Forum seniora SDP BiH

Korona zakon FBiH je najbrutalnija prevara i poniženje penzionera

Dok su se penzioneri, odmah nakon proglašenja Stanja nesreće u Federaciji BiH zbog pandemije korona virusa, samoizolacijom stavili u zaštitu javnog zdravlja, Vlada Federacije, na čelu sa premijerom Novalićem je, u ime solidarnosti, pripremala mjere navodnog ublažavanja posljedica pandemije, prije svega na Budžet Federacije i time dovela u pitanje provođenje vlastitih zakonskih obaveza prema penzionerima.

Po mišljenju Foruma seniora SDP BiH, Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa, poznatiji kao “Korona zakon”, predstavlja najbrutalniji izraz politike federalne Vlade prema populaciji penzionera kojom, ne samo da pokazuje nedosljednost i da negira zakonom utvrđena prava penzionera na usklađivanje vrijednosti boda i visine penzija sa rastom troškova života i rastom BDP, počev od 15.aprila svake godine, nego ih ponižava do te mjere, da na njihova staračka i nejaka leđa, stavlja teret „održavanje stabilnosti isplata penzija“, dok u isto vrijeme zadržava plaće i naknade zaposlenih u državnoj administraciji.

Federalna Vlada, na čelu sa premijerom Novalićem, je potpuno zanemarila činjenicu da je tzv.reformski Zakon o PIO/MIO u Federaciji BiH, usvojen u trećem pokušaju, nakon čvrstog obećanja da će se svake godine vršiti usklađivanje penzija, da će Vlada, isplatom preko Trezora, garantovati redovitost isplata i potreban iznos sredstava, te da će usvojeni novi zakon svim građanima donijeti „blagostanje“.

U vrijeme proglašenja „Stanja nesreće“, Novalić je obećavao da se penzije neće dovesti u pitanje i da će „imati drugi prioritet“ u izvršenju Budžeta Federacije, što su penzioneri doživljavali kao čvrsto obećanje primjene Zakona o PIO/MIO , te da će Vlada sistem mjera na ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom, sa više senzibiliteta ravnomjerno rasporediti, prije svega na sve koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Umjesto blagostanja i datih obećanja, bez imalo stida i obraza, Vlada je penzionere koji su pravo na penziju ostvarili po osnovu staža osiguranja, penzijskog staža i uplaćenih doprinosa, svrstala u socijalnu kategoriju, kao da je penzija socijalna pomoć, a ne lična imovina stečena radom i uplatom doprinosa.

Ne samo da su „Korona zakonom“ suspendovane odredbe Zakona o PIO/MIO kojim je predviđeno godišnje usklađivanje penzija, Vlada je dovela u pitanje adekvatnost penzija u odnosu na vrijednost potrošačke korpe i povećala rizik od siromaštva penzionera.

Nepravedno su zadržane minimalne penzije za 269.341 penzionera, koje za mjesec mart 2020 godine, nisu veće od 371,80 KM (63,7% od ukupno 422.880 penzionera u FBiH), dok su u isto vrijeme zadržane visoke plaće u državnoj administraciji i prijedlogom rebalansa budžeta za 2020.godinu, planiran veći iznos sredstva za za tu namjenu.

Nakon svih predhodnih prevara i poniženja, penzioneri ne mogu vjerovati premijeru Novaliću da će ispuniti obećanje dato u Zenici kao odgovor na postavljeno pitanje: „Ako mi za tri mjeseca proglasimo da ga više nema (misleći na koronavirus), dejstvo zakona će se vratiti nazad, od 15. aprila. Time će, retroaktivno, djelovati i na penzioni zakon”.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu