Muzafer Šehović: ANTIFAŠIZAM JE STIL I NAČIN ŽIVLJENJA

Mnogo je definicija odnosa antifašizma i fašizma a jedna od njih je italijanskog književnika Umberta Eca: „Fašisti žive da bi se borili a mi /antifašisti/ se borimo da bi živjeli.“

Generalno posmatrano antifašizam u Evropi, regiji a samim tim i kod nas u Bosni i Hercegovini je za veliki broj mladih postao imaginarni istorijski pojam, nešto što se a priori i isključivo vezuje za Drugi svjetski rat i antifašističku koaliciju, za borbu protiv sila osovine kao nosioca nacističke i fašističke ideologije. U Bosni i Hercegovini antifašizam se automatski identifikuje sa oružanom borbom Titovih partizana protiv Nijemaca, Italijana, Bugara, Mađara, ustaša i četnika, protiv okupatora i domaćih izdajnika što je sasvim u redu i istorijski potvrđeno i dokazano. Dakle, nema tu ništa loše niti pogrešno. I dobro je što je to tako uprkos bezobzirnim i beskrupuloznim pokušajima prekrajanja i falsifikovanja nepobitnih istorijskih činjenica. Najupečatljiviji primjeri tog sramnog i bezobraznog djelovanja su rehabilitacije mračnih ustaških i četničkih pokreta u susjednim državama, Hrvatskoj i Srbiji. Pošto smo mi kao u nekom sistemu spojenih posuda sve što se dešava u komšiluku/susjedstvu automatski se reflektuje i na nas u Bosni i Hercegovini.

Međutim, to i takvo shvatanje i poimanje samog pojma i biti antifašizma od strane mladih je nepotpuno i nedovoljno. Moramo mladima, kao najperspektivnijem dijelu društvu, približiti i učiniti jasnijim pojmove savremenog fašizma i antifašizma kako bi se oni aktivno priključili antifašističkom pokretu.

Zadržimo se u Bosni i Hercegovini i zapitajmo se šta je to antifašizam danas, da li su i na koji način antifašisti organizovani i da li je to produktivno, koje su glavne aktivnosti i koji su dometi i rezultati tih aktivnosti?

Antifašizam se može teoretski opisati i definisati na više načina a to u osnovi i prvenstveno zavisi od definicije fašizma danas. Dakle, sa jasnim razumijevanjem i definisanjem fašizma i svih njegovih pojavnih i manifestacionih oblika, po automatizmu možemo doći do odgovora šta je to i šta bi trebao označavati pojam antifašizam savremenog doba. Pojednostavljeno antifašizam je borba protiv fašizma.

Mnogo je definicija odnosa antifašizma i fašizma a jedna od njih je italijanskog književnika Umberta Eca: „Fašisti žive da bi se borili a mi /antifašisti/ se borimo da bi živjeli.“

Da, u osnovi antifašisti se bore za normalan, dostojanstven život svih. Antifašisti se bore za pravdu i pravednost, slobodu, jednakost, solidarnost i socijalnu sigurnost a antifašizam je stil i način življenja.

Ako ovako postavimo stvari onda se možemo upustiti u definisanje pojma, pojavnih i manifestacionih oblika fašizma našeg doba kako bi u konačnici postavili premise savremenog antifašizma u kojem više ne postoje, kao u NOB –i, jasni i vidljivi protivnici tj. okupatori i kvislinzi.

U svojoj knjizi VRIJEME, LJUDI I DOGAĐAJI uvaženi profesor, antifašista i socijaldemokrata Dr Edhem Muftić fašizam definiše na sljedeći način:

„Fašizam je zloćudna misao i zlokobna praksa (svaka) svojstvena pojedincima i društvenim grupama, njihova destruktivna ideja i akcija usmjerena prema čovjeku, njegovim kulturnim dobrima i majci prirodi. To je kontinuirani tinjajući i rasplamsavajući pokret, zakleti neprijatelj humanizma i budućnosti ljudskog roda.“

Fašizam danas u Bosni i Hercegovini.

