Šabanović je u prijavi naveo da je na području Jablanice, lokalitet Komadinovo vrelo 11. avgusta izbio požar, koji je zahvatio šumska dobra.

– Zbog visokih temperatura i vjetra požar se brzo širio, a zbog nepristupačnog terena vatrogasne i druge službe Civilne zaštite i gorskih službi spašavanja nisu u mogućnosti zaustaviti i lokalizovati požar. Prema informacijama koje su nam dostupne iz medija član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, ne dajući saglasnost za angažman helikoptera na koji način je učinio znatnu štetu prirodnom bogatstvu Bosne i Hercegovine. Kao službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, svjesno i u namjeri da drugom nanese štetu, u ovom konkretnom slučaju propustio ili odbio da reaguje jer je iskorištavanjem službenog položaja i neizvršavanjem svoje službene dužnosti počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, iz Člana 220. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine – navodi Šabanović u krivičnoj prijavi.