Preuzeti odgovornost za kreiranje penzione politike i okrenuti se rješavanju teškog materijalnog i socijalnog položaja penzionera

Nacrt zakona o PIO :Tema vruća od dnevne temperature

Početak Javne tribine tačno u podne u Domu kulture u Srebreniku, na temperaturi od 35 Celzijevih stepeni,u organizaciji Foruma seniora SDP BiH i FOS-a OOSDP BiH  Srebrenik, o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,nedvojbeno potvrđuje da su penzioneri odlučni u zahtjevu da se penziona politika mora uskladiti sa strateškim opredjeljenjime reforme i osigurati bolji položaj budućih i aktuelnih penzionera na principima slobode,jednakosti,pravde i solidarnosti.

Ujedno je data puna podrška opravdanom nezadovoljstvu članova.Saveza udruženja penzionera zbog nepoštivanja obaveza koje je Vlada Federacije preuzela potpisivanjem Sporazuma o isplati penzija najkasnije do 5- tog u mjesecu za protekli mjesec,nedopustivog prolongiranja isplatnog perioda, urušavanja dostignutog nivoa materijajalne i socijalne sigurnosti penzionera, nepoduzimaja efikasnih mjera na jačanju finansijske discipline obveznika obračuna i uplate doprinosa, i sporo provođenje mjera na ostvarivanju finansijske konsolidacije Fonda PIO/MIO.

Naime,nakon pozdravnih obraćanja Agana Husetovića, Predsjednika FOS-a/ki  OO SDP BiH Srebrenik, prisutnim je Suada Hadžović Predsjednica FOS/ki SDP BiH,prezentirala sadržinu Nacrta zakona, sa posebnim osvrtom na odredbe koje se tiču provođenja smjernica iz Strategije refome PIO,te izložila  neke socijaldemokratske poglede na predloženu penzionu politiku,uslijedila su brojna pitanja i komentari učesnika Javne tribine,koje je moderirao Anto Mrnjavac,Predsjednik Stručnog odbora za socijalnu politiku FOS-a/ki SDP BiH.

Kako je istaknuto,Zakon se prvenstveno odnosi na promjenu  načina obračuna penzijskog osnova u budućnosti kroz bodovni sistem,dok se aktuelnim korisnicima,  prava  obezbjeđuju i dalje, u dostignutom iznosu posljednje isplaćene penzije i neće se ponovo određivati po odredbama ovog zakona

Međutim, pitanje penzijske reforme, kako je istaknuto, nije samo pitanje budućih penzionera.,nego i pitanje međugeneracijske  solidarnosti i odnosi se i na buduće i na aktuelne penzionere.

Predviđeno navodno ispravljanje nepravde prema aktuelnim penzionerima,posebno onim sa punim stažom osiguranja koja im je pričinjena parametrijskom reformom 1999.godine, u tranzicijskom petogodićnjem periodu nije pravedno,jer se predviđa da posljedice pogrešne penzione politike snose sadačnji osiguranici koji će u narednih pet godina steči pravo na starosnu penziju.Predloženim zakonskim rješenjem  će se u tranzicijskom periodu korigovati vrijednost općeg boda sa faktorom umanjenja za staž osiguranja ostvaren  do 1999.godine,odnosno faktorom uvećanja za staž osiguranja od 2000.godine,suprotno strateškim opredjeljenjima, da se pravo na penziju ovisi od  dužine staža osiguranja i uplaćenih doprinosa.Jer,pravo na penziju je pravo po osnovu rada, lićno i neotuđivo materijalno pravo.

Istaknut je zahtjev da Vlada mora preuzeti odgovornost za obezbjeđenje sredstava za isplatu minimalnih penzija iz javnih prihoda,a ne iz sredstava doprinosa,kao i za obezbjeđenje sredstava za sve druge penzije koje se ne zasnivaju na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima.

Aktuelni penzioneri ne mogu biti kolateralna cijena reforme penzionog osiguranja.

Ujedno je data puna podrška opravdanom nezadovoljstvu članova.Saveza udruženja penzionera zbog nepoštivanja obaveza koje je Vlada Federacije preuzela potpisivanjem Sporazuma o isplati penzija najkasnije do 5- tog u mjesecu za protekli mjesec,nedopustivog prolongiranja isplatnog perioda, urušavanja dostignutog nivoa materijajalne i socijalne sigurnosti penzionera, nepoduzimaja efikasnih mjera na jačanju finansijske discipline obveznika obračuna i uplate doprinosa, i sporo provođenje mjera na ostvarivanju finansijske konsolidacije Fonda PIO/MIO.

Vlada Federacije BiH na čelu sa Fadilom Novalićem,se mora vratiti strateškim opredjeljenjima reforme, preuzeti odgovornost za kreiranje penzione politike i okrenuti se rješavanju teškog materijalnog i socijalnog položaja penzionera.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.