Poslani zaključci na izjašnjenje

Lana Prlić traži od Parlamenta FBiH hitna rješenja problema mostarske deponije Uborak

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Lana Prlić, za sjednicu Parlamenta zakazanu 24. juna, uputila je zaključak u kojem traži da Vlada Federacije BiH, putem svojih resornih ministarstava, u saradnji sa gradskom administracijom Grada Mostara u roku od 18 mjeseci, realizira sve zakonom predviđene aktivnosti za uspostavu nove deponije na alternativnoj lokaciji, a da se za postojeći lokalitet deponije Uborak pripremi adekvatan plan sanacije.

U zaključku, za koji će Prlić tražiti da se glasa na sjednici, stoji da se za sve navedene aktivnosti sredstva mogu planirati u budžetima FBiH i Grada Mostara, finansijskim planovima fondova za okoliš, te sredstvima civilne zaštite u smislu primjene propisa o zaštiti lica i imovine.

Navela je da se uticaj eksploatacije deponija na ljudsko zdravlje indirektno ispoljava kroz:

• raznošenje otpada u neposrednu okolinu vjetrom, ali i od strane životinja koje se na deponijama hrane;
• nekontrolisanim izdvajanjem opasnih zagađujućih materija u koncentracijama opasnim po ljudsko zdravlje;
• širenjem neprijatnih mirisa;
• paljenjem otpada i emisijom produkta sagorijevanja;
• nekontrolisanim prodiranjem voda zagađenih na deponiji i ugrožavanjem podzemnih voda, izvora, bunara i vodotoka u široj okolini

“Deponija se nalazi na udaljenosti manjoj od 50 metara od naselja. Ovakvi podaci jasno govore u prilog ugroženosti stanovništva od zagađenja koje se u zraku, vodi i zemljištu emituju sa deponije, ali i o mogućim pojavama bolesti koje prenose miševi, pacovi i druge životinje koje su stalni stanovnici deponija. Na osnovu svih podataka koji su javni možemo zaključiti da se na deponiji, osim komunalnog otpada, nalaze i mnoge druge vrste otpada čije je deponovanje strogo zabranjeno u zemljama EU.

Neadekvatno deponovanje otpada dovodi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda. Padavine koje se filtriraju kroz masu deponovanog otpada rastvaraju štetne materije, čime se zagađuju i zemljište i podzemne vode. Dodatni problem je taj što zagađivanje tla nema isključivo lokalni karakter, nego dolazi do zagađivanja tla i podzemnih i površinskih voda na širem prostoru, a posredno i do ugrožavanja flore i faune u i na tlu. Kao dodatni problem javlja se zagađivanje zemljišta u okolini, otpadom nošenim vjetrom. Ugrožavanje bukom se javlja tokom izvođenja operacija na deponiji, uslijed rada građevinskih mašina za raznošenje, ravnanje i zbijanje otpada.

S obzirom da građani i građanke Grada Mostara već više od desetljeća nemaju pravo izbora Gradskog vijeća, FBiH, odnosno Parlament, svake godine odobrava budžet za Grad Mostar, te s ovim zaključkom pozivamo Vladu FBiH da se putem resornih ministarstava, inspekcija i fonda za okoliš aktivno uključi u rješavanje ovog problema, kroz koordinaciju aktivnosti kako bi se kreirao plana za izgradnju alternativne i sanaciju postojeće deponije, ” stoji u zaključku Lane Prlić.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.