Mandat Vlade Tuzlanskog kantona – borba protiv korupcije kao prioritet

Aktuelni saziv Vlade TK, predvođene SDP-ovim premijerom Kadrijom Hodžićem, u fotelje je sjeo u januaru 2021. godine, a za godinu su odradili mnogo posla. Objektivno, u tom periodu bilo je loših koraka na koje je javnost ukazivala, ali i odluka za dobrobit građana.

Nakon političkih turbulencija u januaru prošle godine na vlast je došla skupštinska većina predvođena Socijaldemokratskom partijom (SDP), koja je za premijera predložila univerzitetskog profesora Kadriju Hodžića. Nakon godinu rada on je napravio rezime, a kako navodi, u fokusu se posebno našao sektor privrede koji je znatno pogođen u vremenu pandemije koronavirusa.

Prema Hodžićevim riječima, Kantonalno ministarstvo privrede je tokom 2021. realiziralo programe finansijske podrške za mala i srednja preduzeća i obrte u ukupnom iznosu od tri miliona i 480 hiljada KM i to za 732 korisnika.

Većina programa je, kako kaže, imala za namjenu nabavku opreme i repromaterijala, ali implementirani su također i programi digitalne transformacije, kao i sufinansiranje udruženja za implementaciju projekata Evropske unije.

“Cilj ovih programa podrške jeste očuvanje radnih mjesta, što je posebno značajno u otežanim uslovima poslovanja uzrokovanim pandemijom covid-19, ali i otvaranje novih radnih mjesta za ona mala i srednja preduzeća koja su uspjela poslovni izazov uspješno iskoristiti kao poslovnu priliku”, naveo je Hodžić, istaknuvši da je u toku i realizacija projekta Pametne škole 2, čija je ukupna vrijednost 3,6 miliona KM, od kojih će dva miliona biti investirana u TK.

Kantonalna vlada u minuloj godini se, između ostalog, posvetila i nerazvijenim općinama, za koje je izdvojila milion maraka, a kao novost je i podrška mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju.

“Vlada TK je prvi put podržala i sektor saobraćaja, putem Ministarstva trgovine, saobraćaja i turizma. Naime, u rebalansu budžeta za 2021. planirane su subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti saobraćaja u iznosu od 800 hiljada KM, s obzirom na to da je taj sektor jako pogođen novonastalom situacijom. Mislim da smo jedina vlada koja je na ovakav način podržala zaposlene u saobraćaju i prijevozu putnika”, navodi Hodžić.

Vlada je također mislila i na hotelijere i ugostitelje za koje je izdvojila više od pola miliona maraka, a organizirali su i susrete privrednika koji su zainteresirani za saradnju s Njemačkom. Prema Hodžićevim riječima, u međuvremenu rade i na međunarodnoj saradnji, u nastojanjima da povežu privredu TK s Italijom i Albanijom.

Veće plate u policiji, prosvjeti i zdravstvu

Potpisivanje kolektivnih ugovora i povećenja plata u oblasti obrazovanja, zdravstva i policije obilježili su prošlu godinu.

“Kolektivni ugovor u oblasti zdravstva podrazumijeva povećanje ukupnih primanja zaposlenih u zdravstvu, kroz povećanje koeficijenata složenosti poslova različitih grupa, a potpisan je na period od 1. augusta 2021. do 31. decembra 2022. godine. Ovim ugovorom osigurana je pravna stabilnost uposlenicima u zdravstvenom sektoru u narednom periodu. Prosječno povećanje primanja kroz povećanje koeficijenata plate u prosjeku je okvirno osam posto”, pojašnjava Hodžić.

Kolektivni ugovor za službenike MUP-a TK je potpisan na tri godine, a povećanje plata je u prosjeku 10 posto u ovisnosti od čina u toj službi. Koeficijent plate policijskih službenika novim kolektivnim ugovorom izjednačen je s koeficijentom na federalnom nivou.

“I veoma značajno je na kraju naglasiti i kolektivni ugovor u oblasti obrazovanja. Uposlenima u obrazovanju smo povećali plate na način da je zabilježeno najveće povećanje u proteklih 10 godina. Povećanjem osnovice i koeficijenata za obračun plate uposlenici u ovim oblastima imat će ukupno povećanje plate od 8,6 posto, topli obrok veći za jednu KM po izrađenom danu te naknadu za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 50 posto prosječne neto plate u FBiH, odnosno oko 500 KM”, navodi kantonalni premijer.

Značajne aktivnosti su urađene i u oblasti zaštite okolice, a između ostalog, usvojene su izmjene i dopune Prostornog plana TK, čime se, između ostalog, otkočio privredni razvoj kantona. Također, usvojeni su regulacioni planovi Zlaća i Muška voda te i urbanistički projekt Djevojačka pećina, od krucijalne važnosti za razvoj turizma u Zaštićenom pejzažu Konjuh.

“Projekt unapređenja mjera energijske efikasnosti na objektima javnih ustanova, koji se provodi s UNDP-jem, vrijedan 2,4 miliona KM, trenutno se radi na 17 objekata. S druge strane, realiziran je projekt sufinansiranja zamjena peći na ugalj s pećima na pelet za fizičke osobe, a također Zeleni plan unapređenja mjera za fizičke osobe i mala, srednja preduzeća i obrtnike provodi se u saradnji s UNDP-jem. Ovim aktivnostima je, između ostalog, po grubim procjenama, smanjena količina uglja koji se koristi za zagrijavanje prostora za od četiri do pet hiljada tona uglja”, pojašnjava Hodžić.

