Zekerijah Osmić za Oslobođenje

Krećemo u knjiženje imovine

Kada u drugoj polovini maja dođe u posjetu Sarajevu, generalnom sekretaru NATO-a Andersu Foghu Rasmussenu ćemo potvrditi da je Ministarstvo odbrane BiH pripremilo dokumentaciju za knjiženje 63 perspektivne vojne lokacije, za što postoji pravni osnov, a da u državi o tome još nije postignuta politička suglasnost, izjavio je u intervjuu za Oslobođenje Zekerijah Osmić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Slika

Ministre Osmiću, u drugoj polovini maja Bosnu i Hercegovinu će posjetiti generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. On će sigurno željeti da čuje dokle je BiH stigla s knjiženjem vojne imovine kako bi mogla početi primjenu Akcionog plana za članstvo u NATO-u (MAP). S kakvim vijestima ćete ga dočekati?

– Sve ono što je do sada urađeno u Bosni i Hercegovini, biće prezentirano generalnom sekretaru NATO-a Andersu Foghu Rasmussenu kada bude dolazio u posjetu BiH, kao i u junu kada će zvaničnici BiH imati razgovore sa predstavnicima Alijanse u Bruxellesu. Mi ćemo još jednom potvrditi generalnom sekretaru da je Ministarstvo odbrane BiH pripremilo dokumentaciju za knjiženje 63 perspektivne vojne lokacije, za što postoji pravni osnov, a da u državi još nije postignuta politička saglasnost.

Mi ćemo, bez obzira na to što ne postoji potrebna saglasnost, uskoro poduzeti sve pravne mjere kako bismo ovaj zadatak priveli kraju. Iskoristiću priliku i upoznati generalnog sekretara sa naprecima koji su u posljednje vrijeme postignuti u odbrambenom resoru, a to su: napredak u oblasti civilno-vojne saradnje, deminiranje, aktivnosti Strateškog komiteta za pitanje rješavanja viškova naoružanja i municije koje su rezultirale evidentnim pomacima na polju rješavanja viškova naoružanja, prijem oficira iz civilstva i mladih vojnika, učešće u misijama (NATO – Afganistan, UN – Kongo, Mali) te planovima angažmana naših pripadnika u Afganistanu nakon 2014.

Američka podrška

Naglasiću da je od ukupnog broja pripadnika Oružanih snaga njih deset posto učestvovalo u jednoj ili više mirovnih misija. Danas imamo oko sedam posto pripadnica ženskog pola u OSBiH, te da smo prva državna institucija u BiH koja je pokrenula projekat od decembra 2013. Nulta tolerancija na korupciju – Etička linija, koji je dao prve pozitivne rezultate.

• Mogu li događaji u Ukrajini uticati na to da članice Sjevernoatlantskog saveza omekšaju stavove prema BiH i omoguće joj ubrzan prijem u Alijansu?

– Moja očekivanja su da ćemo nakon posjete generalnog sekretara Sarajevu imati jasniju sliku kako će se članice NATO-a odnositi prema BiH na predstojećem samitu u septembru. Ja se nadam da će ovi događaji u Ukrajini ubrzati proces približavanja zemalja kandidata BiH, Makedonije, Crne Gore i Gruzije ka NATO-u. U svim navedenim zemljama su učinjeni evidentni pomaci za ispunjavanje uslova za to. Mišljenja sam da bi širenje Saveza na prostore zemalja kandidata predstavljalo garant da se ništa slično kao u Ukrajini ne bi moglo desiti. Kao što sam na početku rekao, nakon posjete generalnog sekretara imaćemo jasnu sliku o stavu NATO-a prema BiH.

• Početkom aprila u Washingtonu ste razgovarali sa visokim zvaničnicima Kongresa, State Departmenta i Pentagona, a posjetili ste i Nacionalnu gardu Marylanda. Kako se u SAD-u gleda na ono što je u proteklih deset godina urađeno na reformi odbrane u BiH, aktivnosti Oružanih snaga BiH u zemlji i međunarodnim misijama, ali i na zastoj na putu u NATO?

– Mi smo u Sjedinjenim Američkim Državama obavili bilateralno-odbrambene konsultacije i razgovore sa visokim zvaničnicima u Pentagonu, Kongresu, State Departmentu i Saveznoj državi Maryland. Zvaničnici SAD-a s kojima je naša delegacija razgovarala, istakli su izuzetno zadovoljstvo napretkom postignutim u oblasti odbrane, pri čemu je istaknuta čvrsta opredijeljenost Sjedinjenih Američkih Država da pomognu BiH na putu prema NATO-u i daljem razvijanju partnerskih odnosa dviju država. Posebno je istaknut značajan doprinos Oružanih snaga BiH u operacijama podrške miru. Bila je to prilika da zahvalim na pomoći i podršci koju naša zemlja dobija od SAD-a, Ambasade SAD-a u BiH i Štaba NATO-a u Sarajevu, te da istaknem da su SAD naš važan partner. Između ostalih, šef delegacije SAD-a u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, kongresmen Mike Turner, sa kojim se naša delegacija sastala u Capitol Hillu, obrazložio je ličnu inicijativu za koju ima podršku velikog broja kongresmena da se na samitu NATO-a u septembru u Velsu donese rezolucija o proširenju Alijanse na zemlje kandidate – BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Gruziju.

Također, razgovarano je i o programima civilno-vojne saradnje koje realiziraju MO i OSBiH sa težištem na realizaciji dijela misije OSBiH za podršku civilnom stanovništvu u BiH. Posebno su uspješni bili razgovori sa generalom James Adkinsom, komandantom NG Maryland, sa kojim je naša delegacija razgovarala o dosadašnjem provođenju Programa državnog partnerstva (SPP) kroz desetogodišnju saradnju Savezne države Maryland i Bosne i Hercegovine, te o budućim oblicima saradnje i partnerstva. NG Maryland uveliko je zaslužna što smo sada na jedan korak od aktiviranja Akcionog plana na putu ka punopravnom članstvu u NATO-u. Uz njihovu pomoć i liderstvo, mi dostižemo standarde NATO-a u obuci naših pripadnika, aktivnom učešću u mirovnim misijama i jačamo naše vojne kapacitete kroz realizaciju projekata civilno-vojne saradnje.

Britanska iskustva

Tokom desetogodišnje saradnje sa NG Maryland ona se proširila i na civilni sektor, u oblasti zdravstva, čime je omogućeno da se trenutno dva ljekara iz Sarajeva nalaze na subspecijalističkoj obuci u Merylendu. Federalno ministarstvo zdravlja radi na tome da u narednom periodu na tu obuku idu i ljekari iz Banje Luke i Mostara. U Atlantskom vijeću SAD-a u Washington D.C. obratio sam se na okruglom stolu sa temom Reforma odbrane, uspjesi Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, put ka članstvu u NATO-u. Obraćanju su prisustvovali ambasador Robert Beecroft i Edward Joseph,  kao i drugi zvaničnici State Departmenta, koji su iznijeli svoja saznanja da su MO i OSBiH najorganizovanija institucija na državnom nivou, te da su upoznati sa postignutim rezultatima u procesu reforme odbrane. Njihova ocjena je da smo zaslužili mjesto u NATO-u.

• Bosna i Hercegovina će početkom naredne godine dobiti prvu generaciju mladih oficira, čiju obuku je podržala Velika Britanija. Nedavno ste boravili u Kraljevskoj vojnoj akademiji Sundhurst. Kako je došlo do ove vrijedne saradnje?

– MOBiH je ovaj projekat prepoznao kao mogućnost da se unaprijedi stanje u oblasti odabira i obuke mladih oficira OSBiH, a kao naročito bitno prepoznata je dimenzija identifikacije budućih oficira – lidera. Bosna i Hercegovina do sada nije imala praksu regrutovanja oficira iz građanstva (nakon završenog fakultetskog obrazovanja), a što je po Konceptu profesionalnog razvoja oficira osnovni način prijema oficira u OSBiH. Cilj pilot-projekta je jasan i zahtjevan: čim prije početi sa vlastitim odabirom i obukom oficira OSBiH iz građanstva, primjenjujući najbolja iskustva vojske Velike Britanije u toj oblasti. Isti metod ćemo primjenjivati i pri odabiru vojnika u OSBiH, kako bi njihovo vođenje kroz vojnu službu bilo zasnovano na međunarodnim standardima.

Pokretanjem ovog pilot-projekta, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, uz značajnu saradnju Ambasade Velike Britanije i podršku Komande Štaba NATO-a Sarajevo i EUFOR-a, pružili su mogućnost mladim, obrazovanim i perspektivnim bh. djevojkama i mladićima da iz civilstva apliciraju u oficirski kor OSBiH, kako bi se među njima prepoznali budući mladi oficiri kao sposobni, odlučni, obučeni i karakterni lideri. O značaju ovog projekta govori i činjenica da je svečanoj ceremoniji početka obuke za 30 najuspješnijih kandidata, osim najviših predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Ambasade Velike Britanije u BiH i Štaba NATO-a Sarajevo, prisustvovao i general sir Richard Shirreff, zamjenik komandanta NATO Združene komande u Evropi (Deputy Supreme Allied Commander Europe – DSACEUR), te brojni zvaničnici međunarodnih organizacija u BiH i dužnosnici iz BiH. Lično sam potpuno posvećen i opredijeljen za uspjeh ovog projekta i uvjerio sam se da je obuka ovih kandidata i njihovo profesionalno usavršavanje na najvišem mogućem nivou, potpuno transparentna i u skladu sa istim procesima u oružanim snagama zemalja članica NATO-a.

• Među kadetima iz Velike Britanije i 17 država svijeta diplomu Kraljevske vojne akademije prošlog mjeseca dobila je i Edita Karahasanović, prva pripadnica OSBiH koja je tamo završila školovanje. Kako iskoristiti ovaj uspjeh da bi se povećao nivo zastupljenosti žena u OSBiH?

– Ministarstvo odbrane BiH posebnu pažnju posvećuje rodnoj ravnopravnosti u sistemu odbrane. Od ukupnog broja pripadnika OSBiH, oko sedam posto su pripadnice ženskog spola. Edita Karahasanović je prva žena iz OSBiH sa diplomom Kraljevske vojne akademije Velike Britanije. Trenutno je na školovanju i kadetkinja Almira Spahić. Svojim prisustvom na ovoj ceremoniji želio sam pokazati koliko su obrazovanje i napredak naših pripadnika ključni za razvoj OSBiH. Sigurno je da ćemo stečena znanja u ovoj instituciji na najbolji način iskoristiti u doprinosu razvoja OSBiH i dati poticaj i drugim pripadnicama Oružanih snaga da se dalje vojnički školuju i obrazuju.

• Pojedini mediji iz Republike Srpske optužili su Vas da ste pravoslavcima zabranili proslavu praznika u MO i OSBiH, pa ste morali reagovati saopćenjem za javnost. Da li ste do sada imali pritužbi pripadnika MO i OSBiH da je nekome od njih onemogućeno korištenje odsustva u vrijeme vjerskih praznika?

– Bilo je nekoliko netačnih informacija u sredstvima informisanja sa prostora Republike Srpske da sam zabranio proslavu vjerskih praznika pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti. Istina je da sam krajem prošle godine donio Odluku o obilježavanju značajnih datuma u vjerskim kalendarima u MO i OS, koja na isti način tretira sve pripadnike MO i OSBiH, kako vjernike, tako i ateiste, utemeljenu na Zakonu o radu u institucijama BiH, kojim je ova oblast definisana. Kao ilustraciju, navodim izvod iz ove odluke: "…pripadnici MO i OSBiH za potrebe obilježavanja značajnih datuma u vjerskom kalendaru mogu koristiti plaćeno odsustvo u trajanju od 2 (dva) radna dana u toku kalendarske godine i 4 (četiri) radna dana u toku kalendarske godine u statusu neplaćenog odsustva i to po sopstvenom izboru."

Tri puka – jedna vojska

Način korištenja ovog prava prije stupanja na snagu navedene odluke, omogućavao je pripadnicima naše institucije korištenje nedozvoljenog broja plaćenih dana odsustva sa posla na ime vjerskih praznika, što je na godišnjem nivou koštalo MOBiH više od milion KM.

• Nedavno su obilježene devete godišnjice pukova Oružanih snaga BiH koji baštine tradiciju hrvatskog i bošnjačkog naroda. Dvanaestog maja će devetu godišnjicu obilježiti i 3. pješadijski puk OSBiH, koji baštini tradiciju srpskog naroda u BiH. Kako u tom kontekstu djeluju Oružane snage BiH i kako vidite njihovu misiju u budućnosti?

