Magazinović: Najveću odgovornost u borbi protiv nasilja nad ženama trebaju imati muškarci

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) Saša Magazinović boravi u Tirani, gdje na poziv Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE učestvuje na tematskoj sjednici “Borba protiv psihološkog i online nasilja nad ženama”.

Magazinović je naglasio da Istanbulska konvencija zahtijeva od država potpisnica da preduzmu održive mjere koje imaju za cilj prevenciju nasilja nad ženama rješavanjem njegovih temeljnih uzroka i radom na promjeni stavova, rodnih uloga i stereotipa koji čine nasilje nad ženama prihvatljivim.

“Siguran sam da najveću odgovornost u borbi protiv nasilja nad ženama trebaju imati muškarci. Iz tog razloga, jedan od značajnih alata za borbu protiv nasilja nad ženama u online i offline prostoru, osim odgovarajućih zakonskih unaprjeđenja, definitivno je edukacija muškaraca o prepoznavanju i prevenciji nasilja nad ženama, ali i rad na razbijanju stereotipa i seksističkih uvjerenja koji su u osnovi nasilja nad ženama”, naveo je Magazinović

Kao član međunarodne parlamentarne mreže Vijeća Evrope “Žene slobodne od nasilja”, Magazinović je ukazao na nedovoljno prepoznatu digitalnu dimenziju nasilja nad ženama kao oblik rodno zasnovanog nasilja.

Pozdravio je prijedlog preporuke za uspostavu jačih mehanizama podrške koji obuhvataju pravno i psihološko savjetovanje dostupno svim žrtvama nasilja počinjenog u digitalnoj sferi, u potpunosti razumijevajući da je ovaj vid ataka na mentalno zdravlje djevojčica i žena prisutniji mnogo više nego što je toga društvo u cjelini svjesno.

S ciljem skretanja pažnje na online mržnju, seksualno nasilje i uznemiravanje žena u javnom prostoru, PSVE se aktivno bavi pitanjem cyber diskriminacije i mržnje na internetu, kao i borbom protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja žena u javnom prostoru. Strategija rodne ravnopravnosti Vijeća Evrope naglašava potrebu za rješavanjem nasilja nad ženama (uključujući online i offline sferu) kroz borbu protiv rodnih stereotipa i seksizma – uključujući seksistički govor mržnje i nasilne i seksualizirane prijetnje na internetu, posebno na društvenim mrežama.

Termin “digitalna dimenzija nasilja nad ženama” se koristi za naglašavanje činjenice da ovo štetno ponašanje nesrazmjerno cilja žene i djevojčice i čini centralni element njihovog iskustva rodno zasnovanog nasilja nad ženama. I ova vrsta nasilja, kao i psihičko, fizičko i seksualno nasilje u “offline svijetu”, ukorijenjeno je u istom kontekstu nejednakosti žena i pozicije povlaštenosti muškaraca, saopćeno je iz PSBiH.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.