Kršenje Poslovnika od strane predsjedavajućeg OV Tešanj nisu spriječile usvajanje dva zaključka Kluba vijećnika SDP BiH

Nedavno je održana 20. (tematska) sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa dnevnim redom: Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova i preduzeća za 2017. godinu, čiji je osnivač Općina Tešanj.

Prije same sjednice Vijeća održana je radionica na temu Projekat MEG – radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave, tačnije za članova Općinskih vijeća, te članova skupština i nadzornih odbora javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća. Na radionci je prezentovana važnost ključnih principa uspostave tarifa koje će omogućiti održivost i učinkovitost pružanja vodnih usluga.

Klub vijećnika SDP BiH Tešanj je u punom sastavu prisustvovao na cijeloj radionici, dok su iz pozicije, koja ima većinu u OV Tešanj, bila 3 vijećnika. Nije slučajno da navodimo ovo, jer se onda čudom ne mogu načuditi kada se opozicija žestoko bori za socijalna pitanja i jednakost, kao i ključni princip priuštive cijene.

Klub vijećnika SDP BiH Tešanj je diskutovao na temu dobiti JP Rad Tešanj i naglasio kako pozicija uvijek ima negativno mišljenje na naše stavove, ali ih kvalitetno iskoristi nakon izvjesnog vremena.

Vijećnici SDP-a su istakli da smo u prošloj godini imali konstantne redukcije, a JP RAD na kraju godine finansijsku dobit od 400 hiljada KM, što bi značilo da smo i PEB 2 (Probni eksplotacioni bunar 2) mogli završiti sa kojim ne bi imali probleme redukcije vode.

Klub je dalje naveo ono što najviše muči građanstvo, a to je da je stara vodovodna mreža, koja je rađena početkom osamdesetih godina, dotrajala i da su cijevi od azbesta. Azbest je zabranjen unazad desetak godina u svim zemljama svijeta, zbog visokog postotka od kancerogenih oboljenja. Svjesni smo da azbestne cijevi nisu opasnost ukoliko samo voda protiče i nema pucanja cijevi, ali problem nastaje prilikom pucanja cijevi i oslobađanja azbestnih vlakana koje prilikom unosa ili udisanja u respiratorni sistem pogubno djeluje na dišne puteve i pluća. U Jelahu je na samo jednom mjestu u 2017. godini cijev pucala osam puta i svih osam puta su se ta kancerogena vlakna oslobađala i ulazila u vodovodnu mrežu.

U Informaciji o radu i poslovanju JU i JP Klub se osvrnuo na rad JP Toplane Tešanj i pojačane žalbe građana kako moraju da plaćaju usluge i nakon odjavljivanja sa servisa JP Toplane.
Tragom diskusija na rad ova dva preduzeća Klub vijećnika SDP BiH Tešanj je predložio dva zaključka:

1. Da u listu prioriteta JKP Rad Tešanj jedan od glavnih prioriteta bude etapna zamjena azbestnih cijevi koje su dotrajale i nalaze se u vodovodnom sistemu;
2. Da se krene u Izmjenu i dopunu Odluke o daljinskom zagrijavanju Tešnja i uvjeta za isporuku i preuzimanje toplinske energije.
OV Tešanj je jednoglasno usvojilo oba zaključka Kluba vijećnika SDP BIH Tešanj.

Nažalost, i na ovoj sjednici vidjeli svu samovolju Predsjedavajućeg OV Tešanj, Senada Subašića (SDA), koji je bahato i nadobudno oduzeo pravo na diskusiju našem vijećniku Enesu Hodžiću koji je, u skladu sa Poslovnikom o radu OV Tešanj, tražio riječ.
Postavlja se pitanje, za koga, i za čije interese, radi predsjedavajući OV Tešanj kada uskraćuje pravo na diskusiju vijećnika o glavnim pitanjima iz djelokruga nadležosti Općine, a samim tim se uskaraćuje i pravo građana da čuju stavove vijećnika, o ovako bitnim pitanjima.

Klub vijećnika SDP BiH se i na ovoj sjednici Vijeća pokazao kao konstruktivna opozicija, te da je, kada su u pitanju građani, zdravlje i kvalitet komunalnih usluga ispred svih političkih špekulacija.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.