Upravni odbor Federalnog fonda za pomoć nastradalim:

Krenula pomoć prema krajnjim korisnicima

Trenutno Fond čeka da premijeri vlada Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa predstavnicima općina, riješe pitanje lokacije-terena za izgradnju novih zamjenskih kuća oštećenih klizištima, čime bi bila omogućena realizacije odluka od 4.9.2014. godine o usmjeravanju vladama ovih kantona po 1.000.000 KM

Slika

Na današnjoj (trećoj) sjednici Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, održanoj u Mostaru, kojoj je predsjedavao premijer FBiH Nermnin Nikšić, koji je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora, direktor Fonda Jasmin Jaganjac podnio je informaciju o dosadašnjim aktivnostima na registraciji i radu Fonda.

Kako je navedeno, Fond je rješenjem o registraciji upisan u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu 3.9.2014. godine.

Od Federalnog ministarstva pravde je 8.9.2014. godine dobijeno Rješenje za odobrenje izrada pečata i štembilja, te su preuzeta dva pečata i dva štembilja Fonda, a od Službe za statistiku Kantona Sarajevo Rješenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti.

Porezna uprava FBiH, Kantonalni porezni ured Sarajevu je, također 8.9.2014. godine, izdao Uvjerenje o poreznoj registraciji Fonda, a UNION Banka d.d. Sarajevo otvorila namjenske i račun za redovno poslovanje Fonda.

Realizirana je Odluka Upravnog odbora od 4.9.2014. godine o usmjeravanju 4.000.000 konvertibilnih maraka prema općinama, te su sredstva za 36 općina doznačena 15.9.2014. godine. Bit će potpisani tripartitni ugovori o korištenju sredstava između ovlaštenih predstavnika Fonda (direktor), Općine (načelnik), te krajnjeg korisnika, što je propisano Zakonom.

Trenutno Fond čeka da premijeri vlada Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa predstavnicima općina, riješe pitanje lokacije-terena za izgradnju novih zamjenskih kuća oštećenih klizištima, čime bi bila omogućena realizacije odluka od 4.9.2014. godine o usmjeravanju vladama ovih kantona po 1.000.000 KM.

U fazi je priprema projekta obnove puta prema Željeznom polju, za što je, također, odvojeno 1.000.000 KM.

Kad je riječ o Odluci Upravnog odbora Fonda o usmjeravanju sredstava u iznosu od 2.000.000 KM za pomoć privrednim subjektima (maksimalni iznos od 2.000 KM po subjektu), očekuje se da premijeri kantona pripreme korisnike i tripartitne ugovore.

Upravni odbor danas je izrazio zabrinutost sporošću općina kojima su već prebačena sredstva Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima, a još nisu pripremile tripartitne ugovore, od čijeg potpisivanja zavisi raspodjela pomoći krajnjim korisnicima. Stoga će Upravni odbor poslati pisma s urgencijom da ovaj posao što prije bude okončan i da počne obnova uništenog i oštećenog stambenog fonda.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.