Otvoreno pismo

Ministar Hadžihusejnović pisao Plenumu!

Ministar finansija u Vladi HNK uputio je otvoreno pismo Plenumu i cjelokupnoj javnosti, odgovarajući na pitanja i obrazlažući trenutačnu financijsku situaciju u HNK. Pismo prenosimo u cijelosti.

Slika

Poštovani, 

Ovim putem želim da iskažem zahvalnost na vašem angažmanu oko analize budžeta i budžetskih stavki, te definisanja svih onih stvari koje smatrate „nedorečenim“. Obzirom da obavljam dužnost ministra u Vladi HNK moram istaći kako imam zakonsku i ustavnu obavezu da probleme i rješenja posmatram iz drugačije perspektive u odnosu na mikro tj. lokalni ambijent.

 Prije svega želim reći da se naš kanton nalazi u krhkoj ravnoteži,  koju uz veliki trud uspijevamo sačuvati, kako bi se usprkos deficitu i slabom punjenju budžeta obaveze izmirivale a sistem funkcionisao. Neki od vas će možda reći – mijenjaj sistem. Slažem se, treba ga mijenjati. No to je proces koji ni vi, ni ja ne možemo sami. To je proces koji uključuje naše čitavo društvo sa svim njegovim granama. I nezaposleni i penzioneri, činovnici, arhitekte, stomatolozi, poljoprivrednici, stanovnici sela i manjih mjesta čiji se glasovi slabije čuju i svi drugi što čine našu državu, svi odlučujemo o takvoj stvari. Stoga ću govoriti u okvirima svoje struke, svog resora i stvarnim okolnostima koje su nam date. A one kažu da se naša pozicija ne može promijeniti preko noći. Potrebne su godine ispravnog i ustrajnog rada do poboljšanja koje će se osjetiti.

Kako smo došli u ovo stanje krhke ravnoteže između kakvog – takvog funkcionisanja i padanja u ponor, znate i vi i ja. Dvadeset godina zloupotrebe vlasti, kriminalnih privatizacijskih pljački i kompletnog dezintegrisanja privrede ali i morala, nas je dovelo do toga. Kad sam preuzeo resor, osjećao sam se kao da sam došao na mjesto kapetana tonućeg broda s mnoštvom rupa u trupu kroz koje stalno ulazi voda. No još smo na površini. I neke smo rupe uspjeli pokrpati. Ali je brod i dalje jako oštećen. 

Vaša analiza budžeta sadrži izuzetno kvalitetne opservacije, koje su identične mojim ličnim uvjerenjima. Međutim, u okviru određenih prijedloga, postoje objektivno neprovedive stvari zbog zakonom utvrđenih normi.   

Zbog toga osjećam potrebu da nekoliko stvari radi vas i javnosti detaljno obrazložim.

Smanjenje plata i naknada 

Vi ste se u vašem dopisu referisali na smanjenje plata, naknada i samim tim doprinosa na plate i iz plata, te dotakli materije koja je izuzetno osjetljiva i predmet je Zakona o radu, Zakona o platama državnih službenika i namještenika (koji mi u HNK još nemamo) kao i kolektivnih ugovora, zakonskih stavki koje, da biste mijenjali morate imati suglasnost socijalnih partnera, dakle sindikata koji zastupaju interese onih čije plate mislite smanjivati. Pored toga, činjenica je da se smanjivanje njihovih plata automatski odražava na doprinose na plate i iz plata a koji su osnovni priliv fondova PIO i ZZO i Zavoda za zapošljavanje gdje se udara direktno u najugroženiju populaciju u društvu, penzionere, nezaposlene i bolesne što, priznat ćete, nije nimalo jednostavno. Prosto rekavši – manje plate, manje penzije, manje naknade za nezaposlene i eventualno skuplji lijekovi. Na žalost, to je realnost.   

Što se broja uposlenih tiče, Ministarstvo finansija je u ovom slučaju djelovalo na način da je mijenjan samo onaj kadar koji je zbog starosnih ili nekih drugih razloga napustio službu. U tom slučaju, trudili smo se zamjeniti te ljude mladim, školovanim ljudima putem javnih natječaja koji nisu u našoj nadležnosti nego u nadležnosti Agencije za zapošljavanje FBiH.

Porast iznosa na platama, na koji se referišete jeste rezultat zakonskog uvećanja po osnovu minulog rada za 0,6% te porasta naknada za prevoz djelatnika Osnovnih škola koji nam je nametnut od strane Zajednice općina i gradova u FBiH a iznosi 1,3 mil KM te iznos ulaganja u prijem pripravnika uz asistenciju Federalnog i Kantonalnog Zavoda za zapošljavanje u iznosu od 1,3 mil KM (što je ujedno i odgovor na jedan od Vaših zahtjeva). Kad na ova davanja u neto iznosu dodate uvećanja po osnovu doprinosa na plate i iz plata, dobijamo taj iznos na koji Vi upozoravate u Vašem pismu.   

Napadan sam i vrijeđan radi pokušaja da napravim uštede koje Vi sad tražite   

Što se plaćanja rada u komisijama tiče, nadam se da ste svjesni brutalnih nasrtaja na mene zbog zaustavljanja istih i pokušaja stavljanja van snage tih nepotrebnih isplata ljudima koji već imaju posao i dužni su, zbog prirode svoga posla da rade stvari koje su im u opisu istog. Na žalost, u gotovo svim teškim reformama finansijske prirode, pa i ove kada su u pitanju komisije izuzev podrške Premijera HNK i stranke kojoj pripadam istu nikad nisam dobio izvan sistema tj. od javnosti. U tom periodu brutalno sam napadan i vrijeđan, kako tada tako i danas no niko od Vas nije došao dati mi podršku u onom što radim. Predmet tih brutalnosti nisam bio samo ja, već i moja supruga i djeca. 

Na narednoj sjednici Vlade je odluka o komisijama koju sam pripremio gdje jasno stoji, da rad u komisijama može biti plaćen samo osobama izvan kantonalne administracije dok svi oni, zaposleni na budžetu nemaju pravo ni na kakvu naknadu. Vidjet ćemo, kako će to sve završiti.

Dugovi koje su nam ostavile prethodne vlade   

Što se regresa tiče, regres je zakonska obaveza koju sam spomenuo ranije tako da se o njoj također morate dogovoriti sa sindikalnim predstavnicima budžetskih korisnika. Što se mene tiče, ja sam legalista i bez prethodne saglasnosti socijalnih partnera smatram kako niti jednu obavezu nije moguće ukinuti jer će isto rezultirati tužbama koje zbog prethodnih vlada predstavljaju ozbiljan finansijski problem kantonu danas. Po osnovu tužbi imamo dugovanje od 15 mil KM u glavnici, izvršnih sudskih presuda i već sad 56 mil KM u postupku istih što, ukoliko se krene u prisilnu naplatu a po zahtjevima tužitelja, budžetskih korisnika znači, ključ u bravu ovog Kantona i prestanak njegovog postojanja.   

Povećanje prihoda od dobiti preduzeća je planirano, a samim tim je rezultat rada pojačanih inspekcija federalne službe za inspekcijske poslove u saradnji sa kantonalnim inspekcijama i mi smo te iznose već uobzirili u planu za 2014. god.  

 Ova Vlada je donijela zakone koje nisu donijeli naši prethodnici   

Što se tiče prihoda iz vlastitih aktivnosti, takvih ovdje po zakonu nema. Prihodi su javni i svaka organizacijska jedinica, koja u svom opisu poslova ima nadležnost na prihodovanje po raznim osnovama, dužna je iste realizovati u skladu sa planom koji se pravi na osnovu istorijskih pokazatelja u periodima koji jesu mjerodavni za kreiranje planova a i na osnovu mikro i makro ekonomske analize koja nam je dostupna iz Direkcije za ekonomsko planiranje i Odjeljenja makoroekonomske analize iz Sarajeva. Što se tiče fiskalnih nadležnosti, ova Vlada je sve Zakone koje je trebala donijeti putem Ministarstva privrede i drugih resornih ministarstava, da bi poboljšala prihodovnu stranu, donijela no trebate isto tako znati da to ne ide preko noći i da se realizacija prihoda po osnovu poduzetničkih aktivnosti koje su rezultat donošenja tih zakona ne odvija tako ubrzano.   

Vaš zahtjev za „isplatu jednokratne pomoći svim nezaposlenim osobama“ prijavljenim u Zavodu za zapošljavanje izlazi izvan nadležnosti ove Vlade i on je pogrešno adresiran na nju. Mi, u ovakvoj situaciji, često dolazimo u problem isplate plaća i naknada koje su nam Ustavom HNK i gore spomenutim Zakonima stavljene u nadležnost te također, socijalnih davanja a kamo li još i stavljanje u nadležnost svih onih stvari, koje su obaveza drugih.     