Osnovno i polazno izvorište fašizma na ideološkoj podlozi je agresivni nacionalizam koji se vrlo lako i brzo transformiše u šovinizam i eto, tu smo vrlo blizu na vratima mračne ideologije, fašizma. Mi, na našu žalost, živimo u vremenu agresivnog nacioanalizma, rigidnog šovinizma i sa mnoštvom manifestacionih pojavnih oblika fašizma. Kako drugačije objasniti istrajno, što javno što tajno, zagovaranje i propagiranje nemogućnosti zajedničkog života te na tom tragu podjele države na profilisane mononacionalne tvorevine sa dominantnom većinom jednog od tri bh. naroda s tim da bi drugi po automatizmu dobili status manjina. Najbolji primjer potvrde ove teze je manji bh. entitet gdje su pripadnici srpskog naroda izrazito dominantni i naravno konzumiraju sve blagodati takvog stanja dok su pripadnici bošnjačkog i hrvatskog naroda defacto sa statusom manjina sa minimumom mogućnosti aktivnog konzumiranja osnovnih ljudskih prava, a očigledne su namjere da se to preslika na područje drugog bh. entiteta činom podjele Federacije BiH na bošnjački i hrvatski ekskluzivni životni prostor.

Obrazovanje kao jedan od najvažnijih društvenih temelja svake zajednice je toliko segmentirano, podijeljeno i programski različito i to ne samo na nivou entiteta već u Federaciji i po kantonima. Posljedica takvog obrazovnog sistema su mnoge poslijeratne generacije mladih kojima su pored obaveznog štiva nametnute predrasude o drugima i drugačijim, o kojima se nerijetko kreira percepcija potencijalnih protivnika. Zatim, dvije škole pod jednim krovom, zasebni ulazi u škole za jedne i druge, različiti termini školskih pauza kako se djeca čak ni na odmoru ne bi družili, nepriznavanje maternjeg jezika…

Dozvola registracije i djelovanje „udruženja građana“ koja otvoreno nastupaju sa pozicija fašizma te nazivi ulica i institucija po dokazanim fašistima, njihovim slugama i propagatorima te presuđenim ratnim zločincima je također fašizam.

Sa druge strane na njegovoj praktičnoj ravni fašizam se direktno, tajno i trajno vezuje za kapitalizam. Zaštita kapitalizma i njegovog veličanstva profita je suština te veze. Profit je najmoćnija matica oko koje se sve vrti i okreće pa čak i ratovi vode. Radnici u takvom sistemu su poželjni samo i utoliko da uz što manje troška doprinesu što većem profitu. Pravo na dostojanstven život, na primjerenu nagradu srazmjernu uloženom trudu, socijalna sigurnost predstavljaju za vlasnike kapitala bespotrebni i opterećujući balast.

Na osnovu gore navedenih primjera pojavnih oblika fašizma može se izvući jednostavan zaključak da je u stvari antifašizam danas upravo aktivna borba protiv tih navedenih fašistoidnih pojava.

Antifašisti u Bosni i Hercegovini danas djeluju kroz više srodnih i sličnih udruženja. Najznačajnija su svakako Udruženje antifašista i boraca NOB i Udruženje antifašista Josip Broz Tito. Nažalost, politika je i ovdje učinila svoje, te su i ova, po svojoj prirodi humana i dobronamjerna udruženja, podijeljena po entitetskim šavovima što u mnogome otupljuje oštricu njihovog djelovanja. Naredni ograničavajući faktor je nipodaštavanje od zvaničnih organa vlasti što se najradikalnije očitava slabom i nedostatnom budžetskom podrškom. Sve to je prouzrokovalo jako sužen prostor i mogućnosti za djelovanje tako da su se aktivnosti svele uglavnom na obilježavanje značajnih datuma iz NOB-e uz neizbježno polaganje cvijeća i vijenaca, organizovanje svečanih akademija i rijetko kada okruglih stolova sa aktuelnim temama. To je u redu, sa tim aktivnostima treba nastaviti i u budućnosti ali je neophodno znatno inovirati način rada i djelovanja kako bi se glas antifašista čuo jasnije, glasnije i snažnije.

Na tom fonu želim istaći važnu ulogu koju bi u tom procesu trebala imati SDP BIH. SDP BIH nema monopol ali ima istorijsko, moralno i političko pravo i obavezu da se jasno pozicionira na čelo bh antifašističkog bloka kako bi se ujedinjeni i zajedno uspješnije suprotstavili sve agresivnijem i bezobzirnijim pojavnim oblicima fašizma u Bosni i Hercegovini.

Na kraju poruka za sve nas, a posebno za mlade.

ANTIFAŠIZAM je borba za društvo bez diskriminacija po bilo kom osnovu, borba za društvo slobode, jednakosti, socijalne pravde i sigurnosti, borba za humano i pravedno društvo. Antifašizam je, dragi moji i borba za prava radnika, studenata i svih osjetljivih grupacija društva.

ANTIFAŠIZAM je, u konačnici, stil i način življenja u kojem ne mrziš i prihvataš sa poštovanjem i razumijevanjem drugog i drugačijeg.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu