Mirza Mešić

Rođen sam 04.09.1981 u Doboju. Osnovnu školu završio u Maglaju, kao i srednju školu.

Nakon srednje škole završava Saobraćajni fakultet – cestovni smjer. Posjeduje licencu za predavača i ispitivača motornih vozila.

U prethodnom periodu radio na svom stručnom usavršavanju tako da je položio stručni ispit za rad u saobraćajnoj struci. Pored gore navedenog stručnog ispita, završio je i sljedeća usavršavanja:

– položena PEDAGOŠKA-PSIHOLOŠKA-DIDAKTIČKA-METODIČKA grupa

– položen ispit općeg znanja za državne službenike za rad u organima državne službe;

Radi od 2004. godine prvo na poslovima instruktora vožnje, a poslije i kao predavač teoretske nastave u firmi „BIHMAX D.D.M.M.“ Maglaj.

Trenutno zaposlen u firmi „15 JANUAR“ Maglaj na istim poslovima.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu