Dr. Lagumdžija:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH će biti inicijator pristupanja BiH Partnerstvu za otvorenu vlast (OGP) unutar državnih institucija

Ovom prilikom dr. Lagumdžija je ukazao i na potrebu aktivnog učešća svih relevantnih institucija na pristupanju Inicijativi

Slika

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dr. Zlatko Lagumdžija razgovarao je 14. aprila 2014. godine sa predstavnicima organizacija civilnog društva Transparency International BiH Majom Branković i Fondacije CPI – Centar za zastupanje građanskih interesa Damirom Mehmedbašićem, aktivnim na pokretanju postupka priključenja BiH inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP).

Partnerstvo za otvorenu vlast – OGP je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije, te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.

Dr. Lagumdžija je tokom razgovora istaknuo da je na nedavnom sastanku sa ministrom vanjskih i komonvelt poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Williamom Hagueom prihvatio inicijativu da se Bosna i Hercegovina priključi projektu „Partnerstvo za otvorenu vlast“ koji osigurava veću transparentost u radu svih relevantnih institucija u državi i da je tada predložio da Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bude lider u realizaciji ove inicijative u BiH. 

Naglasio je da podržava aktivnosti organizacija civilnog društva koje za cilj imaju pristupanje BiH OGP-u, te naglasio da će Ministarstvo vanjskih poslova BiH biti pokretač pristupanja BiH inicijativi unutar državnih institucija i promotor akcije na svim nivoima vlasti.

U tom smislu, najavio je da će Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostaviti Vijeću ministara BiH pismo namjere, kako bi se krenulo u izradu Akcionog plana, što je jedan od preduvjeta za pristupanje inicijativi „Partnerstvo za otvorenu vlast“.

Uporedo sa ovim aktivnostima, dr. Lagumdžija je upoznao svoje sagovornike da Ministarstvo vanjskih poslova BiH planira odmah da bude neka vrsta pilot projekta, odnosno, omogući  fiskalnu transparentnost, slobodan pristup informacijama, transparentnost podataka izabranih zvaničnika i građansku uključenost.

Na sastanku je dogovoreno da se uputi poziv i drugim institucijama BiH, entiteta i kantona da se u ovoj fazi, dok traju aktivnosti na izradi Akcionog plana, prijave kao pilot projekti i omoguće uvid javnosti u sve segmente njihovog rada. 

Dr. Lagumdžija je ocijenio da će pristupanje BiH OGP inicijativi imati višestruko pozitivne efekte za državu i građane, imajuću u vidu da ova inicijativa na sveobuhvatan način doprinosi ostvarenju koncepta otvorene vlade kroz definiranje konkretnih obaveza u okviru pripreme akcionog plana za ostvarenje standarda otvorenosti vlade i učešća građana u procesu donošenja odluka, te dodao da je značaj inicijative tim veći ukoliko se uzmu u obzir opravdani zahtjevi građani izraženi tokom protesta širom BiH.

Ovom prilikom dr. Lagumdžija je ukazao i na potrebu aktivnog učešća svih relevantnih institucija na pristupanju Inicijativi.

Predstavnici organizacija civilnog društva se izrazili zadovoljstvo ovakvim pristupom i istaknuli da će nevladin sektor nastaviti sa „pritiskom“ na institucije vlasti radi poduzimanja aktivnosti na pristupanju BiH OGP-u.

Začetnik Inicijative je američki predsjednik Barack Obama. Partnerstvo za otvorenu vlast formalno je inaugurirano 2011. godine na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, kada je osam država članica Upravnog odbora Inicijative potpisalo Deklaraciju o otvorenoj vlasti, te najavilo akcione planove za svoje zemlje. Da bi država postala članica Inicijative mora prihvatiti Deklaraciju o otvorenoj vlasti, donijeti nacionalni akcioni plan (uz javne konsultacije), te se obavezati na nezavisno izvještavanje o napretku u provedbi mjera akcionog plana. Trenutno u njoj učestvuju 63 države.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.