– Oružane snage BiH su po personalnim resursima najbrojnija institucija na nivou države BiH i jedinstvena su vojna sila svih naših naroda i narodnosti koji žive u BiH. Iako smo mlada institucija, sa ponosom mogu da kažem da mi u OSBiH nemamo negativnih pojava na nacionalnoj osnovi i da su međuljudski odnosi na izuzetno visokom nivou. Nedavno smo obilježili 9. godišnjicu 1. pješadijskog (gardijskog) puka OSBiH i 9. godišnjicu 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OSBiH. U maju ćemo obilježiti 9. godišnjicu 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka OSBiH. Ovi pješadijski pukovi baštine identitet i vojno naslijeđe jedinica iz kojih potiču (Hrvatskog vijeća obrane, Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske), baštine tradicije roda pješadije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i identitet konstitutivnih naroda (Hrvata, Bošnjaka i Srba). U okviru Oružanih snaga BiH, sva tri puka daju izuzetno značajan doprinos u izvršavanju misija OSBiH. Kodeks i etika profesionalnog vojnog ponašanja su temelj na kojem zasnivamo naše djelovanje prilikom izvršavanja naših zadataka i obaveza, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Osim toga, naša saradnja sa civilnim strukturama je svake godine sve intenzivnija. Činjenica je da su OSBiH svakim danom sve više prepoznate kao važan segment bh. društva, posebno na polju pomoći civilnim strukturama vlasti. Samo u protekloj godini sanirali smo nekoliko putnih komunikacija u općinama Bihać, Srebrenica, Ustikolina, radili na izgradnji vodovodnog sistema, pomagali u uklanjanju i uništavanju NUS-a itd. Posebno ističem puni doprinos pripadnika OSBiH tokom i nakon požara u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću, gdje smo bili angažovani na gašenju, sanaciji i čišćenju, evakuaciji bolesnika i bolničke opreme, helikopterskoj medicinskoj evakuaciji pacijenata u druge kliničke centre, te ustupanju i pripremi drugih resursa kasarne OSBiH "Adil Bešić". Također, projekti deminiranja su od izuzetnog značaja. Brojna deminerska radilišta predali smo na upotrebu krajnjem korisniku u općinama Bihać, Tuzla, Srebrenica, Mostar, Velika Kladuša, Livno, Orašje, Derventa, Brčko, Gradačac i druga. Sve ovo govori o značaju Oružanih snaga BiH, koje će i dalje nesebično nastaviti doprinositi izgradnji boljeg i sigurnijeg okruženja, kako u našoj zemlji, tako i šire.

420 tona municije i eksploziva u skladištima

• Strateški komitet za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (MiMES), na čijem ste čelu, osnovan je u junu 2013. Da li je Komitet do sada ispunio postavljena očekivanja, kakvi rezultati su postignuti na rješavanju viškova naoružanja i municije?

– Strateški komitet za naoružanje, municiju i MiMES je osnovan s ciljem stavljanja svih subjekata koji učestvuju u procesu rješavanja viškova vojnog naoružanja, municije i MiMES-a pod jednu upravljačku kontrolu. Taj cilj je u potpunosti ispunjen i Komitet je opravdao svoje postojanje. Stalni članovi Strateškog komiteta, osim najviših predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH su Evropska komisija u BiH, misija OSCE-a u BiH, ambasade SAD-a, Švicarske, Austrije i Švedske u BiH, Štab NATO-a u Sarajevu, EUFOR i UNDP. Oni zaista djeluju jedinstveno i rezultati nisu izostali.
Ove sedmice je održana 5. sjednica Strateškog komiteta na kojoj su predstavljeni najznačajniji rezultati rada i izazovi sa kojima se suočavamo. U svojstvu specijalnog gosta forumu je prisustvovao general sir Adrian Bradshaw, zamjenik komandanta NATO-a za Evropu i operativni komandant operacije ALTHEA u BiH, koji je iskazao podršku radu ovog Komiteta i pohvalio napore menadžmenta Ministarstva odbrane u procesu rješavanja viškova naoružanja i municije.

Na sastanku je konstatovano da su u proteklom periodu učinjeni značajni napreci u procesu rješavanja viškova svih tipova neperspektivnog naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u skladištima OSBiH. Posebno želim istaći pozitivne pomake u modernizaciji infrastrukture i jačanju naših kapaciteta, primjenu modernih metoda i međunarodnih standarda pri uništavanju naoružanja, municije i  MiMES-a, uspostavljanje međunarodnih standarda za očuvanje okoliša i životne sredine.

Na Glamoču je izvršena nadogradnja peći za spaljivanje municije 20 mm, čime je omogućena veća produktivnost ovog procesa. Takođe, i u Tromu (Radionica za održavanje i uništavanje) Doboj konstantno se radi na unapređenju infrastrukture, što je rezultiralo većim uništavanjem putem delaboracije. Započeta je izgradnja vlastitih kapaciteta za obuku personala za ovu oblast u okviru Komande obuke i doktrine u Travniku, sa tendencijom prerastanja u regionalni centar.

Za nepuna dva mjeseca pregledano je 420 tona municije i MiMES-a (tri miliona komada). Svakoj vrsti se pristupa na isti način, što zahtijeva potrebne resurse i vrijeme. Od toga je 25 posto nestabilna municija, što govori o opravdanosti i značaju postojanja Strateškog komiteta.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.