescenciji, da nauče da procjenjuju rizike i razumiju načine kako ih mogu smanjiti ili izbjeći; poznaju usluge koje su im dostupne i načine njihovog obezbjeđivanja; razvijaju, usavršavaju postojeće i praktikuju nove vještine, koje su dio neophodnog repertoara životnih vještina i vještina za održavanje cjelokupnog zdravlja; razviju pozitivne stavove prema zdravim stilovima života i prema sopstvenoj odgovornosti za svoje zdravlje; razumiju svoju ulogu i odgovornost u stvaranju i održavanju zdrave sredine, kao i da u tome pokažu inicijativnost i preduzimljivost.

Čovjekova saznanja o zdravlju i bolesti nisu jedinstvena. Načini na koje se zdravlje i bolest shvataju direktno su povezani sa stanjem i odnosima u društvu, odnosno ponašanjem osobe i skupine. Sociološka istraživanja zdravlja i bolesti proučavaju društvene faktore koji mogu izazvati razne bolesti i nepovoljno uticati na njihov razvoj i ishod.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.