Što se tiče zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći, isti je već uobziren ovim planom i tu smo također nastojali izvršiti ono što smo obećali.  U budžetu je također planiran iznos za sufinansiranje javnih kuhinja i to sa 75 000 KM, dok će još 150 000 KM biti izdvojeno na udruženja osoba sa invaliditetom.

Poticaji i njihova realizacija, po Zakonima o poticajima u privredi i poljoprivredi su trenutno neprovedivi i morate znati da mi, u ovoj situaciji kakva je trenutno, nismo u stanju izdvojiti 22 mil KM za poticaje pogotovo kad znamo da redovne mjesečne obaveze koje moramo izvršiti dolaze u pitanje, sad posebno nakon dešavanja u februaru i znatno smanjenih prihoda u Budžet HNK. 

Zaduženje kod komercijalne banke je nastalo kao rezultat zaustavljanja akumulacije duga iz godina koje su prethodile ovoj Vladi, te stalnog pozajmljivanja namjenskih sredstava za održavanje tekuće likvidnosti budžeta. Kreditno zaduženje je posljedica višegodišnjeg neodgovornog ponašanja prije ove vlade tj. trošenja iznad realnih mogućnosti koje dvije godine pokušavam zaustaviti. Zbog toga sam često meta napada, iako sve što radim ima isključivi cilj a to je dugoročna stabilnost svih isplata iz budžeta HNK.       

Borba za stabilnost   

Neko mora biti taj koji će presjeći i zaustaviti loše prakse. To je nešto što su svi moji prethodnici izbjegavali. Kupovali mir, jeftine političke poene i konformistički godinama meli, i one rješive probleme, pod tepih. Ja nisam došao na ovu poziciju da bježim od odgovornosti i idem linijom manjeg otpora nego da pokušam zavesti reda. Ma šta me to koštalo. Ja se nisam uključio u politiku da zaradim od tuđe muke, nego da mogu građane gledati u oči i ići ulicom uzdignute glave. Mogao sam ići u inostranstvo i imati daleko veću platu i bolje uslove za svoju porodicu i sebe. Ali sam ostao ovdje jer želim da gradim svoju zemlju. 

Takav rad je i dao rezultata. Nemjerljivo je to sa onim što građani očekuju. Ljudi bi, prvi ja, željeli da nam se sad sve dobro vrati, što brže, kako bi nam se vratilo i nešto od izgubljenih godina naših života. Svima su nam još u svježem sjećanju privredni giganti, puni autobusi radnika i puna odmarališta ljeti. Ali smo mi iz ove pozicije gledajući sretni ako uspijemo očuvati stabilnost, isplatiti 12 plata i doprinose sretnicima koji rade, da se fondovi pune i ugrožene kategorije mogu preživjeti; te postepeno stvarati preduslove i mogućnosti da idemo naprijed i otvaramo nova radna mjesta. Težak je to i dug proces. Ali ko god kaže drugačije i obećava čuda koja dobro zvuče – svjesno laže.                  

Za razliku od drugih, uspjeli smo isplatiti sve obaveze za prošlu godinu   

Za razliku od drugih Kantona u krizi koja nas je zadesila, sa stalnim umanjenjem prihoda mi smo sve obaveze isplatili zaključno sa 31.12.2013.g . što smatram kako ličnim tako i uspjehom ove vlade. Stalno insistiranje za nerealnim povećanjem rashoda, plaćanja stvari koje nisu u nadležnosti Kantona, vodi finansijskom kolapsu i urušavanju cijeloga ovog sistema. 

Nadam se da ćete vi, kao i svi drugi dobronamjerni građani u ovom Kantonu, imati razumijevanja za realne obaveze koje su pred nama, a o kojima sam vam pisao i u okviru vaših prijedloga kretati se u okvirima realnog i izvodivog. Vrijeme koje je pred nama traži stalni dijalog, razumjevanje i kompromise na principima solidarnosti ukoliko želimo da u periodu krize koja trese gotovo sve zemlje u Evropi zaštitimo najugroženije bez ugrožavanja stabilnosti korisnika budžeta HNK. U nadi da ćemo nastaviti saradnju na stabilizaciji finansijskih prilika u budžetu HNK, uvijek ostajem otvoren za dijalog.

S poštovanjem,

Ministar finansija u Vladi HNK

Samir Hadžihusejnović

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.