Kada je riječ o ulaganjima u putnu infrastrukturu, u prošloj godini su implementirani projekti u vrijednosti od okvirno milion KM, a prema Hodžićevim riječima, ovim sredstvima finansirano je ili sufinansirano 19 projekata rehabilitacije i sanacije lokalnih i nekategorisanih cesta. Također, vlada je donijela odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije od 2,1 milion KM za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih puteva.

Izazovi s poljoprivredom

Protekla godina bila je izazovna za poljopivredne proizvođače, a Vlada TK je rebalansom budžeta znatno uvećala sredstva u ovoj oblasti i to za skoro 7,8 miliona KM. Imajući u vidu posljedice suše na poljoprivrednoj proizvodnji, povećanje cijena stočne hrane i manjeg prinosa u biljnoj proizvodnji, vlada je prvenstveno usmjerila 750 hiljada KM.

“U ovom sektoru važno je napomenuti i projekt uspostavljanja sistema protivgradne zaštite na geoprostoru Tuzlanskog kantona, čija je ukupna vrijednost iznosila okvirno 300 hiljada KM”, kaže Hodžić.

Realizacijom programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 10,6 miliona KM, vršeno je implementiranje planiranih projekata i aktivnosti u oblasti upravljanja vodama, od značaja za kanton i od općinskog i gradskog značaja.

“Zaključno s decembrom 2021. godine realizovano je okvirno četiri miliona KM sredstava vodnih naknada planiranih programom za finansiranje projekata od gradskog i općinskog značaja u oblasti vodoprivrede, a realizacija mnogih je još u toku”, nastavlja Hodžić.

Poticaji u zapošljavanju

U resoru socijalne zaštite budžet je u prošloj godini uvećan za 3,7 miliona KM. Hodžić kaže da su za program poticaja zapošljavanja utrošene 153 hiljade KM, zaposleno je 30 osoba iz neboračke populacije, a sa escrow računa zbrinuto je 108 radnika iz ugašenih firmi i utrošene su 473 hiljade KM

“U realizaciji programa iz oblasti povratka utrošeno je 1,7 miliona KM za podršku povratku, pomoć nižim nivoima vlasti i materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, čime je omogućen povratak 120 osoba. Također, završen je objekt centra za autizam u Tuzli, kao i zakon o njegovom osnivanju, čime je riješen dugogodišnji problem”, ističe Hodžić i naglašava da je zabilježena i redovna isplata naknada korisnicima socijalne zaštite.

Mnogo noviteta uvedeno je i u oblasti podrške sportu, mladima te kulturi. Prvi čovjek kantona navodi da su povećana sredstva za sport na milion i 555 hiljada KM, a u cilju stvaranja boljih uslova sportistima prvi put je uloženo 700 hiljada u projekte sportske infrastrukture na području cijelog kantona.

“U 2021. godini realizovan je projekt zapošljavanja i samozapošljavanja mladih na području nerazvijenih lokalnih zajednica i pripremni projekt za kandidaturu Tuzlanskog kantona za Evropsku prijestolnicu mladih. Oba projekta proizilaze iz Strategije prema mladima i Strategije razvoja TK i imaju izuzetan razvojni potencijal. Zahvaljujući ovim projektima sljedeće godine su povećana sredstva u budžetu za mlade na 655 hiljada KM. Veliki broj mladih je podržan i kroz druge projekte namijenjene stambenom zbrinjavanju mladih i smještaju djece u predškolske ustanove”, dodaje premijer TK.

Resorno ministarstvo je u 2021. godini iz oblasti kulture povećalo sredstva za 75.000 KM u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan iznos sredstava u oblasti kulture je 200 hiljada KM, a u minuloj godini je usvojen Zakon o kulturi, koji je stvorio pretpostavke za značajno unapređenje stanja u resornoj oblasti i pravljenje iskoraka u skladu sa savremenim kretanjima.

Hodžić smatra da je mnogo posla urađeno i u sektoru obrazovanja, istaknuvši stipendije za učenike prvih razreda za zanimanja s liste deficitarnih zanimanja.

Novi zakoni i borba protiv korupcije

Proteklu godinu obilježila su i nova zakonska rješenja, a koja se najviše odnose na borbu protiv korupcije.

“Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, tokom 2021. u okviru svojih nadležnosti provelo je niz aktivnosti od kojih se posebno ističu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi, kojim je između ostalog uvedena obaveza rukovodilaca organa državne službe da u proceduri popune upražnjenih radnih mjesta putem javnog konkursa odnosno oglasa imaju obavezu primiti prvog kandidata s liste uspješnih kandidata, zatim Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, kao i Zakon o prijavljivanju porijekla i kontrole imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK, koji je tokom 2021. godine usvojen prvo u nacrtu, a zatim i u prijedlogu”, dodaje Hodžić.

Kao i u ostalim regijama naše zemlje, zdravstvo je u prošloj godini predstavljalo najopterećeniji sektor, a i pored svih problema, resorno ministarstvo je nastavilo raditi na razvoju integrisanog zdravstveno-informacionog sistema, programa skrininga oboljenja, online platformi za prijavu vakcinacije, programu lijekova, kao i širenju liste ortopedskih pomagala.

klix.ba

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.