Ministrica Duraković održala hitni sastanak s kantonalnim ministrima obrazovanja o sigurnosti u školama u FBiH

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković održala je danas u zgradi federalnih institucija u Mostaru hitni sastanak sa predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja. Sastanak je sazvan sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je aktuelna sigurnosna situacija u školama u Federaciji BiH.

Na sastanku je utvrđen prijedlog eventualnih programa koji bi se mogli realizovati nakon obezbjeđenih resursa. Kako navode iz Ministarstva, implementirajući mjere iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027,  koje se odnose na značaj promoviranja tolerancije i nenasilja, što podrazumijeva integriranje tema o prevenciji nasilja u formalni sistem obrazovanja i prepoznavanje faktora koji mogu uticati na nasilje u porodici i društvu, jačanje i promociju porodice kao gradivnog elementa društva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u skladu sa  koordinirajućom ulogom koju ima u oblasti obrazovanja, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, poduzet će konkretne aktivnosti na prevenciji nasilja nad djecom i među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama i jačanju sigurnosnih faktora u okviru njih. To se odnosi i na provedbu preporuka koje su donesene na ovom sastanku, a preporuke/zaključci su:

 

 1. U što kraćem roku organizirati Koordinaciju ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH. Kontinuirano održavati zajedničke sjednice, da bi se pravovremeno razmjenjivale informacije o sigurnosnoj situaciji u odgojno-obrazovnim ustanovama, poduzimale konkretne aktivnosti i ujednačavao pristup zaštiti djece u FBiH.

 

 1. Predložiti Vladi FBiH da se preraspodjelom osigura interresorno finansiranje u prevenciji i spriječavanju nasilja u obrazovnim institucijama, kroz programe nenasilnog ponašanja. /Ključno je provoditi redovne edukativne programe koji se fokusiraju na promicanje nenasilnog ponašanja, međuljudskih odnosa, empatije i rješavanja sukoba na miran način. Nastavnici, učenici, roditelji, mediji, ali i društvo bi trebali dodatno biti educirani o važnosti poštovanja drugih, prihvaćanja različitosti i rješavanja problema kroz konstruktivnu komunikaciju./

 

 1. Izvršiti analizu kapacitiranosti pedagoško-psiholoških službi u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, te na osnovu rezultata analize kreirati Program zapošljavanja pedagoga, psihologa i socijalnih radnika.

 

 1. Na nivou Fedeacije BiH hitno formirati Interresorni stručni tim koji će pripremiti okvirni plan prevencije vršnjačkog nasilja i nasilja u odgojno-obrazovnim institucijama u FBiH. /Osnaživanje odgojno-obrazovnih ustanova kao fundamentalnih mjesta za očuvanje i zaštitu zdravlja djece i mladih, uspostavljanje efikasnih referalnih mehanizama za rano prepoznavanje rizika i pravovremeno reagiranje na njih, što podrazumijeva i aktiviranje svih kapaciteta u okviru odgojno-obrazovnih ustanova, kako bi se djeca u njima osjećalo sigurno, zaštićeno, prihvaćeno i sretno. Osigurati dodatna sredstava za 2024. godinu za suportivne/podržavajuće pedagoške programe s ciljem razvoja karakternih snaga učenika.)/

 

 1. Osnažiti nastavnike: Nastavnici bi trebali biti obučeni kako prepoznati znakove neprihvatljivog ponašanja, upravljati konfliktnim situacijama i uspostaviti pozitivnu kulturu učenja. Potrebna je kontinuirana podrška nastavnicima da bi se osiguralo da imaju alate i resurse za suočavanje s nasiljem i održavanje sigurnog okruženja u školama.

 

 1. Inicirati da se u kurikulume za sve nivoe obrazovanja, koji su bazirani  na ishodima učenja, integriraju sadržaji iz oblasti mentalnog zdravlja, prevencije i prepoznavanja znakova nasilja nad i među djecom, medijske pismenosti, te efikasnog i pravovremenog reagiranja na njih.

 

 1. Udžbenička i obrazovna politika mora biti senzibilizirana za temu prevencije vršnjačkog nasilja i nasilja u odgojno obrazovnim institucijama u Federaciji BiH. Konkretno, da udžbenici moraju promovirati vrijednosti nenasilnog ponašanja, međuljudskih odnosa, empatije i rješavanja sukoba na miran način, a ovi oblici nužno moraju biti i sastavni dio svakog nastavnog sata, ali i nenastavnih aktivnosti.

 

 1. Nastaviti razvijati politike protiv nasilja: Ministarstva koja se bave obrazovanjem bi trebala razviti jasne politike protiv nasilja u školama koje se primjenjuju na sve škole. Ove politike trebaju obuhvaćati stroge sankcije za nasilno ponašanje, postupke prijavljivanja incidenata, podršku žrtvama i postupke za rehabilitaciju počinitelja.

 

 1. Pronaći najbolje modalitete za unapređenje sigurnog i prijateljskog okruženja u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

 1. Važnost  saradnje sa centrima za socijalni rad, policijom i lokalnim zajednicama: Ministarstva trebaju aktivno sarađivati s centirma za socijalni rad, policijom, pravosudnim institucijama, lokalnim zajednicama, roditeljima i učenicima da bi se promovirala svijest o nasilju u društvu i potaknula saradnja u suzbijanju ovog problema.

 

 1. Apeliramo na medijske djelatnike da u svojim izvještajima o temama o nasilju izvještavaju odgovorno i u skladu sa profesionalnom etikom i standardima novinarstva, pogotovu kada je riječ o djeci.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.